ANUARUL STUDENŢESC FSPUB
FSPUB STUDENT ANNUAL REVIEW
ANNUAIRE DES ETUDIANTS FSPUB


Redactia:AS-FSPUB@fspub.unibuc.ro

ROMÂNĂ

Anuarul Studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Politice (ASFSP) a Universităţii din Bucureşti, al cărui prim număr va apărea în 2014, este o publicaţie ştiinţifică anuală ce cuprinde studii, articole şi recenzii ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din cadrul FSPUB. 

Disponibil on-line, ASFSP primeşte materialele în limbile română, engleză sau franceză. 

Articolele publicate beneficiază de coordonarea cadrelor didactice FSPUB. 

ASFSP are rolul de a contribui la antrenarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activităţi ştiinţifice, oferindu-le acestora posibilitatea de a-şi publica rezultatele cercetărilor.
ENGLISH

The FSPUB Student Annual Review (ASFSP) is a yearly scientific journal that publishes original research, as well as book reviews of BA, MA and PhD students of the Faculty of Political Science of the University of Bucharest.

Available on-line, ASFSP receives contributions in English, French or Romanian.

The articles benefit from FSPUB teaching staff supervision. 

ASFSP aims to encourage FSPUB students to get involved in scientific activities and to offer then the opportunity to publish the results of their research.

FRANÇAIS

L'Annuaire des Etudiants de la Faculté de Sciences Politiques (AEFSP) de l'Université de Bucarest est une publication académique annuelle qui réunit des études, articles et comptes rendus des étudiants en licence et master et des doctorands de la FSPUB. Le premier numéro paraîtra en 2014.

Publication en ligne, AEFSP reçoit des contributions en roumain, anglais ou français.

Les articles publiés seront encadrés et coordonnés par les enseignants de la FSPUB.

AEFSP se propose de stimuler l'activité scientifique des étudiants en licence et master et des doctorands, par la publication de leurs recherches.