Comisii admitere studii doctorale sesiunea septembrie 2017


Comisia 1: 18.09.2017, ora 10:30, sediul Spiru Haret, nr.8, sala Negulescu

Candidați:
1. Costea M.Vladimir
2. Morcov G.(Alexa - Morcov) Dora
3 .Nisipeanu P. Margareta- Gabriela
4. Răuțu P.Iulia-Simina
5. Șerbănica C.(Șerban) Daniela-Mihaela

Prof.univ.dr. Ghebrea Georgeta
Conf.univ.dr. Voinea Camelia
Prof.univ.dr. Țurcanu Florin

Comisia 2: 18.09.2017, ora 12:30sediul Spiru Haret, nr.8, sala Negulescu

Candidați:
1. Oprea D. Alexandra
2. Tidjani Kamal Dine

Prof.univ.dr. Țurcanu Florin
Prof.univ.dr. Ghebrea Georgeta
Conf.univ.dr. Voinea Camelia

Comisia 3: 18.09.2017, ora 13:00sediul Spiru Haret, nr.8, sala Negulescu

Candidați:
1. Costea D. Cătălin-Alin
2. Stavăr G. Mihai-Bogdan

Prof.univ.dr. Barbu Daniel
Conf.univ.dr. Ivan Ruxandra
Prof.univ.dr. Stanomir Ioan


Comisia 4: 19.09.2017, ora 10:00sediul Spiru Haret, nr.8, sala Negulescu

Candidați
1. Al-Najar O.N. Mustafa
2. Florea J.Ioan-Alexandru
3. Movileanu C. Viviana
4. Sava P. Andreea-Nicoleta
5. Eduardo Saravia

Prof.univ.dr. Stoica Gheorghe
Prof.univ.dr. Carp Radu
Conf.univ.dr. Rizescu Victor


Comisia 5: 19.09.2017, ora 13:00sediul Spiru Haret, nr.8, sala Negulescu

Candidați
1. Ciulei N. Tomiță
2. Ionescu A. Horațiu-Andrei
3. Popa G. Stoica-Cristinel
4. Sandu G. Adrian-Ionuț-Alexandru

Prof.univ.dr. Tănase Stelian
Prof.univ.dr. Carp Radu
Prof.univ.dr. Stanomir IoanComisia 6: 19.09.2017, ora 14:00sediul Spiru Haret, nr.8, sala Negulescu

Candidați:
1. Drăgulin G.Alexandru-Ionuț
2. Drugescu M.(Drugescu-Ciuta) Cornelia
3. Ispas O. Claudia
4. Roman C. Bogdan
5. Soare O. Ștefan

Prof.univ.dr. Carp Radu
Prof.univ.dr. Stanomir Ioan
Prof.univ.dr. Tănase Stelian

Comisia 7: 19.09.2017, ora 15:00sediul Spiru Haret, nr.8, sala Negulescu

Candidați:
1. Anghel N.V. Paul-Maximilian
2. Chiriloaia I. Maria
3. Focaru F. Denisa-Elena

Prof.univ.dr. Stanomir Ioan
Prof.univ.dr. Carp Radu
Prof.univ.dr. Tănase Stelian
ANUNȚ


În zilele de 11 și 15 septembrie 2017 înscrierile candidaților pentru admiterea la studiile doctorale, sesiunea septembrie 2017, se vor face în sediul din str. Spiru Haret, nr.8, între orele 10:00 - 14:00.DOCTORAT ÎN ŞTIINŢE POLITICE
PROCEDURI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

CONTACT

Secretar
Dna. Mirela PĂDUREAN
+40 21 313 90 07
ELIGIBILITATE
Concursul de admitere la ciclul de doctorat în știința politică este deschis cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, precum şi ai Confederaţiei Elvetice, posesori ai unei diplome de master (sau a echivalentului acesteia).

NOTA: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum si echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.


PROCEDURI

NUMĂRUL DE LOCURI
În conformitate cu adresa MEN nr.123GP/07.04.2017 și cu aprobarea Universității din București, a fost repartizat un număr de 17 locuri, granturi studii finanțate de la bugetul de stat.

CALENDARUL ADMITERII
Înscrierile candidaților se vor face în perioada 04.09.2017 - 15.09.2017, la secretariatul Facultății de Științe Politice – Școala doctorală (Str. Negru Vodă nr.3), zilnic între orele 10:00 - 14:00, sâmbăta și duminca între 9:00 și 12:00;

Concursul de admitere se desfășoară în perioada 18.09.2017 – 19.09.2017, la sediul Facultății de Științe Politice – Școala doctorală din str. Negru Vodă nr.3

Data limită de afișare a rezultatelor este 20.09.2017. 

Notă: 
Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere

DOCUMENTE

La înscriere, candidații vor prezenta în original următoarele documente: 
  • certificat naștere, 
  • certificat căsătorie (dacă este cazul), 
  • diploma de bacalaureat sau echivalentă , 
  • diploma de învățământ superior (licență) și foaia matricolă/supliment la diplomă, 
  • diploma de master/studii aprofundate și foaia matricolă/supliment la diplomă
Aceste documente vor fi xeroxate și certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul facultății.

TAXE

Taxa de înscriere este de 250 RON și se achită la caseria Universității din București.
Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă este de 4000 RON/an pentru anul universitar 2017-2018. 

METODOLOGIE DE ADMITERE

Metodologia de admitere sesiunea septembrie 2017 - Facultatea de Științe Politice este atașată: aici
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat a Universității din București, 2017-2018 este atașată: aici

TIPURILE DE CERTIFICATE de competențe lingvistice recunoscute sunt disponibile: aici

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT
Lista conducătorilor de doctorat și a domeniilor poate fi consultată aici.

Comments