Minuta şedinţei din data de 09/03/2020

Ședința Consiliul FSPUB, desfășurată electronic în data de 09.03.3020 a avut ca punct pe ordinea de zi desemnarea unui reprezentant al FSPUB în Comisia de Etică a UB.
La concurs s-au înscris doi candidați:
- dna. prof. I. Băluță;
- dl. prof. I. Stanomir.
13 din cei 15 membri ai Consiliului au votat, iar rezultatul votului a fost următorul:
- dna. I. Băluță - 2 voturi
- dl. I. Stanomir - 9 voturi
- 2 abțineri.
Așadar, în urma rezultatului votului, la încheierea ședinței Consiliului FSPUB din data de 09.03.2020, a fost desemnat ca reprezentant al facultăţii în Comisia de Etică a Universității din București domnul prof. univ.dr. Ioan Stanomir.