CAREER Portfolio
FSPUB Career Portfolio este un program destinat studenților și masteranzilor din FSPUB, care urmărește să faciliteze legătura acestora cu piața muncii, contribuind astfel la dezvoltarea profesională a absolvenților noștri. Proiectul a fost creat în anul 2012 la inițiativa prodecanului cu studenții și este gândit sub forma unor activități care să permită studenților și masteranzilor o mai bună înțelegere a viitoarei lor cariere: activități de voluntariat, stagii de practică, ateliere, book club, conferințe, dezbateri pe teme legate de carieră și dezvoltare profesională.


Până în prezent, activitățile derulate au avut următoarele teme:

CARIERĂ
 • Dezbatere despre cariera ta! Invitat domnul Jacques REBER, Nestle, 8 mai 2012 
 • Alumnii FSP și cariera ta, invitat domnul Robert Maxim, Ensight Consulting, 4 aprilie 2012 
 • Dezbatere despre cariera ta, Bestjobs, 28 martie 2012 
 • Training privind aptitudinile și cariera studenților, invitat domnul Marian Crăciun, DSS, 23 octombrie 2013 
 • "Comprendre la Francophonie et ses institutions : Pourquoi un parcours francophone?", invitată doamna Roxana Țurcanu, AUF, 2 octombrie 2013 

VOLUNTARIAT
 • Dezbaterea Voluntariatul - un prim pas în cariera TA!, 15 noiembrie 2012, invitați reprezentanți FDP, Fundația VOLUM, Salvați copiii, LEAP, Bestjobs, PriceWaterhouse Coopers 
 • Organizarea campaniei Și tu poți fi Moș Crăciun! Beneficiari: FDP, Salvați copiii, Chance for life, Murialdo, decembrie 2012 
 • Dezbatere privind voluntariatul, Asociația Caritas București, 22 octombrie 2013 
 • Bucurii de Mărțișor, în beneficiul Fundației Chance for life, 23-27 februarie 2013 
 • Campania Citește și iubește, Fundația Murialdo, 24 februarie 2013 
 • Campania Hârtie pentru bucurie, în beneficiul Salvați copiii, iunie-august 2013 
 • Campania de Crăciun 2014 - inițiative ale doctoranzilor FSP 

PIAŢA MUNCII 
 • Marché du travail francophone, 25 aprilie 2012 
 • Conferința despre stereotipuri, percepții, discriminare și piața muncii, David Costello, Ambasada Irlandei, 25 aprilie 2013 
 • Discriminare și piața muncii, invitat domnul Asztalos Csaba, președinte CNCD 
 • Organizarea primei conferințe a Consiliului Educație-Mediul de afaceri, 14 noiembrie 2013, parteneri Universitatea din București, Microsoft și American Chamber of Commerce 
 • Dezbaterea « Où vont étudier les francophones?», la targul GAUDEAMUS, organizata de AUF, 21 noiembrie 2013 
 • Dezbatere cu reprezentanții Policy Center for Roma and Minorities, 2 decembrie 2013 
 • Dezbatere privind participarea civică cu Sînziana Dobre, CeRe, 10 decembrie 2013 
 • Ne puteți vizita pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/FspubCareerPortfolio/info.


Din anul 2014, FSPUB participă la programul strategic al Universității din București 

Studenţii de azi, profesioniştii de mâine
POSDRU ID137280

www.cariera.uvt.ro 

Scop & obiective
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii în domenii profesionale relevante specializării studiate şi propriului set de competențe, prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă a 5.000 de studenţi din România ca urmare a participării la un program integrat de consiliere și orientare profesională. 

Activități 
 • Conferința de Management al Carierei 
 • Consilierea generică 
 • Vizita de studiu la companii (vizite la angajatori relevanți pentru domeniul de specializare al participanților în vederea dobândiri mai multor cunoștințe practice privind modul de organizare și funcționare a entităților economice). 
FSPUB participă la acest proiect cu un grup țintă format din studenți de la anul I licență și anul I master. Mai multe detalii

Parteneri în proiect
: Universitatea de Vest din Timişoara (coordonator de proiect), SC Gi Group Staffing Company SRL, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Oradea, Universitatea din Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

Responsabil FSPUB: Lect.univ.dr. Claudia Maria Udrescu, prodecan (claudia.udrescu@fspub.unibuc.ro)