ÎNSCRIERE ONLINE, CONFIRMĂRI & REZULTATE
ONLINE REGISTRATION, CONFIRMATIONS & RESULTS
INSCRIPTION EN LIGNE, CONFIRMATIONS & RÉSULTATS

NOUTĂȚI LICENȚĂ | BA NEWS | NOUVEAUTÉS LICENCE

REZULTATE / RESULTS / RÉSULTATS
SEPTEMBRIE / SEPTEMBER / SEPTEMBRE 2017

IRES - Licență Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză / BA in International Relations and European Studies in English - REZULTATE FINALE / FINAL RESULTS 23.09: Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places | REZULTATE PRELIMINARE / PRELIMINARY RESULTS 22.09: Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places | 20.09: Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places | Proba 1/ Evaluation criterion 1
SPE - Licență Științe Politice în limba engleză / BA in Political Science in English REZULTATE FINALE / FINAL RESULTS 23.09: Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places | REZULTATE PRELIMINARE / PRELIMINARY RESULTS 22.09: Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places | 20.09: Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying placesProba 1 / Evaluation criterion 1
SPF - Licență Științe Politice în limba franceză / Licence Sciences Politiques en français - REZULTATE FINALE / RÉSULTATS FINAUX 23.09: Locuri bugetate / Places budgetées; Locuri cu taxă / Places payantes | REZULTATE PRELIMINARE / RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 22.09: Locuri bugetate / Places budgetées; Locuri cu taxă / Places payantes | 20.09: Locuri bugetate / Places budgetéesLocuri cu taxă / Places payantes | Proba 1 / Épreuve 1

SPR - Licență Științe Politice în limba română - REZULTATE FINALE 23.09: Locuri bugetate; Locuri cu taxă | REZULTATE PRELIMINARE 22.09: Locuri bugetate; Locuri cu taxă | 20.09: Locuri bugetate; Locuri cu taxă | Proba 1

SSL - Licență Studii de Securitate în limba română - REZULTATE FINALE 23.09: Locuri bugetate; Locuri cu taxă | REZULTATE PRELIMINARE 22.09: Locuri bugetate; Locuri cu taxă | 20.09: Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Listă de așteptareProba 1

PROGRAME LICENȚĂ | BACHELOR DEGREE PROGRAMS | PROGRAMMES DE LICENCE

PROCEDURI DE ADMITERE | ADMISSION PROCEDURES | PROCEDURES D'ADMISSION

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ELECTRONICĂ | ONLINE REGISTRATION FORM | FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE
(disponibil / available / disponible 29.07-19.09.2017)

RO: Înscrierea la concursul de admitere 2017 la programele de licență ale facultății se poate face ONLINE de către cetățenii următoarelor state: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Irlanda, Islanda, Italia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia,Spania, Suedia, Ungaria. / EN: The 2017 registration for admission in the faculty's BA programs can be done ONLINE by the citizens of the following states: Romania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Iceland, Ireland, Italy, Malta, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, UK. / FR: A partir de 2017 l'inscription au concours d'admission aux programmes de licence de la faculté peut être faite EN LIGNE par les citoyens ressortissants des pays suivants: Roumanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemarque, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Létonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Irlande, Islande, Italie, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse.

RO: FIȘĂ TIP ÎNSCRIERE (.DOC / .PDF). Acest document se completează numai dacă înscrierea se face la sediul facultății. În cazul înscrierii electronice completarea formularului online generează automat fișa de înscriere. 

EN: APPLICATION FORM (in English: .DOC / .PDF or in Romanian: .DOC / .PDF). This document should be filled in only by candidates who register at the faculty's headquarters. The online registration generates automatically this form with all data filled in by the candidate.

FR: FICHE D'INSCRIPTION (en format .DOC: version en roumain / version en anglais ou .PDF: version en roumain / version en anglais). Pour l'inscription en ligne, le formulaire en ligne représent la fiche d'inscription qui va être reçue automatiquement par email après avoir compli l'inscription en ligne
 
RO: DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT (format .DOC / format .PDF). Acest document este necesar pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în 2017 și numai dacă diploma de bacalaureat sau adeverința nu sunt disponibile la momentul înscrierii, indiferent dacă înscrierea se face online sau la sediul facultății. Dacă ați optat pentru înscriere online și ați fost declarat admis, la momentul confirmării dosarul va conține în mod obligatoriu diploma de bacalaureat sau adeverința. [EN: Exclusively for holders of Romanian baccalaureat | FR: Exclusivement pour les candidats avec un baccalauréat roumain]

FORMULARE CONFIRMARE / CONFIRMATION FORMS / FORMULAIRES CONFIRMATION
LOC BUGET (tuition-free place / place budgetée): .DOC / LOC TAXĂ (tuition-paying/place payante): .DOC / LOC LISTĂ AȘTEPTARE (place on the waiting list / place sur la liste d'attente): .DOC


REZULTATE / RESULTS / RÉSULTATS
IULIE / JULY / JUILLET 2017

IRES - Licență Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză / BA in International Relations and European Studies in English
- REZULTATE FINALE / FINAL RESULTS 28.07 Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places | REZULTATE PRELIMINARE / PRELIMINARY RESULTS: 27.07 Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places | 24.07 Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places | 19.07: Locuri bugetate / Tuition-free places; Locuri cu taxă / Tuition-paying places; Listă de așteptare / Waiting list | Proba 1/ Evaluation criterion 1

SPF - Licență Științe Politice în limba franceză / Licence Sciences Politiques en français - REZULTATE FINALE / RÉSULTATS FINAUX 28.07: Locuri bugetate / Places budgetées | REZULTATE PRELIMINARE / RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 27.07: Locuri bugetate / Places budgetées | 24.07 Locuri bugetate / Places budgetées | 19.07: Locuri bugetate / Places budgetées; Proba 1 / Épreuve 1

SPR - Licență Științe Politice în limba română - REZULTATE FINALE 28.07: Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Locuri pentru romi | REZULTATE PRELIMINARE 27.07: Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Locuri pentru romi | 24.07: Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Locuri pentru romi | 19.07: Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Locuri pentru romi | Proba 1

SSL - Licență Studii de Securitate în limba română - REZULTATE FINALE 28.07: Locuri bugetate; Locuri cu taxă | REZULTATE PRELIMINARE 27.07: Locuri bugetate; Locuri cu taxă | 24.07 Locuri bugetate; Locuri cu taxă | 19.07: Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Listă de așteptare | Proba 1

NOUTĂȚI MASTER | MA NEWS | NOUVEAUTÉS MASTER

REZULTATE / RESULTS / RÉSULTATS
SEPTEMBRIE / SEPTEMBER / SEPTEMBRE 2017

Programare interviuri pentru toți candidații: 21.09, ora 9:00, Str. Spiru Haret 8

MCP - Master Politică comparată în limba engleză / MA Comparative Politics - REZULTATE FINALE / FINAL RESULTS: 23.09 - Locuri bugetate / Tuition-free places | REZULTATE PRELIMINARE / PRELIMINARY RESULTS: 21.09 - Locuri bugetate / Tuition-free places | Proba 1/ Evaluation criterion 1

MPE - Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți în limba franceză / Master Politique en Europe: État, sociétés, frontières - REZULTATE FINALE / RÉSULTATS FINAUX: 23.09 - Locuri bugetate / Places budgetées; Locuri cu taxă / Places payantes | REZULTATE PRELIMINARE / RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES: 21.09 -  Locuri bugetate / Places budgetées; Locuri cu taxă / Places payantes | Proba 1 / Épreuve 1

MPER - Master Politică europeană și românească (în limba română) - REZULTATE FINALE: 23.09 - Candidați respinși | REZULTATE PRELIMINARE: 21.09 - Candidați respinși
MPES - Master Politicile egalității de șanse în context european și românesc (în limba română cu un modul opțional în limba franceză): REZULTATE FINALE: 23.09 - Locuri bugetate; Locuri cu taxă| REZULTATE PRELIMINARE: 21.09 - Locuri bugetate; Locuri cu taxă

MRI - Master Relații Internaționale (în limba română) - REZULTATE FINALE: 23.09 - Locuri bugetate; Locuri cu taxă | REZULTATE PRELIMINARE: 21.09 - Locuri bugetate; Locuri cu taxă; Candidați respinși

MSE - Master Studii Europene (în limba română) - REZULTATE FINALE: 23.09: Locuri bugetate | REZULTATE PRELIMINARE: 21.09 - Locuri bugetate

PROGRAME DE MASTER | MASTER DEGREE PROGRAMS | PROGRAMMES DE MASTER

PROCEDURI DE ADMITERE | ADMISSION PROCEDURES | PROCEDURES D'ADMISSION

RO: Înscrierea la concursul de admitere 2017 la programele de master ale facultății se poate face ONLINE de către cetățenii următoarelor state: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Irlanda, Islanda, Italia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia,Spania, Suedia, Ungaria. / EN: The 2017 registration for admission in the faculty's MA programs can be done ONLINE by the citizens of the following states: Romania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Iceland, Ireland, Italy, Malta, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, UK. / FR: A partir de 2017 l'inscription au concours d'admission aux programmes de master de la faculté peut être faite EN LIGNE par les citoyens ressortissants des pays suivants: Roumanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemarque, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Létonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Irlande, Islande, Italie, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse.
RO: FIȘĂ TIP ÎNSCRIERE (.DOC / .PDF) Acest document se completează numai dacă înscrierea se face la sediul facultății. În cazul înscrierii electronice completarea formularului online generează automat fișa de înscriere.

EN: APPLICATION FORM (in English: .DOC / .PDF or in Romanian: .DOC / .PDF). This document should be filled in only by candidates who register at the faculty's headquarters. The online registration generates automatically this form with all data filled in by the candidate.

FR: FICHE D'INSCRIPTION (en format .DOC: version en roumain / version en anglais ou .PDF: version en roumain / version en anglais). Pour l'inscription en ligne, le formulaire en ligne représent la fiche d'inscription qui va être reçue automatiquement par email après avoir compli l'inscription en ligne.


REZULTATE / RESULTS / RÉSULTATS
IULIE / JULY / JUILLET 2017

MCP - Master Politică comparată în limba engleză / MA Comparative Politics REZULTATE FINALE: Admiși BUGET | REZULTATE PRELIMINARE: Admiși BUGET / Respinși | Proba 1/ Evaluation criterion 1 

MPE - Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți în limba franceză / Master Politique en Europe: État, sociétés, frontières REZULTATE FINALE: Admiși BUGET / Admiși TAXĂ | REZULTATE PRELIMINARE: Admiși BUGET / Admiși TAXĂ | Proba 1 / Épreuve 1

MPER - Master Politică europeană și românească (în limba română) REZULTATE FINALE: Admiși BUGET / Admiși TAXĂ | REZULTATE PRELIMINARE: Admiși BUGET / Admiși TAXĂ / Respinși

MPES - Master Politicile egalității de șanse în context european și românesc (în limba română cu un modul opțional în limba franceză) REZULTATE FINALE: Admiși BUGET | REZULTATE PRELIMINARE: Admiși BUGET / Respinși

MRI - Master Relații Internaționale (în limba română) REZULTATE FINALE: Admiși BUGET | REZULTATE PRELIMINARE: Admiși BUGET / Respinși

MSE - Master Studii Europene (în limba română) REZULTATE FINALE: Admiși BUGET | REZULTATE PRELIMINARE: Admiși BUGET / Respinși