Minuta şedinţei din data de 26-27/04/2020

În ședința Comsiliului FSPUB din 26-27.04.2020 a fost supus votului comisiile de finalizare a studiilor de licență și de master.
La sugestia dlui. C. Tufiș, director de departament, au fost propuse ca date de susținere 22-24 iunie pentru licență și 25-26 iunie pentru master, pentru a fi timp de lucru suficient, indiferent de împrejurările legale și medicale din următoarele săptămâni.
Pentru comisiile de la RISE și MIPA, s-a ținut seamă de interdicția de a avea în comisii persoane care predau în cadrul respectivelor programe.
În urma votului comisiile de finalizare studii 2020 au fost aprobate cu unanimitate de voturi (15 membrii prezenți).