Be YourSelfie prin București
Program de educație și istorie urbană pentru studenți și liceeeniFSPUBProf.univ.dr. Mihai CHIOVEANU (coord.UB), Lect.univ. Dr. Alexandra IANCU (director de proiect)
$: 14 443 EUR (Mecanismul financiar SEE 2009-2014, Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul RomânieiProgramului PA 17/RO-13 – Promovarea diversității prin cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, februarie - noiembrie 2016). 

RO: „Be yourSelfie prin București” are o dublă menire: de conștientizare a laturii multiculturale a orașului București și de învățare printr-un demers practic de documentare culturală a orașului. Activitățile proiectului vizează organizarea de sesiuni de formare si ateliere pe teme de educație urbană (vizite ghidate) pentru studenți din ciclul de licență și elevi din patru licee bucureștene. Pornind de la o serie de abordări interdisciplinare, ne propunem să răspundem următoarele întrebări: Ce este un oras? Cum se dezvoltă un oras? Cum funcționează (social, politic, economic, cultural) un oraș? Care sunt cateva dintre problemele majore cu care se confruntă o metropolă, ca Bucureștiul?