ADMITERE 2014
ADMISSION 2014
ADMISSION 2014

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014 - LOCURI DISPONIBILE

RECLASIFICARE 19 SEPTEMBRIE

ATENȚIE
Candidații admiși pe un loc la buget în urma reclasificării (marcați în roșu în listele afișate) trebuie să confirme locul nou obținut personal, printr-o cerere și prin depunerea la dosar a diplomei/adeverinței de bacalaureat în original.
Confirmarea locului se face în perioada 22-23 septembrie, orele 10.00-14.00, la sediul FSP din str. Sf. Ștefan nr. 24.

REZULTATE PRELIMINARE 17 SEPTEMBRIE


CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT (17-19 septembrie 2014)
  • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL (Atenție! pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 2014, se va depune adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat, în original, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr.3838/11.07.2014). Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. 
  • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea  respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
Confirmarea locului se face personal, la sediul facultății de Științe Politice din str. Sf. Ștefan nr. 24, între orele 9.00 - 14.00.

Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

REZULTATELE PROBEI ELIMINATORII


Contestațiile se depun la secretariatul FSPUB în termen de 48 de ore.

LOCURI DISPONIBILE
Ştiinţe Politice în limba română: 8 LOCURI LA BUGET, 116 LOCURI LA TAXĂ
Ştiinţe Politice în limba engleză:  8 LOCURI LA BUGET, 51 DE LOCURI LA TAXĂ
Ştiinţe Politice în limba franceză: 8 LOCURI LA BUGET, 23 DE LOCURI LA TAXĂ 
Studii de securitate: 1 LOC LA BUGET, 17 LOCURI LA TAXĂ   
Relaţii internaţionale şi studii europene în limba engleză 0 LOCURI LA BUGET, 53 DE LOCURI LA TAXĂ

Calendarul sesiunii de admitere se găsește aici.
Conținutul dosarului de concurs se găsește aici
Informaţiile legate de desfăşurarea examenului de admitere la programele de studii în limba română (Ştiinţe Politice în limba română, Studii de securitate) şi de procedurile pentru confirmarea locului obţinut se găsesc aici.
Informaţiile legate de desfăşurarea examenului de admitere la programele de studii în limbi străine (Ştiinţe Politice în limba franceză, Ştiinţe Politice în limba engleză, Relaţii internaţionale şi studii europene) şi de procedurile pentru confirmarea locului obţinut se găsesc aici.


SITUAȚII SPECIALE

OLIMPICI
Absolvenţii de liceu care au obţinut în timpul studiilor liceale unul din premiile I, II ori III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi/sau unul din premiile I, II, III ori menţiune la Olimpiadele Şcolare Internaţionale din orice domeniu de studii pot fi admişi fără examen pe locuri bugetate. Pentru a fi admişi vor depune dosarul de concurs și diploma de olimpic şi vor urma procedura de confirmarea a locului în aceeaşi perioadă de înscriere la concurs ca şi pentru ceilalţi candidaţi.

CETĂŢENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE ÎN STRĂINĂTATE
Pot candida la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca şi cetăţenii români cu studii liceale în România, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cetăţenii români absolvenţi ai studiilor liceale din alte state. 

CETĂŢENI STRĂINI DIN SPAŢIUL COMUNITAR, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITATEA ELVEŢIANĂ
Pot candida la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca și cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, absolvenţi ai studiilor liceale din alte state membre ale Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană. 
Cetățenii străini care doresc să se înscrie la un program de studii în limba româna trebuie să depună la dosar un certificat care să ateste cunoașterea limbii române, conform listei CNRED.

CETĂŢENI STRĂINI DIN AFARA SPAŢIULUI COMUNITAR, SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITĂŢII ELVEŢIENE
Procesul de admitere pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene este gestionat direct de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti.


TAXE DE ÎNSCRIERE
Fiecare candidat se poate înscrie pentru admitere la toate cele cinci programe de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba englezăŞtiinţe Politice în limba englezăŞtiinţe Politice în limba francezăŞtiinţe Politice (în limba română)Studii de securitate

Taxa/ taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele: 

Înscrierea pentru admitere într-un singur program: 150 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)

Înscrierea pentru admitere în două sau mai multe programe: 225 RON (75 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)

Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul FSPUB din str. Sf.Ştefan 24. 

*Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru primul dosar candidaţii orfani de ambii părinţi, candidaţii care se află în grija unei case de copii şi candidaţii pentru care unul din susţinătorii legali este fie cadru didactic în activitate fie angajat în Universitatea din Bucureşti.

SESIUNEA IULIE 2014

REZULTATE FINALE (30 iulie) 
Științe Politice în limba românăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ | Admiși locuri etnici romi 
Științe Politice în limba engleză: Admiși BUGET | Admiși TAXĂ 
Științe Politice în limba francezăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ 
Studii de securitateAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ  
Relații internaționale și studii europene în limba englezăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ Admiși locuri etnici români DIASPORA

REZULTATE DUPĂ RECLASIFICARE (28 iulie) 
Științe Politice în limba românăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ | Admiși locuri etnici romi 
Științe Politice în limba engleză: Admiși BUGET | Admiși TAXĂ 
Științe Politice în limba francezăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ 
Studii de securitateAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ  
Relații internaționale și studii europene în limba englezăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ Admiși locuri etnici români DIASPORA 


REZULTATE DUPĂ RECLASIFICARE (25 iulie) 
Științe Politice în limba românăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ | Admiși locuri etnici romi 
Științe Politice în limba engleză: Admiși BUGET | Admiși TAXĂ 
Științe Politice în limba francezăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ 
Studii de securitateAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ  
Relații internaționale și studii europene în limba englezăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ Admiși locuri etnici români DIASPORA 

CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT (26-28 iulie 2014)
  • candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificării au obligaţia să confirme personal locul obținut, la sediul facultății. În acest sens trebuie să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. De asemenea, ei vor trebui să depună o cerere de confirmare a locului obținut. (personal sau prin procură)
     (Atenție! pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 2014, se va depune adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat, în original, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr.3838/11.07.2014). Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. Atenție! La momentul confirmării, candidații care sunt admiși pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanțe
  • Candidaţii NOU admişi pe locurile cu TAXĂ trebuie să confirme personal sau prin procură locul obținut. Ei au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi CHITANȚA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). De asemenea, ei vor trebui să depună o cerere de confirmare a locului obținut.
Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste. Locurile rămase neocupate vor fi scoase la concurs în sesiunea din septembrie.

Confirmările se fac la sediul FSP din str. Sf. Ştefan nr. 24 în intervalul orar 9.00-12.00 sâmbăta și duminica și 9.00 – 14.00 în timpul săptămânii / Confirmations will be submitted personally at the faculty's headquarters in 24, Sf. Ştefan st. (9:00-14:00)


REZULTATE PRELIMINARE (21 iulie) 
Științe Politice în limba engleză: Admiși BUGET | Admiși TAXĂ 
Științe Politice în limba francezăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ 
Studii de securitateAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ  | Listă AȘTEPTARE
Relații internaționale și studii europene în limba englezăAdmiși BUGET | Admiși TAXĂ Admiși locuri etnici români DIASPORA

CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT (21-25 iulie 2014)
  • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL (Atenție! pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 2014, se va depune adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat, în original, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr.3838/11.07.2014). Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. 
  • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea  respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
  • candidaţii aflaţi pe LISTA DE AŞTEPTARE au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate. În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.INFORMAȚII PROGRAME DE STUDII

Enrollment capacity/year [Cifra de şcolarizare/an]: 100 
Pentru procedurile de înscriere la facultate și de confirmare a locului faceti clic aici | Pentru conținutul dosarului de concurs faceți clic aici

Sesiunea iulie 2014
Admission calendar here | Locuri scoase la concurs (no.of max. admitted students for the session)*: 100 (out of which 20 supported through funds from the Romanian state budget) [100 de locuri din care 20 finanțate de la bugetul de stat]


Enrollment capacity/year [Cifra de şcolarizare/an]: 110
Pentru procedurile de înscriere la facultate și de confirmare a locului faceti clic aici | Pentru conținutul dosarului de concurs faceți clic aici

Sesiunea iulie/july 2014
Admission calendar here | Locuri scoase la concurs (no.of max. admitted students for the session)*: 110 (out of which 45 supported through funds from the Romanian state budget) [110 de locuri din care 45 finanțate de la bugetul de stat]


No.etudiants/annee [Cifra de şcolarizare/an]: 60
Pentru procedurile de înscriere la facultate și de confirmare a locului faceți clic aici | Pentru conținutul dosarului de concurs faceți clic aici

Sesiunea iulie/juillet 2014
Calendrier admission [calendar admitere aici] | Locuri scoase la concurs (no.total de places)*: 60 (dont 30 financées du budget d'État) [60 de locuri din care 30 finanțate de la bugetul de stat]


Cifra de şcolarizare/an: 200 de locuri
Pentru procedurile de înscriere la facultate și de confirmare a locului faceți clic aici | Pentru conținutul dosarului de concurs faceți clic aici

Sesiunea iulie 2014
Calendar admitere aici | Locuri scoase la concurs*: 200 de locuri din care 77 finanțate de la bugetul de stat 


Pentru procedurile de înscriere la facultate și de confirmare a locului faceți clic aici | Pentru conținutul dosarului de concurs faceți clic aici. 

Sesiunea iulie 2014
Calendar admitere aici | Locuri scoase la concurs*: 60 de locuri din care 30 finanțate de la bugetul de stat

*Conform legislației și normelor în vigoare, din numărul total al locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru toate programele de licență ale facultății (202), maxim 5 (cinci) pot fi atribuite cetățenilor români din diaspora. Facultății de Științe Politice i-a fost repartizat și un loc pentru etnici romi.