ÎNSCRIERE ONLINE, CONFIRMĂRI & REZULTATE
ONLINE REGISTRATION, CONFIRMATIONS & RESULTS
INSCRIPTION EN LIGNE, CONFIRMATIONS & RÉSULTATS

REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ / BA PROGRAMS ADMISSION RESULTS / RÉSULTATS ADMISSION PROGRAMMES DE LICENCE

NOU!
REZULTATE RECLASIFICARE 1 / RESULTS AFTER 1ST RECLASSIFICATION / RÉSULTATS APRES LA 1ERE RECLASSIFICATION 24.07.2017


IRES - Licență Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză / BA in International Relations and European Studies in English (Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places)

SPE - Licență Științe Politice în limba engleză / BA in Political Science in English (Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places)
SPF - Licență Științe Politice în limba franceză / Licence Sciences Politiques en français (Locuri bugetate / Places budgetées)
SPR - Licență Științe Politice în limba română (Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Locuri pentru romi)
SSL - Licență Studii de Securitate în limba română (Locuri bugetate; Locuri cu taxă)


În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la buget și a soluționării contestațiilor, listele au fost refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare, a căror medie de admitere le permite acest lucru. 

În perioada 25-27 iulie 2017, toţi candidaţii care au trecut de la locuri cu taxă la locuri bugetate SAU care au trecut de pe lista de așteptare pe locuri cu taxă/buget trebuie să confirme noul loc obţinut astfel
  • Candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificării au obligaţia să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. Atenție! La momentul confirmării, candidații care sunt admiși pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanțe. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere in original (dacă nu au făcut-o în etapa precedentă). DESCARCĂ CEREREA DE CONFIRMARE BUGET
  • Candidaţii NOU admişi pe locurile cu TAXĂ în urma reclasificării au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi CHITANȚA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept sau ONLINE la RO67RNCB0076010452620072, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit (dacă nu au făcut-o în etapa precedentă). DESCARCĂ CERERE DE CONFIRMARE TAXĂ
Candidaţii nou clasaţi pe locuri de la buget sau cu taxă care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

PROGRAME LICENȚĂ | BACHELOR DEGREE PROGRAMS | PROGRAMMES DE LICENCE


FORMULAR DE ÎNSCRIERE ELECTRONICĂ | ONLINE REGISTRATION FORM | FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE
(disponibil / available / disponible 6-18.07.2017)
(preînscriere sesiunea septembrie 2017 / pre-registration for the September 2017 session / pre-inscription pour la session septembre: 28.07-31.08.2017)

ONLINE FORM (RO/EN/FR)

RO: Înscrierea la concursul de admitere 2017 la programele de licență ale facultății se poate face ONLINE de către cetățenii următoarelor state: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Irlanda, Islanda, Italia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia,Spania, Suedia, Ungaria. / EN: The 2017 registration for admission in the faculty's BA programs can be done ONLINE by the citizens of the following states: Romania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Iceland, Ireland, Italy, Malta, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, UK. / FR: A partir de 2017 l'inscription au concours d'admission aux programmes de licence de la faculté peut être faite EN LIGNE par les citoyens ressortissants des pays suivants: Roumanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemarque, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Létonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Irlande, Islande, Italie, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse.

RO: FIȘĂ TIP ÎNSCRIERE (.DOC / .PDF). Acest document se completează numai dacă înscrierea se face la sediul facultății. În cazul înscrierii electronice completarea formularului online generează automat fișa de înscriere. 

EN: APPLICATION FORM (in English: .DOC / .PDF or in Romanian: .DOC / .PDF). This document should be filled in only by candidates who register at the faculty's headquarters. The online registration generates automatically this form with all data filled in by the candidate.

FR: FICHE D'INSCRIPTION (en format .DOC: version en roumain / version en anglais ou .PDF: version en roumain / version en anglais). Pour l'inscription en ligne, le formulaire en ligne représent la fiche d'inscription qui va être reçue automatiquement par email après avoir compli l'inscription en ligne
 
RO: DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT (format .DOC / format .PDF). Acest document este necesar pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în 2017 și numai dacă diploma de bacalaureat sau adeverința nu sunt disponibile la momentul înscrierii, indiferent dacă înscrierea se face online sau la sediul facultății. Dacă ați optat pentru înscriere online și ați fost declarat admis, la momentul confirmării dosarul va conține în mod obligatoriu diploma de bacalaureat sau adeverința. [EN: Exclusively for holders of Romanian baccalaureat | FR: Exclusivement pour les candidats avec un baccalauréat roumain]

FORMULARE CONFIRMARE / CONFIRMATION FORMS / FORMULAIRES CONFIRMATION
LOC BUGET (tuition-free place / place budgetée): .DOC / LOC TAXĂ (tuition-paying/place payante): .DOC / LOC LISTĂ AȘTEPTARE (place on the waiting list / place sur la liste d'attente): .DOC


REZULTATE / RESULTS / RÉSULTATS
IULIE / JULY / JUILLET 2017
IRES - Licență Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză / BA in International Relations and European Studies in English (REZULTATE PRELIMINARE / PRELIMINARY RESULTS: 24.07 Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places | 19.07: Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places; Listă de așteptare / Waiting list | Proba 1/ Evaluation criterion 1)

SPE - Licență Științe Politice în limba engleză / BA in Political Science in English (REZULTATE PRELIMINARE / PRELIMINARY RESULTS 24.07: Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuitioon-paying places | 19.07: Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places; Proba 1 / Evaluation criterion 1)

SPF - Licență Științe Politice în limba franceză / Licence Sciences Politiques en français (REZULTATE PRELIMINARE / RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 24.07 | 19.07:  Locuri bugetate / Places budgetées; Proba 1 / Épreuve 1)

SPR - Licență Științe Politice în limba română (REZULTATE PRELIMINARE 24.07: Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Locuri pentru romi | 19.07: Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Locuri pentru romi | Proba 1)

SSL - Licență Studii de Securitate în limba română (REZULTATE PRELIMINARE 24.07 Locuri bugetate; Locuri cu taxă | 19.07:  Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Listă de așteptare | Proba 1)

REZULTATE ADMITERE DE MASTER / MA PROGRAMS ADMISSION RESULTS / RÉSULTATS ADMISSION PROGRAMMES DE MASTER

NOU!

REZULTATE PRELIMINARE / PRELIMINARY RESULTS / RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

MCP - Master Politică comparată în limba engleză / MA Comparative Politics [Admiși BUGET / Respinși

MPE - Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți în limba franceză / Master Politique en Europe: État, sociétés, frontières [Admiși BUGET / Admiși TAXĂ]

MPER - Master Politică europeană și românească (în limba română) [Admiși BUGET / Admiși TAXĂ / Respinși]
MPES - Master Politicile egalității de șanse în context european și românesc (în limba română cu un modul opțional în limba franceză) [Admiși BUGET / Respinși]

MRI - Master Relații Internaționale (în limba română) [Admiși BUGET / Respinși]

MSE - Master Studii Europene (în limba română) [Admiși BUGET / Respinși]


În perioada 25-27 iulie toți candidații admiși trebuie să confirme locul
prin completarea și depunerea Declarației de confirmare, în caz contrar fiind eliminați (după eliminare au loc reclasificări prin care candidații admiși pe locuri de rezervă pot avansa pe locuri cu taxă sau bugetate).

La momentul confirmării, candidații care au depus dosare electronice ȘI care au fost admiși pe locuri bugetate sau cu taxă (inițial sau în urma unei reclasificări, v. mai jos) vor depune la sediul facultății (Str. Spiru Haret 8) întregul dosar în format tipărit (inclusiv Fișa de înscriere pe care au primit-o automat în format PDF după completarea formularului de înscriere online), în perioada pentru confirmarea locului bugetat/cu taxă obținut.
  • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere in original. 
  • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept sau ONLINE la RO67RNCB0076010452620072, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere. 
Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

PROGRAME DE MASTER | MASTER DEGREE PROGRAMS | PROGRAMMES DE MASTER

PROCEDURI DE ADMITERE | ADMISSION PROCEDURES | PROCEDURES D'ADMISSION

ONLINE FORM (RO/EN/FR)

RO: Înscrierea la concursul de admitere 2017 la programele de master ale facultății se poate face ONLINE de către cetățenii următoarelor state: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Irlanda, Islanda, Italia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia,Spania, Suedia, Ungaria. / EN: The 2017 registration for admission in the faculty's MA programs can be done ONLINE by the citizens of the following states: Romania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Iceland, Ireland, Italy, Malta, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, UK. / FR: A partir de 2017 l'inscription au concours d'admission aux programmes de master de la faculté peut être faite EN LIGNE par les citoyens ressortissants des pays suivants: Roumanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemarque, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Létonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Irlande, Islande, Italie, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse.
RO: FIȘĂ TIP ÎNSCRIERE (.DOC / .PDF) Acest document se completează numai dacă înscrierea se face la sediul facultății. În cazul înscrierii electronice completarea formularului online generează automat fișa de înscriere.

EN: APPLICATION FORM (in English: .DOC / .PDF or in Romanian: .DOC / .PDF). This document should be filled in only by candidates who register at the faculty's headquarters. The online registration generates automatically this form with all data filled in by the candidate.

FR: FICHE D'INSCRIPTION (en format .DOC: version en roumain / version en anglais ou .PDF: version en roumain / version en anglais). Pour l'inscription en ligne, le formulaire en ligne représent la fiche d'inscription qui va être reçue automatiquement par email après avoir compli l'inscription en ligne.


REZULTATE / RESULTS / RÉSULTATS
IULIE / JULY / JUILLET 2017

MCP - Master Politică comparată în limba engleză / MA Comparative Politics [Admiși BUGET / Respinși | Proba 1/ Evaluation criterion 1

MPE - Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți în limba franceză / Master Politique en Europe: État, sociétés, frontières [Admiși BUGET / Admiși TAXĂ | Proba 1 / Épreuve 1]

MPER - Master Politică europeană și românească (în limba română) [Admiși BUGET / Admiși TAXĂ / Respinși]

MPES - Master Politicile egalității de șanse în context european și românesc (în limba română cu un modul opțional în limba franceză) [Admiși BUGET / Respinși]

MRI - Master Relații Internaționale (în limba română) [Admiși BUGET / Respinși]

MSE - Master Studii Europene (în limba română) [Admiși BUGET / Respinși]