Minuta şedinţei din data de 04/03/2020

Ședința Consiliul FSPUB, desfășurată electronic în data de 04.03.3020 a avut ca punct pe ordinea de zi stabilirea numărului de locuri pentru admiterea la Școala Doctorală.
Propunerea a fost de 20 locuri finanțate de la bugetul de stat și 20 locuri la taxă.
Rezultatul votului a fost următorul:
- 9 voturi pentru
- 2 voturi împotrivă
Așadar a fost aprobată propunerea ca numărul de locuri pentru admiterea 2020 la Școala Doctorală să fie 20 locuri finanțate de la bugetul de stat și 20 locuri la taxă.