MANAGEMENTUL CERCETĂRII
OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Pentru a sprijini cadrele didactice şi studenţii în special în activităţile de cercetare, Echipa de Management al Cercetării a FSPUB oferă acestora o bază de date ce cuprinde cu informaţii privind oportunităţi de finanţare pentru proiecte individuale sau colective de cercetare, sau care îmbină activităţi de cercetare cu activităţi civice, precum şi informaţii privind programe de burse şi studiu.

Baza de date cuprinde informaţii privind domeniile în care se oferă finanţarea, tipurile de activităţi eligibile, durata şi valoarea finanţării, termenele limită. 

Accesul este oferit numai membrilor comunităţii FSPUB.OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE


LINII DE FINANŢARE DESCHISE


Burse individuale


Pentru accesarea acestor baze de date este necesară logarea la contul @fspub.unibuc.ro