ADMITERE 2014
ADMISSION 2014
ADMISSION 2014

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

REZULTATE ADMITERE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Proba de susținere a proiectului de cercetare este programată, miercuri, 17 septembrie, ora 9:00. Toți candidații sunt rugați să se prezinte la ora 9:00 

REZULTATELE PROBEI ELIMINATORII PENTRU VERIFICAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE (LA PROGRAMELE DE MASTER ÎN LIMBI STRĂINE)

Contestațiile se depun la secretariatul FSPUB în termen de 48 de ore.

LOCURI  DISPONIBILE
Master Comparative Politics (MCP) : 31 DE LOCURI LA TAXĂ
Master Politique en Europe: Etats, frontières, sociétés (MPE): 11 LOCURI LA BUGET, 32 LOCURI LA TAXĂ
Master Politică Europeană şi Românească (MPER):  1 LOC LA BUGET 57 LOCURI LA TAXĂ
Master Politicile Egalităţii de Şanse în Context Românesc şi Europea (MPES): 2 LOCURI LA BUGET, 31 DE LOCURI LA TAXĂ
Master Relaţii Internaţionale (MRI): 1 LOC LA BUGET, 22 LOCURI LA TAXĂ
Master Studii Europene (MSE): 1 LOC LA BUGET, 32 LOCURI LA TAXĂ 


ORGANIZAREAE ȘI DEFĂȘURAREA EXAMENULUIInformaţiile privind desfăşurarea examenului de admitere pentru programele de master în limbi străine (Comaprative Polics şi Politique en Europe. Etats, fronitères sociétés) şi procedurile privind confirmarea locului obţinut se găsesc aici.

Informaţiile privind desfăşurarea examenului de admitere pentru programele de master în limba română sau bilingve (Relaţii Internaţionale, Studii Europene, Politică Europeană şi Românească, Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european) şi procedurile privind confirmarea locului obţinut se găsesc aici.


SITUAŢII SPECIALE

CETĂŢENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE SAU/ŞI DE LICENŢĂ ÎN STRĂINĂTATE
Pot candida la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca şi cetăţenii români cu studii liceale sau/şi de licenţă în România, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cetăţenii români absolvenţi ai studiilor liceale sau/şi de licenţă din alte state. 

CETĂŢENI STRĂINI DIN SPAŢIUL COMUNITAR, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITATEA ELVEŢIANĂ
Pot candida la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca și cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, absolvenţi ai studiilor liceale din alte state membre ale Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană. vistice, conform cerințelor CNRED.
Cetățenii străini care se înscriu la un program de master în limba română trebuie să depună la dosar un certificat care să ateste competențele ling

CETĂŢENI STRĂINI DIN AFARA SPAŢIULUI COMUNITAR, SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITĂŢII ELVEŢIENE
Procesul de admitere pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene este gestionat direct de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti.

TAXE DE ÎNSCRIERE
Fiecare candidat se poate înscrie pentru admitere la toate cele şase programe de studii.

Taxa/ taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele: 

Înscrierea pentru admitere într-un singur program: 150 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)

Înscrierea pentru admitere în două sau mai multe programe: 225 RON (75 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)

Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul FSPUB din str. Sf.Ştefan 24. 

*Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru primul dosar candidaţii orfani de ambii părinţi, candidaţii care se află în grija unei case de copii şi candidaţii pentru care unul din susţinătorii legali este fie cadru didactic în activitate fie angajat în Universitatea din Bucureşti.


INFORMAȚII PROGRAME DE STUDII

EN
 Master of Arts in Political Science (COMPARATIVE POLITICS) [Master în Ştiinţe Politice, specializarea Ştiinţe Politice - Politică Comparată]

Enrollment capacity/year [Cifra de şcolarizare/an]: 50
THE CONTENT OF THE APPLICATION [dosarul de concurs]Sesiunea iulie 2014
Admission calendar | Locuri scoase la concurs (no.of max. admitted students for the session)*: 50 (out of which 18 supported through funds from the Romanian state budget) [50 de locuri din care 18 finanţate de la bugetul de stat]

SESIUNEA IULIE 2014

REZULTATE PRELIMINARE (23 iulie) 

Master Comparative Politics (MCP) Admişi BUGET Admişi TAXĂ | Respinşi
Master Politique en Europe: Etats, frontières, sociétés (MPE) Admişi BUGET 
Master Politică Europeană şi Românească (MPER) Admişi BUGET Admişi TAXĂ | Respinşi
Master Politicile Egalităţii de Şanse în Context Românesc şi European (MPES) Admişi BUGET Respinşi | Admişi locuri diaspora
Master Relaţii Internaţionale (MRI) Admişi BUGET Admişi TAXĂ | Respinşi | Admişi locuri diaspora
Master Studii Europene (MSE) Admişi BUGET Admişi TAXĂ