Experienţa FSPUB
Multilingvism, recunoaștere internaţională și angajatori de top


FII CU UN PAS ÎNAINTEA TUTUROR!
Înscrie-te ONLINE la concursul de admitere pentru oricâte programe de studii de licență sau master 

De ce să îți limitezi opțiunile când poți avea acces la ZECI DE MESERII, OCUPAȚII ȘI PROFESII cu O SINGURĂ DIPLOMĂ?

Ştiinţele politice sunt un domeniu interdisciplinar ce contribuie în mod fundamental la înţelegerea societăţii şi a problemelor acesteia, precum şi la formarea unor personalităţi independente intelectual, capabile să genereze şi să pună în practică proiecte de succes pentru dezvoltarea personală şi comunitară, stimulând în acelaşi timp schimbări sociale în spiritul libertăţii, creativităţii şi al valorilor democratice.

Indiferent dacă optează pentru cariere în domenii asociate în mod tradițional politicului precum diplomație, activism civic, comunicare politică, consultanță și marketing politic, jurnalism politic, administrație publică în instituții românești sau organizații internaționale, ori preferă regia de film, impresariatul artistic sau sportiv, crearea unor aplicații digitale inovatoare, deschiderea propriei afaceri sau călătoriile, absolvenții Facultății de Științe Politice a Universității din București (FSPUB) SCHIMBĂ LUMEA din jurul lor.

De ce să pleci la o universitate necunoscută din străinătate când poți studia în România la STANDARDE INTERNAȚIONALE, în română, engleză sau franceză, cu acces la burse de studii, cazare, mobilități internaționale plătite și stagii de practică ce asigură un loc de muncă oriunde în lume?

https://drive.google.com/file/d/0B0Jh8cJsNi5SZno4RmFDOXNtZjg/view?usp=sharing
FSPUB este facultatea de profil din România cu cea mai largă deschidere internaţională şi cea mai variată ofertă de studii pentru pregătirea unei cariere dinamice cu angajatori de top

MULTINGVISM
FSPUB oferă programe de studii de licență și master în limbile ROMÂNĂ, ENGLEZĂ ȘI FRANCEZĂ, şi poate integra în programul doctoral studenţi străini ce nu vorbesc limba română.

RECUNOAȘTERE INTERNAŢIONALĂ
FSPUB organizează studii de licenţă, master şi doctorat în sistem Bologna, integrate complet sistemului european de credite transferabile (ECTS), programele de studii fiind astfel compatibile curriculelor europene şi internaţionale și recunoscute de angajatorii din toată lumea.

Unele programe de studii sunt integrate unor consorţii universitare europene, cu posibilitatea co-diplomării.

Toţi profesorii vorbesc cel puţin o limbă străină
, mai mult de jumătate vorbesc cel puţin două limbi străine şi majoritatea membrilor corpului profesoral au studii, stagii de specializare sau au predat şi conferenţiat în străinătate la universităţi de prestigiu.

În fiecare an, FSPUB găzduieşte câteva zeci de profesori, experţi şi studenţi din străinătate.

FSPUB este și locul de desfășurarea a unor premiere la nivel global sau proiecte internaționale prestigioase în DOMENII INOVATOARE precum diplomația digitală și date deschise, agenda globală a dezvoltării, justiția de tranziție, egalitatea de șanse și arta politică. Printre acestea, în ultimii ani se numără
 • găzduirea seriei românești a prestigioasei serii de prelegeri Kapuscinski Development Lectures cu personalități recunoscute la nivel global precum ASR Prințul Haakon al Norvegiei, Paul Collier (University of Oxford), Owen Barder (Center for Global Development), Thomas Pogge (Yale University) - în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și cu sprijinul Comisiei Europene)
 • câștigarea premiului de excelență academică în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare oferit de Ministerul Afacerilor Externe și comunitatea românească de dezvoltare internațională în cadrul primei Gale românești a Solidarității Internaționale (2015) 
 • lansarea în premieră mondială a volumului Digital Diplomacy: Theory and Practice (Routledge) și derularea unor cursuri speciale dedicate diplomației și propagandei digitale (Corneliu Bjola, University of Oxford) 
 • găzduirea unor expoziții și evenimente pentru Bienala Internațională de Artă Contemporană
 • coordonarea documentării despre România pentru prima bază internațională de date cu dovezi ale existenței unor forme de gândire şi acțiune independente față de viziunea oficială a statului partid, materializate ȋn diverse forme de artă şi cultură (COURAGE) 
 • cooptarea profesorilor facultății ca experți/consultanți/raportori independenți ai unor organizații internaționale (inclusiv agenții ONU și instituții UE), în domeniile drepturilor omului, egalității de șanse, guvernării deschise, cooperării internaționale pentru dezvoltare, gestionării patrimoniului, democratizării, justiției de tranziție și evaluării de politici publice.
În fiecare an, studenţii şi profesorii FSPUB beneficiază de mobilităţi internaţionale în peste 80 de universităţi şi instituţii de învăţământ superior din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European.

PRACTICĂ ŞI INTERNSHIP CU ANGAJATORI DE TOP
FSPUB colaborează sau este partener în proiecte cu numeroase institute de cercetare din ţară şi străinătate, institute sau centre culturale şi ambasade, ministere, agenţii guvernamentale, reprezentanţe ale unor organizaţii guvernamentale internaţionale şi organizaţii nonguvernamentale româneşti sau internaţionale.

Toţi studenţii sunt integraţi în stagii de practică de cel puțin un semestru recunoscut ca parte a curriculei universitare. Studenții de la programele de licență beneficiază de un an de stagii de practică.

SPRIJIN INDIVIDUALIZAT PENTRU STUDENŢI 
Toți studenții beneficiază de consiliere pedagogică, profesională și de carieră individualizată pe tot parcursul studiilor. 

În plus, FSPUB oferă 
 • burse de merit 
 • burse de studiu
 • burse sociale 
 • burse de ajutor social ocazional
 • posibilităţi de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti
 • NOU! laptopuri pentru uzul individual al studenților din medii defavorizate cu rezultate bune (din 2017-2018).