Liste finale 29 iulie 2015


Locurile rămase neocupate în urma acestei ultime perioade de confirmări vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din luna septembrie.
Calendarul acestei sesiuni şi locurile scoase la concurs vor fi afişate în curând.


Reclasificare II -  27 IULIE 2015

Relaţii internaţionale şi studii europene buget
Relaţii internaţionale şi studii europene taxă

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OŢINUT ÎN URMA RECLASIFICĂRII DIN 27 IULIE 2015

În perioada 28-29 iulie 2015, candidaţii care se găsesc în tabele în zona marcată cu gri, trebuie să confirme locul obţinut, astfel:
  • Candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificării au obligaţia să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. Atenție! La momentul confirmării, candidații care sunt admiși pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanțe.
  • Candidaţii NOU admişi pe locurile cu TAXĂ în urma reclasificării au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi CHITANȚA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”).
Confirmarea locului obţinut se face la Comisia de admitere, la sediul FSPUB din str. Spiru Haret nr. 8, conform orarului de mai jos:
28 iulie, orele 9.00 -14.00
29 iulie, orele 9.00-14.00


Locurile rămase neocupate în urma acestei ultime perioade de confirmări vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din luna septembrie.
Calendarul acestei sesiuni şi locurile scoase la concurs vor fi afişate după data de 29 iulie 2015


Reclasificare I -  25 IULIE 2015

Relaţii internaţionale şi studii europene buget
Relaţii internaţionale şi studii europene taxă

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OŢINUT ÎN URMA RECLASIFICĂRII DIN 25 IULIE 2015

În perioada 26-27 iulie 2015, candidaţii care se găsesc în tabele în zona marcată cu gri, trebuie să confirme locul obţinut, astfel:
  • Candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificării au obligaţia să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. Atenție! La momentul confirmării, candidații care sunt admiși pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanțe.
  • Candidaţii NOU admişi pe locurile cu TAXĂ în urma reclasificării au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi CHITANȚA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 

Candidaţii nou clasaţi pe locuri de la buget sau cu taxă care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

Confirmarea locului obţinut se face la Comisia de admitere, la sediul FSPUB din str. Spiru Haret nr. 3, conform orarului de mai jos:
26 iulie, orele 9.00 -12.00
27 iulie, orele 9.00-14.00

REZULTATE ADMITERE -  21 IULIE 2015

IMPORTANT!
Confirmarea locului obţinut în urma clasamentului din 21 iulie 2015 poate fi făcută în perioada 21-25 iulie 2015, conform următoarelor proceduri:
  • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. 
  • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
  • candidaţii aflaţi pe LISTA DE AŞTEPTARE au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei CERERI, datate şi semnate. În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
Confirmarea locului obţinut se face la Comisia de admitere, la sediul FSPUB din str. Spiru Haret nr. 3, conform orarului de mai jos:
21 iulie, orele 11.00 -14.00
22 - 24 iulie, orele 9.00-14.00
25 iulie, orele 9.00 -12.00

Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

19 iulie 2015: REZULTATELE PROBEI 1 - PROBĂ ELIMINATORIE:


Rezultatele sunt afişate şi la sediul FSPUB din str. Spiru Haret nr. 8.

Contestaţiile pot fi depuse la sediul FSPUB din str. Spiru Haret nr. 8, după următorul program:
19 iulie 2015, orele 15.00 - 20.00
20 iulie 2015, orele 9.00 - 14.00

Rezultate contestaţii
În perioada regulamentară a fost depusă o singură contestaţie, din partea lui NEMŢANU I. ŞTEFAN (RISE 114).
Comisia de contestaţii a decis respingerea contestaţiei depuse.