Dr. Cosmin Ştefan DOGARU 
Lector universitar
Senior University Lecturer (tenured position)
Chargé de cours

cosmin.dogaru@unibuc.ro
dogaru.cosmin-stefan@fspub.unibuc.ro

Departament: Teorie și Istorie Politică și Constituțională

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • istoria instituțiilor politice românești, secolele XIX-XX 
 • evoluția partidelor politice românești 
 • evoluțiile regimului politic ale statului român modern 
 • politică și societate în Europa modernă 
 • limbaj și scris academic și metodologia cercetării

EN: Research interests
 • history of Romanian political institutions, 19th-20th c. 
 • evolution of Romanian political parties 
 • evolution of the political regime of the Romanian modern state 
 • politics and society in modern Europe 
 • academic writing and research methodology

FR: Domaines de recherche
 • histoire des institutions politiques roumaines aux XIXe-XXe siècles 
 • l’évolution des partis politiques roumains 
 • les évolutions du régime politique de l’Etat roumain modern 
 • politique et société dans l'Europe moderne 
 • expression académique et méthodologie de la recherche