PROGRAME DE INTERNSHIP

LIDER+ Consiliere și performanță în stagii de practică 
pentru studenți cu potențial de leadership în domenii prioritare pentru buna guvernare
LIDER Plus este un program integrat de orientare, consiliere profesională, mentorat și practică la potențiali angajatori relevanți pentru domeniile bună guvernare, egalitate de șanse și comunicare publică destinat exclusiv studenților de științe politice de la Universitate din București.

Prin acest proiect, în anul universitar 2014-2015, 360 de studenți ai Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București (FSPUB) vor efectua stagii de practică, iar 30 din cei mai buni stagiari vor primi premii de excelenţă. De asemenea, proiectul își propune ca minim 40 din studenţii participanţi să fie angajaţi după participarea la proiect şi minim 30 de noi parteneriate de practică să fie încheiate în beneficiul studenților FSPUB. Proiectul se adresează în principal studenţilor în anul 2 în programele de licenţă FSPUB.

Proiectul este derulat de ActiveWatch în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti şi Asociaţia Marketer Club în perioada mai 2014-noiembrie 2015 printr-un contract de finanţare nerambursabilă prin programul Fondul Social European, conform contractului POSDRU/161/2.1/G/141252. 


Manager proiect FSPUB: Prof.univ.dr. Laurenţiu VLAD
Echipa de proiect din partea FSPUB: Lect.univ.dr. Raluca ALEXANDRESCU (profesor supervizor practică), Conf.univ.dr Ionela BĂLUŢĂ (expert mediu de afaceri și organizațional), Lect.univ.dr. Anca DOHOTARIU (expert consiliere), Lect.univ.dr. Alexandra IANCU (profesor supervizor practică), Lect.univ.dr. Oana-Valentina SUCIU (expert comunicare), Asist.univ.dr. Irina MATEI (secretar proiect), Iulian BĂLŢĂTESCU (secretar grup ţintă)

A contribuit la redactarea cererii de finanţare din partea FSPUB: Conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA