Minuta şedinţei din data de 07/04/2020

În urma ședinței încheiate prin întâlnire pe zoom, au fost supuse votului electronic punctele supuse discuției:
1. Adoptarea procedurii-cadru privind desfășurarea evaluărilor aferente planului de învățământ din FSPUB în timpul stării de urgență.
2. Aprobarea modificărilor propuse la stagiile de practică din semestrul 2 al anului universitar curent.
3. Adoptarea propunerii de divizare a departamentului de științe politice, relații internaționale și studii de securitate în trei departamente: departamentul de teorie și istorie politică și constituțională, departamentul de guvernare comparată și studii europene, departamentul de politici publice, relații internaționale și studii de securitate. Documentul va fi trimis împreună cu lista membrilor FSPUB care au optat pentru fiecare departament în parte.
4. Aprobarea unei solicitări către Rectorat de devansare a organizării admiterii din 2020.
Vă rog să vă exprimați cu „pentru”, „contra” sau „abținere” pentru fiecare punct.
Eu votez pentru toate cele patru puncte.

Toate cele puncte de pe ordinea de zi au fost unanimitatea de voturi a celor prezenți (13 voturi pentru).