Experienţa FSPUB
Multilingvism, parteneriat şi integrare internaţională 
a programelor de studii şi cercetare

FSPUB este facultatea de profil din România cu cea mai largă deschidere internaţională şi cea mai variată ofertă de studii pentru pregătirea unei cariere dinamice cu angajatori de top.


MULTILINGVISM

FSPUB oferă programe de studii în limbi străine (în engleză şi franceză) la nivel de licenţă şi master, şi poate integra în programul doctoral studenţi străini ce nu vorbesc limba română. 


INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ A PROGRAMELOR DE STUDII ŞI CERCETARE

FSPUB organizează studii de licenţă, master şi doctorat în sistem Bologna, integrate complet sistemului de credite transferabile (ECTS), programele de studii fiind astfel compatibile curriculelor europene şi internaţionale. 

Unele programe de studii sunt integrate unor consorţii universitare europene, cu posibilitatea co-diplomării.

Toţi profesorii vorbesc cel puţin o limbă străină, mai mult de jumătate vorbesc cel puţin două limbi străine şi majoritatea membrilor corpului profesoral au studii, stagii de specializare sau au predat şi conferenţiat în străinătate la universităţi de prestigiu.

În fiecare an, FSPUB găzduieşte câteva zeci de profesori, experţi şi studenţi din străinătate.

În fiecare an, studenţii şi profesorii FSPUB beneficiază de mobilităţi internaţionale în peste 50 de universităţi şi instituţii de învăţământ superior din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European.


PRACTICĂ ŞI INTERNSHIP CU ANGAJATORI DE TOP 

FSPUB colaborează sau este partener în proiecte cu numeroase institute de cercetare din ţară şi străinătate, institute sau centre culturale şi ambasade, ministere, agenţii guvernamentale, reprezentanţe ale unor organizaţii guvernamentale internaţionale şi organizaţii nonguvernamentale româneşti sau internaţionale. 

Toţi studenţii sunt integraţi în stagii de practică. 


SPRIJIN INDIVIDUALIZAT PENTRU STUDENŢI

FSPUB oferă burse de merit şi de studiu, burse sociale şi burse de ajutor social ocazional. 

De asemenea, oferă posibilităţi de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti.