REZULTATE & CONFIRMĂRI
RESULTS & CONFIRMATIONS
RÉSULTATS & CONFIRMATIONSPROGRAME LICENȚĂ | BACHELOR DEGREE PROGRAMS | PROGRAMMES DE LICENCE

REZULTATE | RESULTS | RESULTATS

SEPTEMBRIE | SEPTEMBER | SEPTEMBRE 2021


Licență Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză / BA in International Relations and European Studies


Rezultate reclasificare 1 / Results after the 1st reclassification (19.09.2021)Tuition free places | Tuition-paying places

Rezultate preliminare – prima etapă | Preliminary results - first round (17.09.2021) Locuri la buget | Tuition free places | Locuri cu taxă | Tuition-paying places 

Rezultate proba 1 -buget (eliminatorie) | First stage (eliminatory) (15.09.2021) Rezultate proba 1 (eliminatorie)-cu taxă | First stage (eliminatory) with tuition (15.09.2021)


Licență Științe Politice în limba engleză / BA in Political Science


Rezultate reclasificare 1 / Results after the 1st reclassification (19.09.2021)
Rezultate preliminare – prima etapă | Preliminary results - first round (17.09.2021)  Locuri buget | Tuition-free places | Locuri cu taxă | Tuition-paying places


Licență Științe Politice în limba franceză / Licence Sciences Politiques

Résultats définitifs Places subventionnées du budget

Rezultate reclasificare 1 / Résultats après la reclassification (19.09.2021): Places subventionnées

Rezultate preliminare – prima etapă | Résultats provisoires (17.09.2021) Locuri buget | Places financées du budget d’État  | Locuri taxă -  places soumises à des frais de scolarité


 
Licență Științe Politice în limba română

Rezultate finale Locuri buget | Locuri taxă


Rezultate reclasificare 1 (19.09.2021): Locuri bugetate | Locuri taxă

Rezultate preliminare – prima etapă (17.09.2021): Locuri bugetate | Locuri cu taxă Licență Studii de Securitate

Rezultate finale Locuri buget | Locuri taxă

Rezultate reclasificare 1 (19.09.2021): Locuri bugetate | Locuri taxă
Rezultate preliminare – prima etapă (17.09.2021) Locuri bugetate | Locuri cu taxă 

PROGRAME DE MASTER | MASTER DEGREE PROGRAMS | PROGRAMMES DE MASTER

REZULTATE | RESULTS | RESULTATS

SEPTEMBRIE | SEPTEMBER | SEPTEMBRE 2021


Master Afaceri Publice Internaționale în limba engleză / MA in International Public Affairs 

Rezultate finale | Final Results (20.09.2021) Tuition-free placesMaster Politică comparată în limba engleză / MA in Comparative Politics: 

Rezultate finale | Final Results (20.09.2021) Tuition-free places

Rezultate preliminare | Preliminary Results (19.09.2021) Tuition free places


meet.google.com/kfe-fimb-zht
 
(joi, 16 septembrie, 10:00-11:30)Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți în limba franceză / Master Politique en Europe: État, Frontières, Sociétés 

Rezultate finale| Résultats finaux (20.09.2021) Places subventionnées par l'Etat

Rezultate preliminare | Résultats préliminaires (19.09.2021) Places subventionnées par l'Etat

meet.google.com/tmb-kdau-ges (joi, 16 septembrie, 11:00-12:00)Master Politicile Egalității de Șanse în context românesc și european 

Rezultate finale (20.09.2021) Locuri buget

Rezultate preliminare | Résultats préliminaires (19.09.2021)  Locuri bugetate


meet.google.com/cwv-qpju-fsb (vineri, 17 septembrie, de la ora 12:00) Programare admitere MPES


Master Relații Internaționale

Rezultate finale (20.09.2021) Locuri buget | Locuri taxă

Rezultate preliminare (19.09.2021) Locuri bugetate | Locuri cu taxăMaster Studii Europene

Rezultate finale (20.09.2021) Locuri buget -etnici romi

Rezultate preliminare (19.09.2021) Locuri bugetate Locuri buget (respinși) |Locuri buget - etnici romi

  • Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie s-a făcut în ordine, în funcţie de media de la licență și apoi după media de finalizare a studiilor.