ADMITERE PROGRAME DE LICENȚĂ, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016


ADMITEREA ESTE ORGANIZATĂ ÎN SEDIUL FSPUB din str. SPIRU HARET NR. 8

REZULTATE FINALE 21 septembrie 2016

În urma primei clasificări au fost ocupate toate locurile la buget scoase la concurs și au fost confirmate toate locurile cu taxă. Rezultatele finale se găsesc mai jos:  


Dat fiind faptul că toate confirmările s-au încheiat, de mâine, 22 septembrie, comisia de admitere se va muta în sediul FSPUB din str Negru Vodă nr. 3.

REZULTATE 19 septembrie 2016 

Rezultatele admiterii la programele de licenţă în urma primei reclasificări se găsesc mai jos 

Ştiinţe politice în limba română admişi buget 
Ştiinţe politice în limba română admişi taxă 

Ştiinţe politice în limba franceză admişi buget 

Ştiinţe politice în limba engleză admişi buget 
Ştiinţe politice în limba engleză admişi taxă 

Relaţii internaţionale şi studii europene în limba engleză admişi buget 
Relaţii internaţionale şi studii europene în limba engleză admişi taxă 

Studii de securitate admişi buget 
Studii de securitate admişi taxă 


ATENŢIE: în perioada 20 - 21 septembrie toţi candidaţii marcați în gri din listele afișate trebuie să confirme locul obţinut, conform procedurilor de mai jos. 

Confirmările se fac în sediul din str. Spiru Haret nr. 8, între orele 9.00 - 14.00 
Programul se poate prelungi până la preluarea tuturor candidaţilor prezenţi la sediul facultăţii. 

Confirmarea locului obţinut se face în felul următor: 

        • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei cereri, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. 
        • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei cereri, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat. 
        • candidaţii aflaţi pe LISTA DE AŞTEPTARE au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei cereri, datate şi semnate. În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat. 

Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi. 


REZULTATE PROBA ELIMINATORIE 14 septembrie 2016 

Ştiinţe politice în limba română 
Ştiinţe politice în limba franceză 
Ştiinţe politice în limba engleză 
Studii de securitate 
Relaţii internaţionale şi studii europene în limba engleză 


Contestaţiile la proba eliminatorie se depun la comisia de admitere, în zilele de 14-16 septembrie 2016, orele 9.00-14.00 (str. Spiru Haret nr. 8).REZULTATE 16 septembrie 2016

Rezultatele admiterii la programele de licenţă în urma primei clasificări se găsesc mai jos

Ştiinţe politice în limba română admişi buget
Ştiinţe politice în limba română admişi taxă

Ştiinţe politice în limba franceză admişi buget

Ştiinţe politice în limba engleză admişi buget
Ştiinţe politice în limba engleză admişi taxă

Relaţii internaţionale şi studii europene în limba engleză admişi buget
Relaţii internaţionale şi studii europene în limba engleză admişi taxă

Studii de securitate admişi buget
Studii de securitate admişi taxă
Studii de securitate lista de aşteptare

Eventualele contestații se pot depune în perioada 16-18 septembrie, ca comisia de admitere.

ATENŢIE: în perioada 16 - 19 septembrie toţi candidaţii interesaţi trebuie să confirme locul obţinut, conform procedurilor de mai jos.

Confirmările se fac în sediul din str. Spiru Haret nr. 8, după următorul program:
16 septembrie orele 9.00 - 14.00
17-18 septembrie orele 9.00-12.00
19 septembrie orele 9.00 - 14.00

Programul se poate prelungi până la preluarea tuturor candidaţilor prezenţi la sediul facultăţii.

Confirmarea locului obţinut se face în felul următor:

        candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei cereri, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare.
        candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei cereri, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
        candidaţii aflaţi pe LISTA DE AŞTEPTARE au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei cereri, datate şi semnate. În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.

Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE 

PENTRU PROGRAMELE DE LICENȚĂ 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 

3.09 - 11.09.2016
Perioada de înscrieri; înscrierile se fac la sediul FSP (str. Spiru Haret nr.8)
 în intervalul orar 9.00 – 14.00 în timpul săptămânii şi
 între orele 9.00-12.00 sâmbata și duminica.

14.09.2016
Afişarea rezultatelor pentru proba 1, notată cu admis/respins 
(eseu motivațional și verificarea competenţelor lingvistice)

14.09 - 16.09.2016
Perioadă pentru depunerea eventualelor contestaţii proba 1 

16.09.2016
Afișarea primelor rezultate (proba 2 – media de la bacalaureat) 

16.09 - 18.09.2016
Perioadă pentru depunerea eventualelor contestații proba 2 

16.09. - 19.09. 2016
Perioada pentru confirmarea locului obţinut 

19.09.2016
Afișarea primei reclasificări, în funcție de locurile rămase libere în urma confirmărilor 

20.09 - 21.09. 2016
Perioada pentru confirmarea locului obținut în urma reclasificării I

21.09.2016
Afișarea celei de-a doua reclasificări 

21.09 - 22.09. 2016
Perioada pentru confirmarea locului obținut în urma reclasificării II

23.09.2016
Rezultate finale

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI ȘI PROCEDURI DE COMFIRMARE A LOCULUI OBȚINUT

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Înscrierea candidaţilor se va face în perioada dedicată înscrierilor din calendarul respectivei sesiuni de admitere (iulie sau septembrie). Înscrierea se poate face numai PERSONAL (sau prin procură notarială) prin depunerea unui DOSAR DE CONCURS la secretariat/comisia de admitere, în timpul programului de înscrieri.

EXAMINAREA
Concursul de admitere constă în două probe evaluate în baza dosarului de concurs astfel:

1. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII ȘI VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR LINGVISTICE 
Evaluarea interesului, adecvării şi potenţialului pentru domeniul de studii, precum și adecvarea cu misiunea facultăţii în baza unei scrisori de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte incluse în dosarul de concurs. Pentru programele în limba română (Științe politice în limba română și Studii de Securitate), scrisoarea va fi redactată în limba română, iar pentru programele în limbi străine (Științe Politice în limba francezăȘtiințe Politice în limba englezăRelații Internaționale și Studii Europene în limba engleză), scrisoarea va fi redactată în limba programului respectiv. Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

2. PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ
Evaluarea performanţei şi abilităţilor academice în baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.

În baza acestor probe şi criterii candidaţii sunt ordonaţi descrescător şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de candidaţi admişi pe locuri de la buget, candidaţi admişi pe locuri cu taxă, candidaţi admişi pe lista de aşteptare şi candidaţi respinşi.

Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de: 

a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

CONTESTAŢII
Eventualele contestaţii se pot depune în maxim 48 de ore de la afişarea rezultatelor. 

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBŢINUT

ETAPA 1
În perioada 16 - 19 septembrie 2016:
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. 
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
 • candidaţii aflaţi pe LISTA DE AŞTEPTARE au obligaţia de a confirmapersonal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei CERERI, datate şi semnate. În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

ETAPA 2
În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la buget și a soluționării contestațiilor, listele vor fi refăcute (19 septembrie) prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare, a căror medie de admitere le permite acest lucru. 

În perioada 20-21 septembrie, candidaţii declaraţi nou admişi în urma reclasificării şi care nu se găseau pe primele liste au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc astfel: 

 • Candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificăriiau obligaţia să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. Atenție! La momentul confirmării, candidații care sunt admiși pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanțe.
 • Candidaţii NOU admişi pe locurile cu TAXĂ în urma reclasificării au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi CHITANȚA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 

Candidaţii nou clasaţi pe locuri de la buget sau cu taxă care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi. 

ETAPA 3
După acest ultim termen, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare a căror medie de admitere le permite acest lucru. Acestea sunt LISTELE FINALE ale candidaţilor admişi pentru respectiva sesiune de admitere.

În perioada 21-22 septembrie se fac ultimele confirmări ale locurilor nou obţinute, conform procedurilor de mai sus.


LOCURI SCOASE LA CONCURS

Științe politice în limba română: 6 locuri buget, 1 loc buget pentru romi, 4 locuri etnici români din afara granițelor, 99 locuri cu taxă

Științe politice în limba engleză: 3 locuri buget, 2 locuri etnici români din afara granițelor, 74 locuri cu taxă

Științe politice în limba franceză: 5 locuri buget, 1 loc etnici români din afara granițelor, 29 locuri cu taxă

Studii de securitate: 2 locuri buget, 4 locuri cu taxă

Relații internaționale și studii europene în limba engleză: 5 locuri buget, 4 locuri etnici români din afara granițelor, 15 locuri cu taxăCONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS

Actele necesare înscrierii vor fi depuse la comisia de admitere într-un dosar plic de culoare albă (format A4) ce va conţine:

 • Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba programului de studii (română, engleză sau franceză).
 • Fişă tip de înscriere (în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv). Fişa se poate descărca pentru completare pe calculator şi imprimare (format .doc) sau pentru completare de mână (format .pdf)
 • Diploma de bacalaureat sau act echivalent
I. Pentru absolvenţii examenului de bacalaureat din sesiunile iulie-august 2016
 • Diplomă de bacalaureat (original); SAU
 • Adeverinţă semnată şi stampilată (original)ATENŢIE! Pe adeverinţă trebuie menţionată media generală, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
Se acceptă şi copii legalizate ale diplomei de bacalaureat, respectiv ale adeverinţei de susţinere a bacalaureatului, însoţite de dovada depunerii originalului la o altă facultate.

II. Pentru candidații care au susţinut examenul de bacalaureat înainte de 2016

(a) Absolvenţii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subvenționate de la buget
 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată); ŞI
 • Declaraţia candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original); 
(b) Absolvenții care au urmat studii universitare complete pe locuri subvenţionate de la buget. ATENŢIE! Candidaţii aflaţi în această situaţie pot candida numai pe locurile cu taxă
 • Diploma de bacalaureat (copie legalizată).
(c) Absolvenţii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenţă pe locuri subvenţionate de la buget
 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată); ŞI
 • Declaraţia candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original).
 • Certificat de naştere (original plus copie XEROX pe care se va scrie de către comisie conform cu originalul  - la dosar va rămâne doar copia);
 • Adeverinţă medicală tip (original), din care să rezulte că este apt pentru a urma facultatea la care candidează, eliberată de către Cabinetul medical al liceului sau de către medicul de familie;
 • Trei (3) fotografii tip buletin de identitate;
 • Copie simplă a buletinului sau cărţii de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (original).
IMPORTANT: Candidații care se înscriu la mai multe programe de studii de licență vor depune actele în original numai în primul dosar, celelalte dosare vor fi constituite cu copii Xerox simple, plus fișa de înscriere și chitanța doveditoare a achitării taxei de înscriere.


ACTE SUPLIMENTARE PENTRU SITUAŢII SPECIALE

OLIMPICI
 • Diploma de OLIMPIC, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici (originalul va fi adus la confirmarea locului obţinut);
SCHIMBAREA NUMELUI
 • certificatul de căsătorie (copie pe care se va scrie conform cu originalul - trebuie prezentat originalul) în cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei; SAU
 • un act legal doveditor de schimbarea a numelui (copie pe care se va scrie conform cu originalul 6 trebuie prezentat originalul) în toate celelalte cazuri de schimbare a numelui cu excepția căsătoriei.
SCUTIRE DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE
Persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:
 • copii după certificatele de deces ale părinţilor  - pe care se va scrie conform cu originalul - trebuie prezentat originalul (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar în activitate sau la pensie a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal angajat în Universitatea din Bucureşti a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflați în această situaţie);
Scutirea de plată a taxelor de admitere se face de către preşedintele comisiei de admitere pe facultate, la cererea candidatului, numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunţate mai sus.

CETĂŢENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE ÎN STRĂINĂTATE
Candidaţii la concursul de admitere, cetăţeni români absolvenţi ai studiilor liceale şi/sau universitare de licenţă din alte state vor trimite pe adresa admitere@fspub.unibuc.ro dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro).

CETĂŢENI STRĂINI DIN SPAŢIUL COMUNITAR, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITATEA ELVEŢIANĂ
Candidaţii la concursul de admitere, cetăţeni absolvenţi ai studiilor liceale şi/ sau universitare de licenţă din alte state membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene vor trimite pe adresa admitere@fspub.unibuc.ro dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnered.edu.ro). În plus, pentru programele cu predare în limba română, dosarul va include și un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de MEN.CINE POATE CANDIDA?

La examenul de admitere poate candida orice cetățean român sau străin care a susținut examenul de bacalaureat în România sau un examen exchivalent în alte state.

SITUAȚII SPECIALE

OLIMPICI
Absolvenţii de liceu care au obţinut în timpul studiilor liceale unul din premiile I, II ori III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi/sau unul din premiile I, II, III ori menţiune la Olimpiadele Şcolare Internaţionale din orice domeniu de studii pot fi admişi fără examen pe locuri bugetate. Pentru a fi admişi vor depune dosarul de concurs și diploma de olimpic şi vor urma procedura de confirmarea a locului în aceeaşi perioadă de înscriere la concurs ca şi pentru ceilalţi candidaţi.

CETĂŢENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE ÎN STRĂINĂTATE
Pot candida la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca şi cetăţenii români cu studii liceale în România, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cetăţenii români absolvenţi ai studiilor liceale din alte state. 

CETĂŢENI STRĂINI DIN SPAŢIUL COMUNITAR, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITATEA ELVEŢIANĂ
Pot candida la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca și cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, absolvenţi ai studiilor liceale din alte state membre ale Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană. Cetățenii străini care doresc să se înscrie la un program de studii în limba româna trebuie să depună în plus la dosar un certificat care să ateste cunoașterea limbii române, conform listei CNRED.

CETĂŢENI STRĂINI DIN AFARA SPAŢIULUI COMUNITAR, SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITĂŢII ELVEŢIENE
Procesul de admitere pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene este gestionat direct de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti.