CALENDAR ADMITERE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2021
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/fspub/admitere2021-septembrie

SESIUNEA DE ADMITERE 
SEPTEMBRIE 2021
Calendar FSPUB 

Înscrieri ONLINE sau la sediul facultății din Calea Plevnei 59 în intervalul orar 9.00–14.00 în timpul săptămânii şi între orele 9.00-12.00 sâmbata și duminica.


 • 02 – 15 septembrie – înscrieri online
 • 09 – 15 septembrie – înscrieri la sediul Facultății (o secțiune din formularul online trebuie completată și de către candidații care aleg să depună dosarul fizic - platfoma se deschide pe 2 septembrie, puteți completa electronic și la momentul depunerii, la sediul FSPUB)
 • 15 septembrie – afișarea rezultatelor pentru proba 1 (eliminatorie)
 • 15-16 septembrie – depunerea de contestații la proba 1
 • 17 septembrie – afișarea rezultatelor preliminare
 • 17 septembrie – contestații - proba 2
 • 17-19 septembrie – confirmarea locurilor la buget și taxă
 • 19 septembrie – reclasificare 1 
 • 19-21 septembrie – confirmarea pozițiilor obținute după reclasificare
 • 21 septembrie – reclasificare II + rezultate finale

Program confirmări locuri: L-V: 09:00-14:00; S-D: 09:00-12:00

Admiterea cetățenilor din ALTE STATE decât cele din această listă este gestionată direct de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti.

Calendar admitere studenți internaționali din state non-UE (ciclul licență):
 • Perioada depunere dosare în vederea obținerii scrisorii de acceptare
 • Perioadă de înmatriculare
 
BA admission 
Admission Programmes de licence 2017


A
DMITERE 2021
PROGRAME DE LICENȚĂ 


Pe acestă pagină se găsesc toate informațiile necesare pentru examenul de admitere ca student cu frecvență la unul din programele de licență ale Facultății de Științe Politice, Universitatea din București.
https://admitere.fspub.unibuc.ro


NOTA BENE: Candidații care doresc să se înscrie la sediul facultății trebuie să completeze și o secțiune cu informații generale din FORMULARUL ONLINE. Formularul poate fi completat direct la sediul facultatii de Stiinte politice.
 
Pentru înscrierea la Facultatea de Științe Politice ca student în schimb internațional vizitați secțiunea International exchange student (including Erasmus), iar pentru opțiunile de studii în universități din străinătate ca student al Facultății de Științe Politice vizitați secțiunea Mobilități internaționale.

CANDIDATII CARE OPTEAZA PENTRU INSCRIEREA ONLINE BENEFICIAZA DE O REDUCERE DE 25% LA TAXA DE INSCRIERE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE.

Examenul de admitere și confirmările sunt organizate în sediul Facultății de Științe Politice din Calea Plevenei nr. 59 (vezi hartă).

Inscrierea online SAU la sediul facultății este disponibilă pentru cetățenii următoarelor state: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Irlanda, Islanda, Italia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. 

Pentru informații suplimentare legate de procesul de admitere, vă rugăm să ne contactați la adresa:  admitere.fspub@unibuc.ro 


PROCEDURĂ RESTITUIRETAXE ACHITATE

Studenții care au ocupat un loc la buget în urma reclasificărilor, și au de recuperat suma plătită, sunt așteptați la secretariatul facultății  în perioada 04-08 octombrie 2021 (în data de 08 octombrie maxim ora 12:00) pentru a-și depune documentele necesare procedurii de recuperare a taxei. 

- cerere tip (completată și semnată) descărcăți de aici

- copie CI

- copie document de plată

- copie extras de cont solicitant / titularul contului care conține:IBAN, cod SWIFT/BIC/, numele și adresa completă a băncii / Procură notarială / împuternicire pentru intermediarÎn perioada admiterii la Universitatea din București, candidații și un însoțitor ai acestora, pot locui, gratuit, pentru o perioadă de cel mult 3 nopți consecutive, în căminele Universității din București.

 

Pentru cazarea candidaților pe perioada admiterii în anul universitar 2021-2022, Facultățile Universității din București vor întocmi liste cu candidații care optează pentru cazare și le vor transmite, cu cel puțin 2 zile înainte de cazarea efectivă. 

 

Pentru rezevări, vă rugăm să ne scrieți la adresa:  admitere.fspub@unibuc.roInformare privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studenţilor
Informare privind protecția datelor cu caracter personal

CINE POATE CANDIDA?

La examenul de admitere poate candida orice cetățean român sau străin care a susținut examenul de bacalaureat în România sau un examen exchivalent în alte state.

Procesul de admitere este gestionat
 • direct de FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE (inclusiv preînscriere și înscriere ONLINE) pentru următoarele categorii ce candidează în aceleași condiţii prevăzute de lege, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare
  • cetățenii români cu studii în România și absolvenți ai bacalaureatului românesc 
  • cetățenii români cu studii în România, dar absolvenți ai unui sistem de bacalaureat diferit de cel românesc
  • cetăţenii români absolvenţi ai studiilor liceale din alte state
  • cetățeni ai statelor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Elveția absolvenți ai bacalaureatului românesc sau al unui examen echivalent susținut în România sau în alte state.
  • Refugiați, cetățeni cu protecție subsidiară și cetățeni care dețin permis de ședere de lungă durată pe teritoriul Uniunii Europene  
 • de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Elveției
OLIMPICI
Absolvenţii de liceu care au obţinut în timpul studiilor liceale unul din premiile I, II ori III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi/sau unul din premiile I, II, III ori menţiune la Olimpiadele Şcolare Internaţionale din orice domeniu de studii pot fi admişi fără examen pe locuri bugetate. Pentru a fi admişi vor depune în dosarul de concurs și diploma de olimpic şi vor urma procedura de confirmarea a locului în aceeaşi perioadă de înscriere la concurs ca şi pentru ceilalţi candidaţi.

LOCURI SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Licență Științe Politice (în limba română - SPR): TOTAL 128 locuri din care: 8  locuri la buget; 115 locuri la taxă; 4 locuri pentru studenți absolvenți de licee din mediul rural; 1 loc pentru Sistemul de protecție socială.


Licență Științe Politice (în limba engleză - SPE): TOTAL 111 locuri din care: 5 locuri la buget; 94 locuri la taxă


Licență Științe Politice (în limba franceză - SPF): TOTAL 56 locuri din care:  5 locuri la buget; 15 locuri la taxă


Licență Studii de Securitate (în limba română - SSL): TOTAL 59 locuri din care: 5  locuri la buget; 48 locuri la taxă; 


Licență Relații Internaționale și Studii Europene (în limba engleză - IRES): TOTAL 48 locuri din care: 8 locuri la buget; 32 locuri la taxă, 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS

DOSARUL DE CONCURS

Înscrierea se poate face ONLINE sau la comisia de admitere a facultății (Calea Plevnei 59). În cazul în care ați completat deja o cerere de PREINSCRIERE ONLINE, veți completa formularul și veți încărca online (sau veți depune în format fizic la sediul FSPUB) doar documentele necesare completării dosarului de concurs.

Atenție! În cazul înscrierii la mai multe programe de studii va fi depus un dosar cu actele în original și câte un dosar cu copiile actelor pentru fiecare din celelalte programe.

Cei care optează pentru înscrierea online completează un singur formular online care le permită să selecteze toate programele la care doresc să se înscrie în vederea admiterii. 

CANDIDATII CARE OPTEAZA PENTRU INSCRIEREA ONLINE BENEFICIAZA DE O REDUCERE DE 25% LA TAXA DE INSCRIERE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE.

Cei care optează pentru înscriere online și care care vor fi declarați admiși, vor depune dosarul de concurs în format fizic numai la confirmarea locului (cu actele în original pentru loc bugetat, cu actele în copie pentru loc cu taxă).

Actele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar plic de culoare albă (format A4) ce va conţine:

0. Declarație OPIS documente incluse în dosar (.DOC / . PDF) - se completează la sediul facultății la depunerea dosarului. Nu este necesar pentru depunerea ONLINE.

1. SCRISOARE DE INTENȚIE (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată pe calculator în limba programului de studii (română, engleză sau franceză), preferabil Times New Roman / Arial / Calibri de 12 pt cu o spațiere de 1 sau 1.5 rânduri. Acest eseu trebuie să reflecte adecvarea şi potenţialul candidatului pentru domeniul de studii, precum și adecvarea acestuia cu misiunea facultăţii. În cazul înscrierii la mai multe programe de studii, va fi redactat câte un eseu pentru fiecare limbă de studii. Pentru înscrierea online, se va încărca câte un fișier PDF pentru fiecare eseu.

2. FIȘĂ TIP DE ÎNSCRIERE (în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv). 
 • Pentru cei care se înscriu la sediul facultății se vor completa datele personale pe platformă la momentul înscrierii
 • Pentru cei care se înscriu online, FORMULARUL ONLINE  reprezintă fișa de înscriere. Candidații vor putea accesa integralitatea dosarului depus pe platformă prin contul creat la momentul înregistrării dosarului  
 • Dacă v-ați preînregistrat deja candidatura, veți completa dosarul doar cu documentele suplimentare (adeverință medicală, dovada plății taxei de înscriere la concurs). 

3. DIPLOMA DE BACALAUREAT SAU ACT ECHIVALENT

În cazul bacalaureatului românesc:
 • Diplomă de bacalaureat (în original); SAU 
 • Adeverință de bacalaureat (în original și exclusiv pentru cei care au susținut examenul de bacalaureat în 2021). ATENŢIE! Pe adeverinţă trebuie menţionată media generală, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. SAU 
 • Declarație de consimțământ pentru accesarea rezultatelor de la bacalaureat de către comisia de admitere exclusiv pentru cei care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iulie 2021 (original: descarcă formular - format .doc / format .pdf). ATENŢIE! Acest document este necesar numai dacă diploma de bacalaureat sau adeverința nu sunt disponibile la momentul înscrierii, indiferent dacă înscrierea se face online sau nu. Dacă ați optat pentru înscriere online și ați fost declarat admis, la momentul confirmării dosarul va conține în mod obligatoriu fie diploma de bacalaureat fie adeverința (în original pentru loc bugetat/în copie pentru loc cu taxă) 
În cazul bacalaureatului internațional (i.e. bacalaureat (sau echivalent) corespunzător altui sistem de învățământ decât cel românesc, obținut în România sau în străinătate)
 • Act de echivalare/recunoaștere MEN-CNRED; SAU
 • Dovada depunerii actelor de echivalare/recunoaștere la universitate sau MEN-CNRED (Candidații care nu au susținut un examen de bacalaureat în sistemul românesc vor trimite în prealabil pe adresa   admitere.fspub@unibuc.ro dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro), în cazul în care nu au depus la această direcție sau nu au încă un act de recunoaștere/echivalare a studiilor din străinătate eliberat de această direcție); în cazul refugiaților și al cetățenilor cu protecție subsidiară care nu sunt în posesia unor documente (acte de studii, certificate de naștere etc) solicitate de CNRED, se pot transmite dosarele chiar dacă acestea nu sunt complete; ȘI DECLARAȚIA UE/SEE (format .DOC / format .PDF).
Se acceptă şi copii conform cu originalul ale diplomei de bacalaureat, respectiv ale adeverinţei de susţinere a bacalaureatului, însoţite de dovada depunerii originalului la o altă facultate.

Pentru înscrierea online, diploma (sau actul echivalent) de bacalaureat (sau examen echivalent), împreună cu declarația UE/SEE (în cazul bacalaureatului internațional încă neechivalat) va fi încărcată ca fișier JPEG separat.

ATENȚIE!
Candidații care au susţinut examenul de bacalaureat înainte de 2021, în afara diplomei de bacalaureat (sau echivalent) vor adăuga dosarului o declarație notarială în funcție de situația în care se află, astfel:

(a) Absolvenţii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subvenționate de la Bugetul de stat al României
 • Declaraţie notarială/Declarație pe proprie răspundere a candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier JPEG separat.
(b) Absolvenţii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenţă pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României
 • Declaraţie notarială/Declarație pe proprie răspundere a candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier JPEG separat.
ATENȚIE! Absolvenții care au urmat studii universitare complete pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României pot candida numai pe locurile cu taxă.

4. CERTIFICAT DE NAȘTERE (copie conform cu originalul)
Pentru înscrierea online, acesta este un fișier JPEG separat.

5. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ TIP (original), din care să rezulte că sunteți apt pentru a urma Facultatea de Științe Politice, eliberată de către Cabinetul medical al liceului sau de către medicul de familie. Atenție! La depunerea dosarului în formă tipărită adeverința va fi depusă în original pentru primul program de studii ales ȘI în copie pentru celelalte programe (în cazul în care ați fost declarat admis la mai multe programe ale facultății).

Pentru înscrierea online, acesta este un fișier JPEG separat.

6. TREI (3) FOTOGRAFII tip buletin de identitate (3cmx4cm). 
Atenție! Pentru înscrierea online este suficientă o fotografie în format digital recentă (poate fi realizată și cu telefonul) prin care candidatul să poată fi identificat cu ușurință (cap+umeri, pe fond uniform deschis la culoare), însă la confirmarea locului vor fi aduse cele 3 fotografii tip buletin.

7. ACT DE IDENTITATE (copie simplă) 
Document național de identitate (pentru România: buletin sau card de identitate) sau pașaport.

Pentru înscrierea online, acesta este un fișier JPEG separat.

8. DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNSCRIERE SAU A SCUTIRII DE PLATA TAXEI (original).

Plata taxei de înscriere se poate face 
 • la sediul comisiei de concurs pe perioada înscrierilor; sau 
 • online cu card bancar prin facilitatea oferită de Universitatea din București la www.po.unibuc.ro; sau
 • prin transfer bancar/ordin de plată către contul Universiății din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Admitere FSPUB iulie 2021" (atenție la timpul de procesare interbancar sau care depinde de ziua bancară)
Dovada plății taxei este:
 • chitanța (pentru plata la sediul comisiei de concurs); sau
 • mesajul electronic de confirmare a plății (pentru plată online); sau 
 • extras de cont cu numele candidatului la detalii de plată (pentru transfer bancar/ordin de plată). 
Pentru înscrierea online în vederea admiterii la un singur program de studii, candidatul va încărca ca fișier separat JPEG unul din documentele de mai sus. Pentru înscrierea la două sau mai multe programe, candidatul va încărca ca fișier separat JPEG unul din documentele de mai sus.

Dovada scutirii de taxa de înscriere este cererea de scutire de taxă avizată de președintele comisiei de admitere. 

Pentru a obține scutire de taxă de admitere, candidatul va depune la președintele comisiei de admitere solicitarea de scutire de taxă împreună cu unul din următoarele documente:
 • copii după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); 
 • adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal angajat al Universității din Bucureşti a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflați în această situaţie).
Dacă cererea este admisă, președintele comisiei de admitere va înscrie avizul său pe cerere. 

Pentru înscrierea electronică, cererile de scutire de taxă se trimit la   admitere.fspub@unibuc.ro înaintea depunerii documentelor în formularul online, iar în cazul avizării pozitive candidatul va primi pe mail de pe această adresă cererea conținând avizul, în format electronic, pentru încărcare în formularul online. 

Atenție! Scutirea de taxă se acordă doar pentru înscriere la un singur program de studii. Pentru înscrierea la două sau mai multe programe candidatul va plăti 100 RON (pentru înscrierea la sediul FSPUB) sau 75 de RON (pentru înscrierea online), în condiții similare cu cei care nu sunt scutiți de taxă (v. mai sus).  

Ca document de dovadă a scutirii de taxă, candidații care se înscriu online vor încărca un singur fișier JPEG ce conține 
 • cererea de scutire de taxă avizată de președintele comisiei de admitere dacă s-au înscris la un singur program de studii. 
 • cererea de scutire de taxă avizată de președintele comisiei de admitere ȘI dovada plății taxei de 100 RON dacă s-au înscris la două sau mai multe programe.
Taxele de înscriere nu se restituie.

ACTE SUPLIMENTARE PENTRU SITUAŢII SPECIALE

OLIMPICI
 • Diploma/diplomele de OLIMPIC, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici (originalul va fi adus la confirmarea locului obţinut).
Pentru înscrierea online se va încărca un singur fișier JPEG indiferent de numărul diplomelor obținute și incluse în dosarul de concurs. 

ÎNSCRIERI RROMI

SCHIMBAREA NUMELUI
 • certificatul de căsătorie (copie conform cu originalul) în cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei; SAU
 • un act legal doveditor de schimbarea a numelui (copie conform cu originalul) în toate celelalte cazuri de schimbare a numelui cu excepția căsătoriei.

Pentru înscrierea online se va încărca un singur fișier JPEG, indiferent de numărul actelor ce dovedesc schimbarea numelui incluse în dosarul de concurs.

ABSOLVENȚI DE BACALAUREAT (SAU ECHIVALENT) INTERNAȚIONAL
Cetățeni UE (inclusiv România), ai Spațiului Economic European sau ai Elveției care sunt absolvenţi ai studiilor liceale din alte state (sau în alt sistem decât cel românesc) vor trimite pe adresa admitere.fspub@unibuc.ro dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro), în cazul în care nu au depus la această direcție sau nu au încă un act de recunoaștere/echivalare a studiilor din străinătate eliberat de această direcție. Atenție! În plus, pentru cetățenii străni care doresc să urmeze programe cu predare în limba română, dosarul va include și un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de MEN.

Pentru înscrierea electronică, ca dovadă a depunerii/ echivalării/ recunoașterii actelor va fi încărcat un singur fișier JPEG ce conține mesajul de confirmare al primirii tuturor actelor necesare de către admitere.fspub@unibuc.ro sau actul de echivalare/recunoaștere eliberat de MEN. Atenție! Pentru cetățenii străini care doresc să se înscrie și la cel puțin un program cu predare în limba română, va fi încărcat un fișier distinct JPEG ce va conține și certificatul de competență lingvistică.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidaţilor se va face în perioada dedicată înscrierilor din calendarul respectivei sesiuni de admitere (iulie sau septembrie).

Înscrierea se poate face
 • ONLINE, prin încărcarea unui DOSAR DE CONCURS
 • sau la sediul facultății (Calea Plevnei 59) - personal sau prin procură notarială - prin depunerea unui DOSAR DE CONCURS la comisia de admitere. 
Atenție! Înainte de a începe procedura de înscriere, candidaţii cetățeni ai Uniunii Europene (inclusiv România), ai Spațiului European sau Elveției care dețin bacalaureatul (sau echivalent) în alt sistem decât cel românesc vor trimite pe adresa admitere.fspub@unibuc.ro  dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro), în cazul în care nu au depus la această direcție sau nu au încă un act de recunoaștere/echivalare a studiilor din străinătate eliberat de această direcție.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE
ATENȚIE! Înainte de a începe procedura de înscriere electronică este necesar să pregătiți în format electronic documentele specificate în secțiunea alăturată (DOSARUL DE CONCURS). Cu excepția scrisorilor de motivație (format PDF, dimensiunea unui fișier nu trebuie să depășească 1 MB), toate documentele vor fi salvate ca fișiere de imagine (JPEG).

Pentru a vă înscrie la unul sau mai multe programe este nevoie să completați UN SINGUR FORMULAR ONLINE DE ÎNSCRIERE. Acesta este un formular electronic (similar în conținut cu fișa tip de înscriere obligatorie pentru cei care se înscriu la sediul facultății) la care veți atașa documentele necesare pregătite deja în format electronic.

După completarea formularului online veți primi confirmarea via email. Aceasta reprezintă fișa de înscriere și este considerată parte a dosarului de concurs.

Dacă toate actele atașate formularului online sunt corecte înscrierea este considerată validată și veți primi câte un număr de înregistrare pentru fiecare program de studii la care v-ați înscris. 

Dacă actele atașate formularului online nu sunt corecte veți primi prin e-mail de la adresa admitere.fspub@unibuc.ro o solicitare privind unul sau mai multe din actele încărcate. După trimiterea corectă a tuturor actelor solicitate înscrierea este considerată validată și veți primi câte un număr de înregistrare pentru fiecare program de studii la care v-ați înscris.

Validarea vă va fi comunicată prin e-mail de la adresa  admitere.fspub@unibuc.ro .

Dacă nu primiți documentul de confirmare a înscrierii sau mesajul de validare a înscrierii vă rugăm să ne contactați la adresa admitere.fspub@unibuc.ro  (după ce ați verificat inclusiv secțiunea Spam a contului dumneavoastră de e-
mail). 

Un dosar este considerat depus în perioada legală dacă formularul online este depus în această perioadă și actele atașate acestuia sunt corect încărcate (sau, dacă nu sunt încărcate corect, actele solicitate sunt trimise în forma corectă în perioada precizată). Dacă formularul online sau actele solicitate nu sunt trimise corect în perioada precizată, dosarul este considerat respins.

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI & PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI

EXAMINAREA
Concursul de admitere constă în două probe evaluate în baza dosarului de concurs astfel:

1. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII ȘI VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR LINGVISTICE
Evaluarea interesului, adecvării şi potenţialului pentru domeniul de studii, precum și adecvarea cu misiunea facultăţii în baza unei scrisori de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte incluse în dosarul de concurs. Pentru programele în limba română (Științe politice în limba română și Studii de Securitate), scrisoarea va fi redactată în limba română, iar pentru programele în limbi străine (Științe Politice în limba franceză, Științe Politice în limba engleză, Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză), scrisoarea va fi redactată în limba programului respectiv. Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

2. PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ
Evaluarea performanţei şi abilităţilor academice în baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.

În baza acestor probe şi criterii candidaţii sunt ordonaţi descrescător şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de 
 • candidaţi admişi pe locuri de la buget; 
 • candidaţi admişi pe locuri cu taxă; 
 • candidaţi admişi pe lista de aşteptare; şi 
 • candidaţi respinşi.
Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de:

a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

CONTESTAŢII
Eventualele contestaţii se pot depune la comisia de admitere în maxim 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBŢINUT
Toți candidații admiși trebuie să confirme locul prin completarea și depunerea Declarației de confirmare. Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste. După eliminare au loc reclasificări prin care candidații admiși pe locuri de rezervă pot avansa pe locuri cu taxă sau bugetate. 

La momentul confirmării, candidații care au depus dosare electronice ȘI care au fost admiși pe locuri bugetate sau cu taxă (inițial sau în urma unei reclasificări, v. mai jos) vor depune la sediul facultății (Calea Plevnei 59) întregul dosar în format tipărit (inclusiv Fișa de înscriere pe care au primit-o automat în format PDF după completarea formularului de înscriere online), în perioada pentru confirmarea locului bugetat/cu taxă obținut.

ETAPA 1: CONFIRMĂRI

În perioada 17-19 septembrieîn intervalul orar 9.00–14.00 în timpul săptămânii şi între orele 9.00-12.00 sâmbata și duminica:
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere in original. 
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unei părți din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, Șos.Panduri nr.90, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit. 
 • candidaţii aflaţi pe LISTA DE AŞTEPTARE au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei CERERI, datate şi semnate. În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
ETAPA 2: RECLASIFICĂRI & NOI CONFIRMĂRI

În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la buget și a soluționării contestațiilor, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare, a căror medie de admitere le permite acest lucru. 

În perioada 19-21 septembrie 2021, în intervalul orar 9.00–14.00:

Candidaţii declaraţi nou admişi în urma reclasificării şi care nu se găseau pe primele liste au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc, în caz contrar, vor fi eliminați de pe liste și locurile lor vor fi ocupate de următorii candidați.
 
Procedura de confirmare este următoarea:
 • Candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificării au obligaţia să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. Atenție! La momentul confirmării, candidații care sunt admiși pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, Șos.Panduri nr.90, în baza acestei chitanțe. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere in original (dacă nu au făcut-o în etapa precedentă).
 • Candidaţii NOU admişi pe locurile cu TAXĂ în urma reclasificării au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi CHITANȚA care să facă dovada achitării unei părți din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, Șos.Panduri nr.90, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit (dacă nu au făcut-o în etapa precedentă).
ETAPA 3: RECLASIFICĂRI FINALE
După acest ultim termen, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare a căror medie de admitere le permite acest lucru. Acestea sunt LISTELE FINALE ale candidaţilor admişi pentru respectiva sesiune de admitere.

Atenție! După afișarea listelor finale, candidații care, în urma ultimei reclasificări, sunt admiși pe locuri de la buget de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, Șos Panduri nr.90, în baza acestei chitanțe.

TAXE 2021

TAXE DE ÎNSCRIERE

CANDIDAȚII CARE SE ÎNSCRIU ONLINE LA CONCURSUL DE ADMITERE 2021, VOR BENEFICIA DE O REDUCERE LA TAXA DE INSCRIERE PENTRU ADMITERE DE 25%.

Fiecare candidat se poate înscrie pentru admitere la toate cele cinci programe de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba engleză, Ştiinţe Politice în limba engleză, Ştiinţe Politice în limba franceză, Ştiinţe Politice (în limba română), Studii de securitate.

Taxa/ taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele:

 • Pentru 1 dosar (înscriere la sediul FSPUB): 150 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
 • Pentru 2 sau mai multe dosare (înscriere la sediul FSPUB): 250 RON(100 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
 • Pentru 1 dosar online: 112 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
 • Pentru 2 sau mai multe dosare online: 187 RON (75 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul FSPUB din Calea Plevnei nr. 59 la momentul depunerii dosarului de concurs.

Plata taxei de înscriere se poate face
 • online cu card bancar prin facilitatea oferită de Universitatea din București la www.po.unibuc.ro; sau
 • prin transfer bancar către contul Universității din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Admitere FSPUB iulie 2021" (atenție la timpul de procesare interbancar sau care depinde de ziua bancară).
*Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru primul dosar candidaţii orfani de ambii părinţi, candidaţii care se află în grija unei case de copii şi candidaţii pentru care unul din susţinătorii legali este fie cadru didactic în activitate fie angajat în Universitatea din Bucureşti (V.secțiunea alăturată CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS). 

Taxele de înscriere nu se restituie.

TAXE DE STUDII
Studenții admiși pe locurile de finanțate de la buget nu plătesc taxe de studii în primul an de studii. Conform legii, în funcție de performanțele școlare, în anii următori aceștia își pot păstra locul subvenționat sau pot deveni studenți înscriși pe locurile cu taxă. 

Pentru studenții admiși pe locurile cu taxă, taxele anuale sunt:
- 3500 RON pentru licență în română/studii de securitate
- 4000 RON pentru licență în franceză sau engleză/relații internaționale în limba engleză.

Această sumă poate fi eșalonată în mai multe tranșe pe parcursul anului academic, în funcție de situația socială a studentului.

Pentru confirmarea locului obținut pe un loc cu taxă la momentul admiterii se va plăti o primă tranșă (750 RON) din această taxă anuală la casieria Universității din București (Șos.Panduri nr.90, București) sau prin transfer bancar, cu mențiunea ”pentru Facultatea de Științe Politice-taxă de studii”. 

Atenție! Dacă în urma reclasificărilor din cadrul procedurilor de confirmare a locului obținut la examenul de admitere, studentul inițial admis pe un loc cu taxă este clasat pe un loc bugetat, tranșa plătită din taxa anuală se restituie, iar plata către candidat se face la casieria Universității din București (Șos.Panduri nr.90,București).