ÎNSCRIERE ONLINE, CONFIRMĂRI & REZULTATE
ONLINE REGISTRATION, CONFIRMATIONS & RESULTS
INSCRIPTION EN LIGNE, CONFIRMATIONS & RÉSULTATS

RO: Înscrierea la concursul de admitere la programele de licență și master ale facultății se poate face ONLINE sau la sediul facultății de către cetățenii următoarelor state: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Irlanda, Islanda, Italia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia,Spania, Suedia, Ungaria.Admiterea cetățenilor din ALTE STATE decât cele din această listă este gestionată direct de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti.

EN: The registration for admission in the faculty's BA and MA programs can be done ONLINE or at the faculty's headquarters by the citizens of the following states: Romania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Iceland, Ireland, Italy, Malta, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, UK. The admission of candidates from OTHER STATES is managed by the Office for International Relations of the University of Bucharest.

FR: L'inscription au concours d'admission aux programmes de licence ou master de la faculté peut être faite EN LIGNE ou dans les locaux de la faculté par les citoyens ressortissants des pays suivants: Roumanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemarque, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Létonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Irlande, Islande, Italie, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse.L'admission des citoyes ressortisant d'AUTRES PAYS est administré par le Bureau Relations Internationales de l'Université de Bucarest.

PROGRAME LICENȚĂ | BACHELOR DEGREE PROGRAMS | PROGRAMMES DE LICENCE

REZULTATE | RESULTS | RESULTATS

SEPTEMBRIE | SEPTEMBER | SEPTEMBRE
Licență Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză / BA in International Relations and European Studies
Licență Științe Politice în limba engleză / BA in Political Science
Licență Științe Politice în limba franceză / Licence Sciences Politiques
Licență Științe Politice
Licență Studii de SecuritateIULIE | JULY | JUILLET 2018

Licență Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză / BA in International Relations and European Studies 

Licență Științe Politice în limba engleză / BA in Political Science

Licență Științe Politice în limba franceză / Licence Sciences Politiques 

Licență Științe Politice

Licență Studii de Securitate

PROGRAME DE MASTER | MASTER DEGREE PROGRAMS | PROGRAMMES DE MASTER

REZULTATE | RESULTS | RESULTATS

SEPTEMBRIE | SEPTEMBER | SEPTEMBRE
Master Afaceri Publice Internaționale în limba engleză / MA in International Public Affairs
Master Politică comparată în limba engleză / MA in Comparative Politics
Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți în limba franceză / Master Politique en Europe: État, Frontières, Sociétés
Master Politicile Egalității de Șanse în context românesc și european
Master Relații Internaționale
Master Studii Europene


IULIE | JULY | JUILLET

Master Afaceri Publice Internaționale în limba engleză / MA in International Public Affairs

Master Politică comparată în limba engleză / MA in Comparative Politics

Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți în limba franceză / Master Politique en Europe: État, Frontières, Sociétés

Master Politicile Egalității de Șanse în context românesc și european

Master Relații Internaționale

Master Studii Europene