Dr. Claudiu TUFIŞ
Conferențiar universitar
Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences   

claudiu.tufis@fspub.unibuc.ro

Prodecan
RO: Domenii de interes şi cercetare
 • Cultură politică;
 • Studii electorale;
 • Mișcări sociale;
 • Societate civilă;
 • Politici publice în învățământul superior;
 • Metodologia cercetării sociale;
 • Metode cantitative în cercetarea socială

EN: Research interests
 • Political culture;
 • Electoral studies;
 • Social movements;
 • Civil society;
 • Higher education public policy;
 • Research methodology in social sciences;
 • Data analysis in the social sciences.

FR: Domaines de recherche
 • Culture politique;
 • Études électorales;
 • Mouvements sociaux;
 • Société civile;
 • Politique publique d'enseignement supérieur;
 • Méthodologie de recherche en sciences sociales;
 • Analyse des données en sciences sociales.