Dr. Octavian SOFRONEA
Asistent universitar
Teaching Assistant 
Assistant universitaire


Membru: Biroul Relaţii Internaţionale şi Comunicare (BRIC)
Departament: Guvernare comparată și studii europene
RO: Domenii de interes şi cercetare
  • sport și drepturile omului

EN: Research interests
  • sport and human rights

FR: Domaines de recherche
  • sport et droits fondamentaux