DOCTORAT ÎN ŞTIINŢE POLITICE
PROCEDURI DE ADMITERE

Sesiunea de admitere este organizată în luna septembrie 2017.

ELIGIBILITATE

Concursul de admitere la ciclul de doctorat în știința politică este deschis cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, precum şi ai Confederaţiei Elvetice, posesori ai unei diplome de master (sau a echivalentului acesteia).

NOTA: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum si echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.

PROCEDURI (2016)
Metodologia examenului de admitere la doctorat 2016 (inclusiv lista documente necesare în dosarul de concurs).
Domeniile îndrumătorilor ştiinţifici pot fi vizualizate aici.