PROIECTE DE CERCETARE ÎNCHEIATE
COMPLETED RESEARCH PROJECTS
PROJETS DE RECHERCHE FINIS

Proiecte finanţate derulate prin centrele de cercetare ale FSPUB / Financed projects implemented through the FSPUB research centres / Projets de recherche déroulés dans les centres de recherche de la FSPUB*

Assessing the impact of Social Responsibility initiatives and mechanisms on stakeholders and its influence on organisational change 

Dr. Alin STANCU (coord.)
$: 275 440 RON / cca. 65 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-PD-2012-3-0443, 1 mai 2013 - 29 oct.2015)


Childminders in Bucharest: a shadowed category between law, employment and social norms / 
Bonele în Bucureşti: o categorie în umbra normelor juridice, profesionale şi sociale

Dr. Ionela BĂLUŢĂ & Dr. Anca DOHOTARIU (coord.)

EN: This research explores the issue of childminders working on the Bucharest black market. Through methodological and conceptual lenses that draw upon interdisciplinary topics such as gender, public policies and the family policy/politics nexus, it aims to identify the mechanisms through which the socio-professional category of childminders tends to be juridcally invisible and legislatively ignored, a fact which may increase the risk of social inequality and discrimination.  

RO: Această cercertare sociologică calitativă explorează problematica bonelor care lucrează pe piaţa neagră în Bucureşti. Pornind de la o abordare interdisciplinară (gen, politici publice şi politici familiale), studiul îşi propune să identifice mecanismele prin care categoria socio-profesională a bonelor tinde să fie mai degrabă invizibilă şi ignorată din punct de vedere juridic şi legislativ, ceea ce poate favoriza riscul de discriminare şi inegalitate socială.


Conflicting memories of the communist past within Romanian state institutions. The impact on the democratization process / Conflictul dintre memoriile concurente ale trecutului comunist din interiorul institutiilor statului român. Impactul asupra procesului de democratizare

$: 69 735 EURO (UEFISCDI: PN-II-RU-PD-2012-3-0399, 1 mai 2013 - 29 oct. 2015)

EN: This research will look at how interactions among and within Romanian state institutions are affected by structural fault lines, which appear due to different and conflicting interpretations of the Communist past. This project will extend the analysis of my PhD research and will target a limited number of nonpartisan institutions that influence the emergence of laws – i.e. the Legislative Council and the Constitutional Court –, as well as those institutions which are, by their very nature, concerned with the problem of the Communist past: the National Council for the Study of the Securitate Archives, the Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile (IICCMER) and the museums primarily, but not exclusively, those subordinated to the Ministry of Culture. The goal is also to refine a methodological framework for a more extensive and far-reaching investigation, with the objective of analyzing the same phenomenon at the level of all state institutions, including at local level, in order to obtain a cross-country perspective. The most important objective of this research is to determine the impact of these conflicting memories, which are present within state institutions, on the relationship between these institutions and the political parties, and the consequences of this phenomenon on the democratization process. 


Institutional Features, Discourse Patterns and Impact of EU Emergent Donors in International Development 
Noii donatori UE în dezvoltarea internaţională: caracteristici instituţionale, tendinţe discursive şi impact

@ Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse (CPES), Universitatea din Bucureşti & Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD), Universitatea Babeş-Bolyai
$: 299 860 RON / cca. 70 000 EUR, din care 98 725 RON / cca 23 000 EUR la Universitatea din București (UEFISCDIPN-II-RU-PD-2012-3-03561 mai - 31 decembrie 2013; 1 ianuarie 2014 - 29 octombrie 2015 la Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD), Universitatea Babeş-Bolyai)

EN: Drawing on both international relations and comparative politics scholarship, as well as on a rich and varied collection of first hand sources, the project joins the international debate on emerging donors in international development, and offers the first in-depth comparative analysis of the development policies and Official Development Aid (ODA) activities of all the states that joined the European Union since 2004. More specifically, it investigates to what extent EU emergent donors are different from traditional development donors through an examination of their representations, arguments and behavior in international development, aiming to identify their features and impact in this field. The proposed research addresses a significant gap in the literature on EU and international development, and contributes to the study of emerging donors, foreign policy-making and democratization at both conceptual and empirical levels. The project is relevant thus internationally for academic circles but it has a high potential for use also within professional policy-making environments as it develops taxonomies and analysis instruments that can help map and assess the ODA activities of EU emergent donors. In this sense, it is an exploratory research for building both academic and policy tools for the analysis of emergent donors elsewhere across the globe (More details).

RO: Plasat atât în literatura de relaţii internaţionale, cât şi în cea de politică comparată, proiectul investighează o colecţie largă şi variată de surse primare cu scopul de a oferi prima analiză comparată a politicilor de dezvoltare şi a asistenţei oficiale pentru dezvoltare (AOD) create şi implementate de statele care au aderat la Uniunea Europeană (UE) din 2004 până în prezent. Alăturându-se astfel dezbaterilor internaţionale cu privire la problematica donatorilor AOD în curs de dezvoltare, proiectul investighează în ce măsură donatorii emergenţi din UE sunt diferiţi faţă de donatorii tradiţionali de asistenţă pentru dezvoltare, examinându-le reprezentările, argumentele şi comportamentul în dezvoltarea internaţională, cu scopul de a le identifica caracteristicile şi impactul în acest domeniu. Prin acest demers, proiectul contribuie în mod semnificativ la literatura de specialitate privind UE şi dezvoltarea internaţională şi contribuie, atât la nivel conceptual, cât şi empiric, la studiul noilor donatori, al formulării politicilor publice, în special a celei externe, şi al democratizării. Relevante la nivel internaţonal şi mai ales pentru mediul academic, rezultatele sale au un potenţial ridicat de a fi utilizate şi pentru elaborarea de politici publice. De asemnea, proiectul îşi propune să dezvolte taxonomii şi instrumente de analiză ce pot sprijini eforturile de cartografiere şi evaluare a activităţilor AOD ale donatorilor emergenţi din UE. Din acest punct de vedere, proiectul este şi unul exploratoriu, ce poate contribui la construirea şi dezvoltarea unor instrumente de cercetare ştiinţifică şi de politici publice necesare analizei donatorilor emergenţi în alte contexte internaţionale decât cel european (Mai multe detalii).


Sustainable Consumption Patterns in Romania. Empirical Insights regarding Profiles, Motivations and Discourses / 
Patternuri de consum durabil în România. Investigaţii empirice cu privire la profiluri, motivaţii şi discursuri

Dr. Laura NISTOR (coord.)
$: 85 140 RON / cca. 20 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-PD-2012-3-0157, 1 mai 2013 - 29 oct. 2014)

EN: The general objective of the project is to provide an integrative empirical analysis regarding environmentally sustainable consumption patterns in Romania. The project intends to investigate the following three major aspects in connection with the practice of sustainable consumption: 1) The profile of those people who engage in this type of consumption; 2) Their main motivations in terms of values, attitudes and knowledge and 3) The most specific and recurrent discourses they attach to sustainable consumption patterns in order to justify and comment their choices. The originality and novelty of the project consist in four major issues. Firstly, the project can be perceived as a scholarly contribution to the field of environmental sociology, by summing up and completing with newer and methodologically diverse data a specific case of environmentally significant behaviour and its specific facets in the case of Romania. The second originality point consists in the ways in which the phenomenon under discussion is going to be approached, i.e. in terms of the quantitative and qualitative interplay through which I expect to reveal an integrative and comprehensive picture in relation to several facets of sustainable consumption. The third issue of originality stays in the fact that the project allows not only to explore the case of the well-known attitude – behaviour gap, i.e. the question if specific attitudes are translated in specific behaviours, or in our case, if sustainable consumption practices can be traced back to pro-environmental values and attitudes, but also to investigate other specific hypotheses of the social psychological literature, for instance that of the role of the specificity of attitudes in predicting specific behaviours. Fourthly, by integrating several approaches of sustainable consumption, i.e. the economic approach (the WTP-approach), the sociological approach (analysis of profiles) and the social-psychological approach (the role of values, attitudes and knowledge in inducing the behaviour), the project intends to develop a fundamentally integrative approach - epistemologically, disciplinarily and methodologically (More details).Proiecte finanţate derulate de membrii FSPUB / Financed projects implemented by FSPUB researchers / Projets de recherche déroulés par des chercheures de la FSPUB*


A. Membrii FSPUB coordonatori de proiect / FSPUB members as project coordinators


Corruption and Politics in France and Romania (present time) /
Corupție și politică în Franța și România (epoca contemporană)


Dr. Silvia MARTON (coord.)
@ Colegiul Noua Europă, București & Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Centre Norbert Elias (CNRS)
$: 25 830,33 RON / cca. 5 740 EUR (Proiect de cooperare bilaterală România-Franța, UEFISCDI: PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0027, 01 ian 2015 - 31 dec 2016)

EN:  This scientific project was initiated by researchers associated with this network, and focuses on the transformations of European and North American societies since 1800. These historical processes are analyzed through the prism of debates around corruption. This issue is seen as key to understanding the practices of influence and other "micro-political" techniques, as well as the norms and political debate in all its forms (W. Reinhard, 2011). The hypothesis is that beginning with the eighteenth century and through the nineteenth century, corruption starts being constituted as a political problem. It becomes a marker/indicator of thresholds of sensitivity and tolerance accepted by the public, in opposition to social and political relations - and most clearly to systems of patronage and clientele. Corruption and its contestations thus help us to understand the evolution of cultural forms - such as civic morality and public interest rules that accompany politicization of societies, in connection with the consolidation of the state and the process of industrialization.


Family Policies and Gender Equality in Eastern and Central Europe. A Comparative Study: Romania - Hungary

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
$: 297 510 RON / cca. 72 500 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-PD-2011-3-0042, 5 oct. 2011 - 4 oct. 2013)

EN: This research project addresses the issue of family policy in Romania and Hungary after the 1990s in both the Eastern European context and the much larger context of the European Union. This is an interdisciplinary project using a sociological approach as well as methodologies from legal studies (in civil law and the laws governing social security) and administration studies (policies, public institutions, etc.). More details


Governance/Government-The Constitutional Semantics of Autonomy / 
Guvernanţă-guvernământ: semantica constituţională a autonomiei

$: 945 420 RON / cca. 230 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-ID-PCE-2011-3-0115, 5 oct. 2011 - 30 oct. 2015)

EN: This project assesses the problematic of administrative autonomy, regarded as a process of gradual isolation of decisional spaces within the structure of the classical constitutional state. The concept of ‘governance’ is employed in contrast with the term ‘government’, in order to highlight the ambiguity of the contemporary neutralization, autonomization, fragmentation, and formalization of public decision-making processes and the ensuing transformation of classical legitimity models. The project aims to identify the conditions of the possibility governing the autonomy of administrative decisions within the contemporary constitutional paradigm, in order to answer the following questions: 1. What are the constitutive causes that have influenced the prevailing contemporary phenomenon of decisional neutralization and autonomization within the constitutional state; and 2. To what extent, under which circumstances, and with what consequences can decision-making processes and institutions be removed from the sphere of democratic control, exercised by the classical political branches of government (the Executive and the Legislative). The practical side of the research will focus primarily on the case study of recent Romanian developments. In particular, we will analyze the autonomization of certain processes and institutions as an effect of constitutional interferences linked to the European Union accession process (e.g.: the National Integrity Agency, the Superior Council of the Magistracy, the National Anti-Corruption Department). The epistemological perspective of the project is fundamental research. The research method are comparative and inter-disciplinary. More details B. Membrii FSPUB parte a echipei de proiect / FSPUB members as part of the project team

Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948) / 
Dincolo de frontiere: Aspecte ale istoriei culturale si intelectuale a Transilvaniei (1848-1948) 

Filiala din Cluj Napoca a Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Şincai” Târgu-Mureș (coord.) 
@ FSPUB: Dr. Irina MATEI 
$: 1 400 000 RON (UEFISCDI: PN-II-ID-PCE-2011-3-0841, 01 ian 2012 - 31 dec. 2015) 

EN: The project proposes a multi- and interdisciplinary approach to Transylvania’s intellectual and cultural life in the 19th century and first half of the 20th century (1848-1948), at the border of intellectual history, cultural history, social history and political science.


Menu for Justice. Towards a European Curriculum on Judicial Studies

@ Universitatea din Bologna (coord.)
@ FSPUB
: Dr. Radu CARP
$: 600.000 EUR (156171-LLP-1-2009-1-IT-ERASMUS JUSTMEN, finanţat de Comisia Europeană în cadrul Life Learning Programme - Erasmus Network, 2009 – 2013)

EN: Menu for Justice is the first European project that takes seriously the issue of how the new generation of Europeans should be trained in law and legal matters and how experts in law and the judicial process can develop new skills and competences to effectively face the challenges of a common judicial space. By devoting three years to joint working among fifty partners in Europe, this project aims to assess the key gaps in legal and judicial education in all European countries at all stages of education: from undergraduate to graduate and PhD programs in universities to vocational training of lawyers and judges. By assessing the “state of the art” of education for law students, lawyers and judges in Europe, Menu for Justice aims to provide vital information to policy makers considering the development of an innovative curriculum studiorum in judicial studies. It will also provide European institutions and the public with basic guidelines for monitoring the way legal and judicial training are changing in Europe. (More details)


Transparenţă, responsabilitate şi implicare civică : rolul instituţiilor de tip ombudsman în dezvoltarea principiilor de bună administrare

@ Universitatea Babeş-Bolyai (coord.)
@ FSPUB: Dr. Radu CARP
$: 950.000 RON (CNCS IDEI - panel Ştiinţe sociale, 2009- 2011)

RO: Proiectul îşi opune să dezvolte un model teoretic privind funcţionarea instituţiei Ombudsman-ului ca un liant între cetăţeni, pe de o parte şi instituţii ale statului – instituţii administrative şi instanţele judecătoreşti, pe de altă parte. Cercetarea va avea atât o componentă normativă, cât şi una empirică şi va folosi metode şi cunoştinţe din domeniile dreptului administrativ şi constituţional, al ştiinţelor politice şi al politicilor publice. Mai precis, cercetarea se va axa pe o serie de dimensiuni şi întrebări specifice care sunt relevante pentru studiul instituţiei Ombudsman-ului. Se poate vorbi atât pe plan internaţional cât şi naţional despre un interes relativ redus faţă de această instituţie. Majoritatea studiilor sunt preponderent descriptive şi aduc în discuţie atribuţiile Ombudsman-ului. Cercetarea propusă este inovatoare datorită faptului că adaugă o componentă empirică, include o dimensiune comparativă şi încearcă să dezvolte un model teoretico-normativ cu privire la modul în care instituţia Ombudsman-ului contribuie la dezvoltarea statului de drept şi a unor practici de bună guvernare. (Mai multe detalii).


Burse de cercetare ale cadrelor didactice FSPUB / Research fellowships of FSPUB teaching staff / Bourses de recherche du corps enseignant de la FSPUB*

Articularea vieţii familiale cu cea profesională, de la politic la social în post-comunismul românesc
Dr. Anca DOHOTARIU 
@ Institutul de Cercetări Economice și Sociale "Gh. Zane", Academia Română, Filiala Iași 
$: Bursă postdoctorală în cadrul proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) POSDRU/159/1.5/S/133675 (1 iun. 2014 - 31.08.2015)

RO: Acest proiect îşi propune să interogheze mecanismele de producere şi reproducere a regimului de articulare viaţă profesională/familială în postcomunismul românesc. În timp ce în alte ţări europene politicile familiale sunt concepute a fi o parte a politicilor egalităţii, fiind întotdeauna abordate prin prisma evoluţiei istorice a raporturilor de gen, în România măsurile de „articulare” sunt mai degrabă inexistente, în ciuda aderării la UE. Mai mult decât atât, în România genul ocupă un loc marginal în cadrul măsurilor publice în direcţia vieţii de familie, chestiunea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi nefiind de altfel tratată ca fiind o adevarată „problemă politică”. Astfel, această cercetare îşi propune, pe de o parte, o abordare critică a felului în care politicile publice (privind piaţa muncii, egalitatea de şanse şi viaţa familială) integrează (şi în ce măsură) recomandările şi injoncţiunile europene privind egalitatea de gen şi articularea vieţii familiale cu cea profesională. Pe de altă parte, cercetarea se apleacă asupra practicilor sociale efective. Aceasta va completa primul nivel al analizei şi va permite recuperarea dinamicii raporturilor şi proceselor sociale, precum şi reliefarea specificităţilor autohtone în materie de articulare viaţă familială/viaţă profesională.


Între Bucureşti, Paris, Berlin, Roma şi Zürich: 
scriitori, artişti şi arhitecţi români la studii în străinătate în prima jumătate a secolului 20
 

Dr. Irina MATEI 
Universitatea Petru-Maior Targu-Mureș 
$: Bursă postdoctorală în cadrul proiectului Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societatePOSDRU/159/1.5/S/133652 (01 iul. 2014 – 30 sep. 2015) 

RO:  Proiectul își propune să reconstituie, atât calitativ, cât și cantitativ, situația tinerilor din România care au studiat, în prima jumătate a secolului 20, litere, filozofie, arte sau arhitectură în cadrul instituțiilor de învățământ superior europene – punând accent pe cele din Franța, Germania, Italia şi Elveţia -, și să contribuie la înțelegerea modului în care evoluțiile în plan literar, artistic și arhitectural din România au fost influenţate de studiile tinerilor români în străinătate.