LIDER+ 
Consiliere şi performanţă în stagii de practică 
pentru studenţi cu potențial de leadership în domenii prioritare pentru buna guvernare

CONTACT
liderplus@itcnet.ro

NOUTĂŢI LIDER Plus

 • [28/04/2015] Seminar tematic Marti, 28 aprilie, de la ora 10.00 va invitam in amfiteatrul Rosetti, Str. Negru Voda nr.3, sect. 3, unde il avem ca invitat pe domnul Alexandru Giboi - directorul ...
  Posted 26 Apr 2015, 12:54 by FSP UB
 • [12-14/01/2015] Ateliere tematice LIDER+ În zilele de 12, 13 şi 14 ianuarie, în cadrul proiectului LIDER Plus au loc atelierele tematice pentru modulele Bună GuvernareComunicare publică şi Egalitate de şanse. Aceste ateliere se ...
  Posted 8 Jan 2015, 19:32 by FSP UB
 • [15-17/12/2014] Ateliere tematice LIDER+ În zilele de 15, 16 şi 17 decembrie, în cadrul proiectului LIDER Plus au loc atelierele tematice pentru modulele Bună Guvernare, Comunicare publică şi Egalitate de şanse. Aceste ateliere se ...
  Posted 8 Dec 2014, 05:29 by FSP UB
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

LIDER Plus este un program integrat de orientare, consiliere profesională, mentorat și practică la potențiali angajatori relevanți pentru domeniile bună guvernare, egalitate de șanse și comunicare publică destinat exclusiv studenților de științe politice de la Universitate din București.

Prin acest proiect, în anul universitar 2014-2015, 360 de studenți ai Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București (FSPUB) vor efectua stagii de practică, iar 30 din cei mai buni stagiari vor primi premii de excelență (câte 1000 RON/premiu). De asemenea, proiectul își propune ca minim 40 din studenții participanți să fie angajați după participarea la proiect și minim 30 de noi parteneriate de practică să fie încheiate în beneficiul studenților FSPUB

Proiectul este derulat de ActiveWatch în parteneriat cu Universitatea din București și Asociația Marketer Club în perioada mai 2014-noiembrie 2015 printr-un contract de finantare nerambursabila prin programul Fondul Social European, conform contractului POSDRU/161/2.1/G/ 141252.

Cum se desfășoară proiectul?
Pentru fiecare participant sunt prevăzute
 • Activități de INFORMARE
  • Scop: Informarea studenților FSPUB cu privire la oportunitățile oferite de proiect pentru derularea stagiilor de practică
 • Activități de CONSILIERE
  • Scop: Consilierea în vederea alegerii mai informate cu privire la locurile de desfășurare a stagiilor de practică pentru a maximiza șansele de succes ale stagiului
  • Din partea organizatorilor proiectului studenții sunt îndrumați în această activitate de 3 consilieri (Lect.univ.dr. Anca Dohotariu, Dr. Mircea Toma, Mădălina Szelmenczi)
 • Activități de ORIENTARE
  • Scop: Formarea și dezvoltarea de competențe și abilități complementare (i.e. "soft skills") pentru a crește potențialul de angajare al participanților
  • Aceste activități includ ateliere de pregătire cu experți din mediul profesional și vizite de lucru în organizații
 • Stagii de PRACTICĂ
  • Scop: Dezvoltarea competențelor curiculare și exersarea competențelor complementare prin activități de practică relevante pentru studenții FSPUB
  • Din partea organizatorilor proiectului studenții sunt îndrumați în această activitate de 4 monitori/profesori coordonatori stagii de practică (Lect.univ.dr. Raluca Alexandrescu, Lect.univ.dr. Alexandra Iancu, Dr. Laura Roșca, Loredana Diaconescu)
  • De asemenea, rețeaua de parteneriate este dezvoltată de 3 expeți mediu de afaceri și organizațional (Conf.univ.dr. Ionela Băluță, Lect.univ.dr. Bogdan Mihai Radu, Ștefan Stroe)
  • În cadrul organizației unde se desfășoară practică studenții beneficiază de un Tutore
Proiectul este coordonat de un manager de proiect din partea ActiveWatch (Ionuț Codreanu) si cate un manager din partea FSPUB (Prof.univ.dr. Laurentiu Vlad) și Marketer Club (Dr.Laura Marinaș).


Ce  documente sunt necesare pe parcursul desfășurării proiectului?

A. La ÎNSCRIERE
Aceste documente vă permit în mod legal să puteți beneficia de activitățile finanțate din bani europeni. 

Primele trei formulare sunt furnizate de organizatorii proiectului. Adeverința de student este furnizată organizatorilor de Secretariatul FSPUB în baza listei de studenți înscriși după completarea acestor trei formulare și depunerii CV-ului și copiei buletinului sau cărții de identitate.

B. Pe parcursul activităților de CONSILIERE
Fiecare student beneficiază de cel puțin o consiliere individuală și o consiliere de grup.
 • Pentru consilierea individuală vor semna o Fișă individuală de consiliere furnizată la sfârșitul activității de unul din consilieri. 
 • Pentru consilierea de grup fiecare participant semnează o Listă de prezență furnizată la sfârșitul activității de unul din consilieri
C. Pe parcursul activităților de ORIENTARE
Fiecare student poate beneficia de cel puțin o activitate de orientare.
 • Pentru fiecare activitate participanții semnează o Listă de prezență furnizată la sfârșitul activității de unul din moderatorii activității desemnați din rândul organizatorilor proiectului
D. Pentru stagiul de PRACTICĂ

La începutul stagiului
În conformitate cu legislația în vigoare toți studenții ce desfășoară stagii de practică în România trebuie să semneze o Convenție de practică și o anexă 1 (Portofoliu de practică). Anexa 2 la această Convenție reprezintă o completare pentru ca studenții participanți  să poată beneficia de finanțare europeană.
Unii angajatori, pot cere și un acord cadru de parteneriat. În acest caz, vă rugăm să va adresați unuia din experții mediu de afaceri și organizațional pentru a facilita încheierea administrativă a unui astfel de acord (Acord cadru & Anexa Contract de parteneriat).

În timpul stagiului
În timpul stagiului studentul este îndrumat de către un tutore în organizația unde desfășoară practica și va menține contactul cu monitorul/profesorul supervizor. Aceștia întocmesc fișe de observație a activității stagiarului în baza cărora redactează evaluarea finală a acestuia. 

La sfârșitul stagiului
La sfârșitul stagiului studentul trebuie să prezinte monitorilor/profesorilor supervizori următoarele documente
  • Caietul de practică - se  completează și se semnează numai de student
  • Adeverința de practică [model] - se completează, semnează și ștampilează de către reprezentantul legal al organizației unde s-a desfășurat practica
  • Raportul de observare și evaluare al tutoreluise completează și se semnează de către tutorele din cadrul organizației unde s-a desfășurat practica
În baza acestor trei documente și împreună cu Fișa de monitorizare și Fișa de evaluare finală pe care le redactează monitorii/profesorii supervizori, aceștia din urmă recomandă notarea stagiului de practică (promovat/nepromovat) în catalogul seminarului de practică din planul de studii al studentului.

Vezi aici pe scurt cu cine trebuie să comunici şi ce ai de făcut şi când, pas cu pas, în ceea ce priveşte toate aceste documente.

Cine poate participa?
Proiectul se adresează în special studenților în anul 2 al programelor de licență ale FSPUB

Studenții din anii 1 licență sau master pot participa cu condiția să nu mai fie înscriși într-un proiect similar cu finațare europeană.


Cum se face premierea?

Premierea studenților în cadrul proiectului are în vedere valorizarea performanțelor deosebite, demonstrate de către practicant în activitatea desfășurată pe parcursul stagiului de practică. Dat fiind numărul de studenți implicați în acest program, vor exista două criterii de selecție a celor 30 de premianți, unul de natura administrativă și unul de conținut. Premierea se face în conformitate cu metodologia ce poate fi accesată aici.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați echipa de proiect la adresa liderplus@itcnet.ro.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  42k v. 2 15 Dec 2014, 01:16 FSP UB
Ċ
View Download
  287k v. 2 15 Dec 2014, 01:22 FSP UB