PolArt

Centrul interdisciplinar de cercetare Arte, Politici, Memorie, Societate (PolArt) 
 
desen de Dan Perjovschi
Creat în 2019, Centrul interdisciplinar de cercetare Arte, Politici, Memorie, Societate (PolArt) susține, promovează și conduce proiecte de cercetare inter-disciplinară, multi-disciplinară pe tema relației dintre artă, politici, memorie și societate în diferite regiuni ale lumii. Plasat la întâlnirea dintre științe politice, relații internaționale, sociologie, istoria ideilor, istoria artei și antropologie culturală, acest centru de cercetare susține proiecte de investigație interesate de reprezentarea puterii politice, precum și de contestarea puterii politice prin reprezentări artistice. Analiza formelor de memorie culturală reprezintă un alt subiect central de analiză al PolArt.

Principalele axe de cercetare ale centrului includ:
 • studiul politicilor culturale comparate în democrații și autocrații
 • analiza schimburilor culturale în timpul Războiului Rece și după încheierea acestuia
 • un focus pe diferite regiuni ale lumii: America latină, Africa, țările asiatice, precum și Europa și America de nord.
 • studiul memoriei (în particular memoria culturală, politicile memoriei, memoria artistică)
 • postcomunism și cultură
 • justiție de tranziție și reprezentări ale trecutului traumatic
 • reprezentări artistice ale conflictelor internaționale
 • expresii culturale ale dictaturilor și realizate în timpul dictaturilor
 • arte vizuale, artă de stradă/artă urbană, muzică, cinema, teatru, dans și rolul lor în politică
 • studii urbane – orașul și noile sale dinamici, arta în spațiul public, street art, graffiti și intervenții urbane.
 • estetica politicii (campanii politice, postere, caricaturi)
Subdomenii de cercetare: politici culturale, studii regionale (America latină, Africa, Asia, Europa, America de Nord), relația dintre artă și politică, studiul memoriei, studii postcoloniale.

Created in 2019, the Interdisciplinary Center for Research on Arts, Politics, Memory and Society (PolArt) supports, promotes and conducts interdisciplinary and multidisciplinary research on the relationship between the arts, politics, memory and society in different regions of the world. At the encounter of political science, sociology, history of ideas, art history, and cultural anthropology, this research center welcomes projects of research that deal with the representation of political power, as well as to the unsettling of political power by artistic representations.

Some of the research topics it supports include:
 • comparative cultural politics during democracies and autocracies
 • cultural exchange during the Cold War and afterwards
 • a focus on different regions of the World: Latin America, Africa, Asian countries, as well as on Europe and North America.
 • memory studies (in particular cultural memory, the politics of memory, artistic memorialization)
 • postcommunism and culture
 • transitional justice and artistic representations of traumatic pasts
 • cultural expressions of dictatorships and during dictatorships
 • visual arts, street/urban art, music, cinema, theater, dance and their role in politics
 • urban studies – the city and its new dynamics; art in the public space; street art, graffiti and urban interventions.
 • the aesthetics of politics (political campaigns, posters, caricatures)
Membri/members:
Caterina PredaLector, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

Florin Țurcanu, Profesor, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

Irina Năstasă MateiAsistent Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

Lucia Dragomir, Lector Facultatea de limbi si literaturi straine Universitatea din București

Alina Popescu, Cercetător, doctor/Asistent de cercetare Cerefrea/ICUB

Irina Cărăbaș, Lector, Universitatea Națională de Arte

Alina Maria Asavei, Lector, Universitatea Carolină din Praga

Codruța Pohrib, Cercetător.

Proiecte de cercetare

Transregional remembrance of dictatorships: restoring human dignity through artistic practices in South America and Eastern Europe” (Contract TE, 138/2018 (2018-2020), PN-III-P1-1.1-TE-2016-0346, UEFISCDI: 449.744 Ron) 

"From the ”state artist” to the artist dependent onthe state: The Union of Visual Artists (of Romania) (1950-2010)- the Bucharestbranch" ($: 550 000 RON / cca. 122 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-40243, 01/10/2015 – 30/09/2017) Contract 206/2015.

Facebook