REZULTATE & CONFIRMĂRI
RESULTS & CONFIRMATIONS
RÉSULTATS & CONFIRMATIONSPROGRAME LICENȚĂ | BACHELOR DEGREE PROGRAMS | PROGRAMMES DE LICENCE

REZULTATE | RESULTS | RESULTATS

SEPTEMBRIE | SEPTEMBER | SEPTEMBRE

Licență Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză / BA in International Relations and European Studies
Licență Științe Politice în limba engleză / BA in Political Science
Licență Științe Politice în limba franceză / Licence Sciences Politiques
Licență Științe Politice
Licență Studii de Securitate

PROGRAME DE MASTER | MASTER DEGREE PROGRAMS | PROGRAMMES DE MASTER

REZULTATE | RESULTS | RESULTATS

SEPTEMBRIE | SEPTEMBER | SEPTEMBRE


Master Afaceri Publice Internaționale în limba engleză / MA in International Public Affairs
Master Politică comparată în limba engleză / MA in Comparative Politics
Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți în limba franceză / Master Politique en Europe: État, Frontières, Sociétés
Master Politicile Egalității de Șanse în context românesc și european
Master Relații Internaționale
Master Studii Europene
Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie s-a făcut în ordine, în funcţie de media de la licență și apoi după media de finalizare a studiilor.