CfA 1-2014

ANUAR STUDENŢESC FSPUB
FSPUB STUDENT ANNUAL 
REVIEW
ANNUAIRE DES ETUDIANTS FSPUB


Apel la contribuţii nr.1/2014

Termen limită: 15 noiembrie 2014

Anuarul Studenţesc FSPUB este o publicaţie ştiinţifică anuală dedicată promovării cercetărilor originale efectuate de actuali sau foști studenţi ai Facultăţii, mai ales în cadrul lucrărilor de licenţă și dizertaţie.

Anuarul Studenţesc FSPUB își propune să publice studii originale, recenzii și note de lectură din domeniile știinţe politice (inclusive relaţii internaţionale) şi din alte ştiinţe socio-umane (istorie, sociologie, antropologie, filosofie etc.), fiind încurajate în special perspectivele interdisciplinare și/sau comparative.

Articolele primite vor fi trimise pentru recenzare comitetului știinţific, iar autorii ale căror contribuţii vor fi selectate au obligaţia de a reveni asupra textului și de a integra toate sugestiile primite.

Contribuţiile pot fi în limba română, engleză sau franceză.

Manuscrisul trebuie să aibă între 5000-7000 cuvinte (font Times New Roman 12 pt, distanţa dintre rânduri 1.5).

Pentru sistemul de referinţă și normele de redactare se vor respecta cerinţele Ghidului academic al studenţilor FSPUB.

Recenziile sau notele de lectură trebuie să aibă între 1000-2000 cuvinte, iar volumele recenzate trebuie să fi apărut în ultimii trei ani.

Articolele trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii:
- numele şi prenumele autorului
- scurtă biografie (4-6 rânduri)
- rezumat (max. 300 de cuvinte, în limba engleză)
- cuvinte cheie (5, în limba engleză)

Contribuţiile pentru primul număr pot fi trimise în atenţia redacţiei la AS-FSPUB@fspub.unibuc.ro până cel târziu 15 noiembrie 2014.