ADMITERE ÎN PROGRAMELE DE MASTER: CALENDARUL COMPETIŢIEI
ADMISSION INTO MASTER PROGRAMS: COMPETITION CALENDAR
ADMISSION AU PROGRAMMES DE MASTER: CALENDRIER DU CONCOURS

SESIUNEA IULIE 2014 / SESSION JULY 2014 / SESSION JUILLET 2014

10-18/07/2014
Perioada de înscrieri; înscrierile se fac la sediul FSP din str. Sf. Ștefan nr. 24 în intervalul orar 9.00 – 14.00 în timpul săptămânii și între orele 9.00-12.00 sâmbata și duminica / Registration period; applications will be submitted personally at the faculty's headquarters in 24, Sf. Ştefan st. (9:00-14:00 during working days, 9:00-12:00 during week-end)

21/07/2014 
NUMAI PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ÎN LIMBI STRĂINE: afişarea rezultatelor pentru proba de verificare a competenţelor lingvistice, notată cu admis/respins / ONLY FOR MASTER PROGRAMS IN FOREIGN LANGUAGES: publication of results for the first evaluation criteria - verification of linguistic competence (marked pass/no pass)

21-22/07/2014 
Contestaţii proba de verificare a competenţelor lingvistice / Period for submitting potential appeals for the results of the verification of linguistic competence

22/07/2014
PENTRU TOATE PROGRAMELE DE MASTER: Proba de interviu - susţinerea orală a proiectului de cercetare / FOR ALL MASTER PROGRAMS: Interview - oral defence of the research project

22/07/2014
Afişarea rezultatelor / Publication of the preliminary results

23-24/07/2014
Confirmarea locului obţinut / Period in which candidates are required to confirm their places

24/07/2014
Afişarea primei reclasifcări, în funcţie de locurile rămase libere în urma confirmărilor / Publication of the first reclassification, following the redistribution of places vacated after the first confirmation period

25-26/07/2014
Confirmarea locului obţinut în urma reclasificării  Period in which candidates confirm their places if a change occurred in their status after the the first reclassification

26/07/2014
Afişarea listelor finale / Publication of the final lists of results
ADMITERE / ADMISSION 2014
(informaţii detaliate, noutăţi, rezultate / more details, news, results / savoir plus, nouveautés, résultats)