Dr. Victor  RIZESCU
 
Conferenţiar universitar 
Reader/Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences

Membru titular (cercetare): Centrul Fundamenta Politica
Membru (administrativ): Consiliul FSPUB

RO: Domenii de interes şi cercetare
  • Orientări ideologice pe fundalul decalajelor de dezvoltare 
  • Politici de dezvoltare în perspectivă istorică 
  • Reprezentarea profesională, politicile sociale şi legislaţia muncii în perspectivă istorică 
  • Teoria politică a multiculturalismului şi a globalizării

EN: Research interests
  • Ideological patterns across lags of development 
  • Policies of development in historical perspective 
  • Professional representation, social policies and labor legislation in historical perspective 
  • The political theory of multiculturalism and globalization

FR: Domaines de recherche
  • Modèles idéologiques à travers les décalages de développement 
  • Politiques de développement dans la perspective historique 
  • Représentation professionnelle, politiques sociales et législation du travail dans la perspective historique 
  • Théorie politique du multiculturalisme et de la globalisation