DOCTORAT ÎN ŞTIINŢE POLITICE
PROCEDURI DE ADMITERE
ARHIVĂ

Admitere ianuarie 2018

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE ADMITERE STUDII DOCTORALE SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2018


RESPINȘI - candidați străini

1. Al-Najar O.N. Mustafa - media 5,33


DOCTORAT ÎN ŞTIINŢE POLITICE
PROCEDURI DE ADMITERE

SESIUNEA ianuarie-februarie 2018


ELIGIBILITATE
Potrivit aprobării Biroului Executiv al Consiliului de Administratie din 23.10.2017 aceasta sesiune este deschisă candidaților cetățeni străini care nu au reușit, din motive obiective, să se prezinte la sesiunea din Septembrie 2017 și care au deja aprobarea Ministerului Educației.

PROCEDURI
CALENDARUL ADMITERII

Înscrierile candidaților se vor face în perioada 22.01.2018 - 26.01.2018, la secretariatul Facultății de Științe Politice – Școala doctorală (Calea Plevnei, nr.59, corp A), zilnic între orele 12:00 - 14:00.

Concursul de admitere se desfășoară în  data de 29.01.2018, la sediul Facultății de Științe Politice – Școala doctorală Calea Plevnei, nr.59, corp A, ora 12:00, sala P5.
Data  de afișare a rezultatelor este 29.01.2018. 

DOCUMENTE
La înscriere, candidații vor prezenta în original următoarele documente: 
 • certificat naștere, 
 • certificat căsătorie (dacă este cazul), 
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă , 
 • diploma de învățământ superior (licență) și foaia matricolă/supliment la diplomă, 
 • diploma de master/studii aprofundate și foaia matricolă/supliment la diplomă
Aceste documente vor fi xeroxate și certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul facultății. 

TAXE

Taxa de înscriere este de 250 RON și se achită la caseria Universității din București.


METODOLOGIE DE ADMITERE

Metodologia de admitere sesiunea ianuarie-februarie 2018 - Facultatea de Științe Politice este atașată: aici
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat a Universității din București, 2017-2018 este atașată: aici


Comisie admitere studii doctorale sesiunea ianuarie-februarie 2018 

 Comisie :    29.01.2018 - sediul din Calea Plevnei, nr.59, sala P5, ora 12:00

Candidat:

1.    Al-Najar O.N, Mustafa

Componența comisiei:

 Prof.univ.dr. – Daniel Barbu

Prof.univ.dr. - Gheorghe Stoica

Conf.univ.dr. – Ruxandra IvanADMITERE DOCTORAT 2016

ADMITERE DOCTORAT - SEPTEMBRIE 2016


              SESIUNEASEPTEMBRIE 2016
CALENDAR ADMITERE 2016 – STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Sesiunea SEPTEMBRIE 2016
Înscrieri  1 – 9 septembrie (înscrierile se fac la sediul FSP din Str. Negru Vodă, nr. 3
 în intervalul orar 9.00 – 14.00 de luni până vineri şi
 între orele 9.00-12.00 sâmbata și duminica.)
Concurs de admitere  12 – 18 septembrie ( data examenului de concurs va fi stabilită de profesorul coordonator și afișată atunci când va fi disponibilă)
Data limită de afișare a rezultatelor  23 septembrie

PROGRAMARE ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

COMISIA 1: 13.09.2016, ORA 14,30; Negru Vodă nr.3,Sala de Consiliu

NR.CRT.

NUME CANDIDAT

1

ANASTASE C. ROBERTA-ALMA

2

HANCERIUC V. OVIDIU-LAURENŢIU

3

OANCEA V. VASILE-MARIAN

PROF. UNIV. DR. RADU CARP

PROF. UNIV. DR. GEORGETA GHEBREA

PROF. UNIV. DR. IOAN STANOMIR


COMISIA 2: 13.09.2016, ORA 10,00; Negru Vodă nr.3,Sala de Consiliu

NR.CRT.

NUME CANDIDAT

1

AILINCĂI C. NICOLETA-MĂDĂLINA

2

FORCOŞ V. GEORGIAN

3

GRUIA D. DRAGOŞ-EMANUEL

4

MIERLOIU D. RUCSANDRA-ELENA

5

MURGĂ A.B. IOANA-EUGENIA (CĂS. DUMITRESCU)

 

PROF. UNIV. DR. GEORGETA GHEBREA

PROF. UNIV. DR. RADU CARP

CONF. UNIV. DR. CAMELIA VOINEA

 

 

COMISIA 3: 16.09.2016, ORA 10,00; Negru Vodă nr. 3, Sala Al.I. Cuza

NR.CRT.

NUME CANDIDAT

1

BOGDAN G. IRINA-GEORGIANA

2

BUNEA E.V. MIHAELA (CĂS. BUNEA-SAVU)

3

STANCIU F. CĂLIN-ALEXANDRU

 

PROF. UNIV. DR. GHEORGHE STOICA

CONF. UNIV. DR. VICTOR RIZESCU

CONF. UNIV. DR. RUXANDRA IVAN

 

COMISIA 4: 13.09.2016, ORA 11,00; Sala de Consiliu

NR.CRT.

NUME CANDIDAT

1

TURCU M.I. ŞTEFAN-VLAD

 

PROF. UNIV. DR. FLORIN ŢURCANU

PROF. UNIV. DR. RADU CARP

PROF. UNIV. DR. IOAN STANOMIR

 

 

Director Şcoală Doctorală,

Prof. univ. dr. Radu Carp

Secretar Şcoală Doctorală,

Mihaela Dumitriu
Taxa de înscriere la colocviul de admitere este de 250 de RON și se achită la caseria Universității din București.

Formulare inscriere admitere doctorat septembrie 2016:


Metodologia examenului de admitere la doctorat 2016 (inclusiv lista documente necesare în dosarul de concurs).
Domeniile îndrumătorilor ştiinţifici pot fi vizualizate aici.


ADMITERE DOCTORAT 2015

ADMITERE DOCTORAT - SEPTEMBRIE 2015
 • Procedura de admitere şi actele dosarului de concurs, inclusiv lista tipurilor de certificate de competenţă lingvistică acceptate în dosarul de concurs pot fi descărcate de aici.
 • Fișa de înscriere poate fi descărcată de aici. Atenție! Fișele se imprimă față-verso și se pot depune numai cu semnătura de accept a profesorului coordonator.
 • Domeniile îndrumătorilor ştiinţifici pot fi vizualizate aici.
 • Calendarul Universităţii din Bucureşti pentru sesiunea de admitere la doctorat septembrie 2014 poate fi accesat aici.

ADMITERE DOCTORAT 2014

ADMITERE DOCTORAT - SEPTEMBRIE 2014
 • REZULTATE EXAMEN ADMITERE: ADMIȘI BUGET CU BURSĂ | ADMIȘI BUGET FĂRĂ BURSĂ | ADMIȘI TAXĂ
 • Programare examen de admitere
 • Număr de locuri: 17 finanțate de la bugetul de stat (din care 8 locuri cu bursă și 9 locuri fără bursă) și locuri cu taxă în limita numărului maxim de doctoranzi ce pot fi coordonați de un profesor, indiferent de anul de studiu (detalii)
 • Procedura de admitere şi actele dosarului de concurs pot fi descărcate de aici.
 • Fișa de înscriere poate fi descărcată de aici. Atenție! Fișele se imprimă față-verso și se pot depune numai cu semnătura de accept a profesorului coordonator.
 • Tipurile de certificate de competenţă lingvistică acceptate în dosarul de concurs pot fi descărcate de aici.
 • Domeniile îndrumătorilor ştiinţifici pot fi vizualizate aici.
 • Calendarul Universităţii din Bucureşti pentru sesiunea de admitere la doctorat septembrie 2014 poate fi accesat aici.

ADMITERE 2013
Pentru a-i ajuta pe viitorii candidați să își pregătească din timp dosarele de înscriere, reluăm lista actelor care trebuie depuse în acest dosar conform metodologiei de admitere din sesiunile iulie-septembrie 2013. Forma definitivă va fi afișată odată cu procedurile de organizare și desfășurare a examenului de admitere la programele de licență. 

DOSARUL ŞI PROCEDURA DE CONCURS (2013)
Pentru înscriere, candidatii vor prezenta la Secretariatul FSPUB următoarele acte într-un dosar mapă, pe care se vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat şi conducătorul de doctorat: 
 • cerere/fişă de înscriere – formular tip – la înscriere; 
 • certificat de naştere, copie legalizată; 
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie legalizată; 
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată; 
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate; 
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate; 
 • memoriu de activitate ştiintifică; 
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate; 
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia; 
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul; 
 • certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2); 
 • pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române; 
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (300 RON).
Notă. Candidaţii care au făcut studiile în străinatate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Atenţie! Înscrierea se face numai personal.

În vederea admiterii, fiecare candidat este obligat să depună un proiect de carcetare, în limita a 40 000 de caractere cu semne, format Times New Roman 12, la un rând. Acest proiect va detalia
 • tema de cercetare;
 • bibliografia primară şi secundară;
 • noutatea cercetării.
Procesul de selecţie se va realiza de către o comisie, din care vor face parte conducătorul de doctorat şi alţi doi colegi din cadrul FSPUB, deţinători ai titlului de doctor. 

Procesul de selecţie se va baza pe luarea in considerare a următoarelor criterii 
 • calitatea proiectului doctoral prezentat;
 • relevanţa lui pentru domeniu;
 • coerenţa argumentării şi a prezentării orale, în cadrul examinării.