Cercetare‎ > ‎Publicaţii FSPUB‎ > ‎

Publicaţii ale corpului profesoral

PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT


VOLUME | VOLUMES | VOLUMES
STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ÉTUDES & ARTICLES

VOLUME | VOLUMES 2021 (Raportare provizorie)

Monografii:
1. Carp, Radu, Confruntând zilnic pandemia. Reflecţii despre transformarea sistemului politic într-o perioadă de excepţie – 2021(Târgovişte: Cetatea de Scaun), 328 p.
2. Carp, Radu, Structuring and destructuring democracy. The keywords that make a polity – 2021 (Belianum. Matej Bel University Press, Banska Bystrica, 2021), 236 p
3. Gorovei, Domnica, La représentation politique en Roumanie postcommuniste. Le cas de Bucarest (Iași : Institutul European, 2021) [A2]
4. Goșu, Armand, Rusia, o enigmă complicată (Iași: Polirom, 2021) [A2]
5. Sofronea, Octavian, Promovarea Drepturilor Omului în cadrul Jocurilor Olimpice (Atena 1896 - Rio 2016), (Iași:Institutul European, 2021).
6. Preda, Cristian, Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent, ediția a II-a revăzută și adăugită, (Iași: Polirom, 2021), 368 pp.
7. Stanomir, Ioan, R.S.R. Lecția de învățământ politic (București: Humanitas, 2021).
8. Vlad, Laurențiu, Istorii românești ale ideii de Europa (imagini, note, reflecții), (Iași: Ed. Institutul European, 2021) 340 pp [CNCS C, umaniste, A2 științe sociale]
9. Tătaru-Cazaban, Miruna, Hiperbola libertății. Lecturile liberalismului hayekian (București: Editura Zeta Books, 2021).

Co-autor:

1. Petrescu, Cristina și Dragoș Petrescu, Comunismul în România: O sută de ani de controverse (București: Pro Universitaria, 2021).

Carti editate
1. Başak Çalı, Ledi Bianku si Iulia Motoc, Migration and the European Convention on Human Rights (Oxford: Oxford University Press, 2021)
2. María Elósegui, Alina Miron, Iulia Motoc, The Rule of Law in Europe. Recent Challenges and Judicial Responses (Cham: Springer, 2021) https://doi.org/10.1007/978-3-030-56001-0

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ÉTUDES & ARTICLES 2021 (Raportare provizorie)

Articole ISI
1. Ov Cristian Norocel & Ionela Băluță, “Retrogressive Mobilization in the 2018 “Referendum for Family” in Romania,” Problems of Post-Communism (2021): https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1987270 [IF 2021= 1.616]
2. Ghica, Luciana Alexandra, “Who Are We? The Diversity Puzzle in European Political Science,” European Political Science 20, no. 1(2021): 58-84, https://doi.org/10.1057/s41304-021-00319-9 (IF 2021 = 2.436)
3. Iancu, Alexandra, “Increasing women’s political representation in post-communism: party nudges and financial corrections in Romania,” East European Politics 37, no. 4(2021): 598-616. DOI: 10.1080/21599165.2021.1873773  (IF 2021=3.00)
4. Nastasă-Matei, Irina, „Transnational Far Right and Nazi Soft Power in Eastern Europe: The Humboldt Fellowships for Romanians,” East European Politics and Societies 35, no. 4 (2021): 899-923, https://doi.org/10.1177/0888325420937791 [IF 2021 1,225]
5. Soare, Sorina și Claudiu D. Tufiș, „No populism’s land? Religion and gender in Romanian politics,” Identities, Online First (2021), DOI: https://doi.org/10.1080/1070289X.2021.1953784. [IF 2021: 1.583]

Articole BDI (in cel putin doua baze de date)
1. Alexandrescu, Raluca, “Measuring Time, Debating Individuals and Taking Distances: Approaching Modernity in Romanian Political Thought,” Studia Politica. Romanian Political Science Review XXI, no. 2 (2021) https://www.studiapolitica.eu/current-issue
2. Bejan, Felicia, "Romanian Regulations on Discrimination: A Critical Overview", -CKS 2021-Challenges of the Knowledge Society, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796, [EBSCO, ProQuest , DOAJ, Index Copernicus si Ulrich's].
3. Carp, Radu, “Partidele digitale: modificare de paradigmă sau model eşuat?“ Polis IX, nr. 2/32 (2021): 247 – 252 [Ceeol, Doaj]
4. Carp, Radu, Cristina Matiuţă, „Reflections on Covid-19: Approaches and Challenges beyond the End of the Pandemic,” Journal of Identity and Migration Studies 15, no. 2(2021): 145 – 159 [Proquest, Ebsco, Doaj, Index Copernicus]
5. Carp, Radu, Cristina Matiuţă, „Reflecţii despre pandemie în gândirea politică,” Sfera Politicii (număr special 2021), 15 – 24 [Ceeol, Index Copernicus, Ebsco, DOAJ, etc.]
6. Carp, Radu, "Votul electronic la alegerile locale. Forme de impact asupra nivelului de participare electorală, " Polis IX, nr. 4/34: 281 – 292 [Ceeol, Doaj]
7. Tătaru-Cazaban, Miruna, „Consentement et unité dans le De concordantia catholica de Nicolas de Cues,” Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, Alexandru Ioan Cuza University Press, Iași [ErichPlus, Doaj, Scopus, Ebsco]
8. Diaconu, Florin, „Elemente de bază privind impactul pndemiei de COVID-19 asupra asupra forțelor armate ale SUA,”Infosfera. Revistă de studii de securitate și informații pentru apărare XIII, nr. 1(2021): 25-33, [EBSCO, CEEOL)
9. Diaconu, Florin, „Cinci probleme strategice importante pentru Administrația Biden,” Infosfera. Revistă de studii de securitate și informații pentru apărare XIII, nr.2 (2021): 3-12, (EBSCO și CEEOL și revistă cu prestigiu științific recunoscut de CNATDCU).
10. Ghebrea, Georgeta, „Remodelarea unui model? Modelul Social European, schimbare și stabilitate în perioada pandemiei COVID-19,” Sfera Politicii (iunie 2021) [CEEOL, DOAJ, Index COPERNICUS, EBSCO, ProQuest, Library of Congress, SCIPIO etc.].
11. Ghebrea, Georgeta, "The Socio-Political Role of Zombie Categories. A Case Study of the Referendum Amending Article 48 of The Romanian Constitution (6-7 October 2018)", International Journal of Humanities and Applied Social Science 6, no. 1 (January 2021) DOI: 10.33642/ijhass.v6n1p1, E-ISSN: 2471-7576 (Indexed in: Index Copernicus, Research Junction, DRJI, DOAJ, ProQuest).
12. Ghica, Luciana Alexandra, „What are academic journals good for? An editorial outlook on the possibilities of contemporary political research,” Analele Universității din București. Științe Politice 23, no. 1(2021) https://doi.org/10.54885/GVOG8437
13. Felippe Clemente, Luis de Sousa, Luciana Alexandra Ghica, „Opportunities and challenges of contemporary corruption research: An interview with Donatella Della Porta,” Analele Universității din București. Științe Politice 23, no. 2(2021) https://doi.org/10.54885/SVBJ9572.
14. Iancu, Bogdan, “Hidden Continuities? The Avatars of “Judicial Lustration” in Post-Communist Romania,” German Law Journal 22, no.7 (2021): 1209-1230 [EBSCO, DOAJ, Scopus, Heinonline, etc.]. https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/hidden-continuities-the-avatars-of-judicial-lustration-in-postcommunist-romania/961071D8D8594C1684645D7B8FED0544 (Cambridge)
15. Iancu, Alexandra si Bogdan Iancu, “The Rise and Fall of Quasi-Parliamentary Government in Romania (1871-1937)”, in Giornale di Storia Costituzionale/J. of Constitutional History 42, no. II (2021): 61-81 http://www.storiacostituzionale.it/volumi.html [Ebsco, Scopus, HeinOnline, etc.]
16. Livadă, Ligia, “Din istoria și istoriografia medicinei românești. Dr. Pompei Samarian (1879-1942),” Caiete de Antropologie Istorică XX, nr. 1/38 (ianuarie-iunie 2021) : 127-144
17. Nastasă-Matei, Irina, „The Humboldt Fellowships for Eastern Europe During the Cold War: Politics and Numbers,” PLURAL – History. Culture. Society 9, nr. 1 (2021): 180-204, DOI: 10.37710/plural.v9i1_9.
18. Pavel, Dan, ”Trump și tentativele anulării alegerilor prezidențiale din 2020,” Polis, nr. 1/31(decembrie 2020-februarie 2021), http://revistapolis.ro/131-dpavel/[Ceeol, Doaj]
19. Preda, Caterina, “The aesthetic surveillance of performance art by the Romanian Securitate in the 1970s and 1980s,” Third Text 35, 3 (2021):355-372 https://doi.org/10.1080/09528822.2021.1916219
20. Preda, Cristian, “Evoluția sistemului politic românesc în 2020,” Sfera politicii (nr. special iunie 2021). http://revistasferapoliticii.ro/sfera/cuprins.php
21. Rizescu, Victor, “Corporatism in Interwar Romania: Overlapping Sources and Competing Varieties,” Giornale di Storia Constituzionale/Journal of Constitutional History 42, no. 2 (2021): 117-131[Ebsco, Scopus, HeinOnline, etc.]
22. Rizescu, Victor, “Sindicalism și patronaj politic. Contradicțiile unei dezbateri românești interbelice,” Studii și material de istorie contemporană 20 (2021) (sub tipar) [Ebsco, Ceeol, Index Copernicus]
23. Rizescu, Victor, “Fascist and Communist Redefinitions of Labor Politics and Social Policies in Romania, 1926-1948: Ideological Foundations and Legislative Devices.” History of Communism in Europe 12, (2021) (sub tipar) [Ceeol, EBSCO]
24. Rizescu, Victor, “Despre Trianon în epoca noului protest antiracist. Două dialoguri cu istoria și o încercare de conciliere”, Revista de studii media 10, (2021) (sub tipar)
25. Voinea, Camelia F., "Artificial Polity: Anticipatory Modelling and Simulation of Political Systems. Applications to Democratic Polities in Eastern Europe," European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities 10, no. 3 (July 2021): 1-24. ISSN 2285-4916 ISSN-L 2285-4916.

Alte articole (Proceedings, Review articles, o bază de date, etc.)

1. Diaconu, Florin, „Strategic sealift capabilities: The special case of the United States of America”, în volumul de Proceedings aferent Conferinței internaționale cu tema Strategii XXI, organizată la 9-10 decembrie 2021 ISSN 2668-6511 (print); ISSN 2668- 7828 (online).
2. Gorovei,Domnica, „30 ans de mobilité intra-parlementaire en Roumanie postcommuniste,” Est Europa. Revue d’études politiques et constitutionnelles. La Roumanie trente ans après (1990 à 2020). Transformations structurelles et défis pour l’avenir, (număr special 2021): 183-199 [CEEOL]
3. Iancu, Bogdan, “Not What We Were Promised”: Four Answers to an Insoluble Question, VerfBlog, 2021/9/17, https://verfassungsblog.de/not-what-we-were-promised/ (Review essay, republished with permission in the Romanian Journal of Comparative Law, No. 1/2021, pp. 130-148) [HeinOnline, Ceeol]
4. Livadă, Ligia, „Les médecins hygiénistes du XIXe siècle et l’alimentation du paysan roumain,” Revue Histoire, médecine, santé, no. 17(vara 2020/2021): 57-72.
5. Marton, Silvia, “De la construction de l’Etat au racisme: judéophobie et antisémitisme en Roumanie avant la Grande Guerre,” Revista de Istorie a Evreilor din România, 4-5 (2021): 15-33 [CEEOL].

Capitole
a. Edituri internationale

1. Iancu, Alexandra, “(De)politicising the rule of law and fundamental rights in Europe: Transnational illiberalism or a regional perspective?” in Revisiting the Crisis of Democracy. The Dialectics of Politicisation and Depoliticisation, ed. Meike Schmidt-Gleim, Ruzha Smilova & Claudia Wiesner, (Berlin: Nomos Verlag, 2021) [A1]
2. Iancu, Bogdan, “Self-Fulfilling Prophecies: Populism and Judicial Independence in Europe,” in The Courts and the People: Friend of Foe (The Putney Debates 2019), ed. D. J. Galligan, (Oxford: Hart Publishing (Bloomsbury), 93-114 [A1]
3. Iancu, Bogdan, “Balanced budget rule and the transversality of agencies,” in Constitutional Law and the EU Balanced Budget Principle, ed. Elena-Simina Tănăsescu & Eric Oliva, (London: Routledge (Routledge Research in EU Law, 2021), https://www.routledge.com/Constitutional-Law-and-the-EU-Balanced-Budget-Principle/Tanasescu-Oliva/p/book/9781138742871 [A1]
4. Ivan, Ruxandra, “Translatio imperii: Romanian Foreign Policy in Transition”, in Democratic Consolidation and Europeanization in Romania. A One-Way Journey of a Return Ticket?, ed. Sergiu Mișcoiu, (Londra:Cambridge Scholars Publishing, 2021), 127-165.
5. Ivan, Ruxandra, “Patru postdicții despre situația statului”, in Secolul XXI. Istorie recentă și futurology, ed. Al. Cistelecan (Chișinău: Cartier, 2021), 121-134.
6. Başak Çalı, Ledi Bianku, and Iulia Motoc, “Migration and the European Convention on Human Rights” in Migration and the European Convention on Human Rights, ed. Başak Çalı, Ledi Bianku & Iulia Motoc (Oxford: Oxford University Press, 2021)
7. Petrescu, Cristina, “Exit, Voice, Duplicity: Human Rights in Romanian Understanding, 1975-1989,” în Human Rights and Political Dissent in Central Europe: Between the Helsinki Accords and the Fall of the Berlin Wall , ed. Jakub Tyszkiewicz, (Londra: Routledge, 2021), 80-96. [A1]
8. Petrescu, Dragos, “Revisiting the Revolution of 1989: The End of the Communist Rule in Romania,” în Human Rights and Political Dissent in Central Europe: Between the Helsinki Accords and the Fall of the Berlin Wall, ed. Jakub Tyszkiewicz, (Londra: Routledge, 2021), 172-186 [A1]
9. Vlad Laurențiu, “Brief notes on the education of a young Wallachian boyar. Constantin N. Brăiloiu and his studies in Sibiu, Geneva and Paris (1822-1832)” în Social and Administrative Elite in the Romanian Space 15th-19th centuries, ed. Mihai-Bogdan Atanasiu & Cristian Ploscaru, (Konstanz:Hartung - Gorre Verlag, 2021), 141-154 (edituri cu prestigiu international)

b. Edituri nationale
1. Carp, Radu, „Cui aparţine, de fapt, Hagia Sophia din Istanbul? Dreptul islamic, dreptul naţional şi dreptul de proprietate în viziunea CEDO”, în Catedrala Sfânta Sofia – O capodoperă profanată, ed. Cristian Vechiu (Bucureşti: Editura Lumea credinţei, 2021), 27 – 31.
2. Carp, Radu, „Controverse politico-teologice în cadrul Uniunii Europene”, în Teologie şi politică. De la Părinţii Bisericii la Europa unită, ed. (Miruna Tătaru – Cazaban (Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2021), 281 – 300.
3. Carp, Radu, „Starea actuală a analizei politice în presa scrisă şi online din România”, în Deontologia profesiei de jurnalist. Exigenţe, provocări, derapaje, coord. Ioan Laza şi Florin Ardelean (Bucureşti: Tritonic, 2021), 161 – 168 [A2]
4. Carp, Radu, „Edward N. Luttwak şi reinventarea modernă a studiilor de strategie”, în Edward N. Luttwak, Marea strategie a Imperiului Bizantin (Bucureşti: Editura Militară, 2021), 11 – 17 [A2]
5. Carp, Radu, „Cum vor arăta conflictele în anul 2030 şi ce rol va avea media”, în (coord.) Mediamorfoze VI. Jurnalism în zone de conflict, coord. Cătălin Negoiţă, (Bucureşti: Tritonic, 2021), pp. 113 – 118. [A2]
6. Carp, Radu, „Cum ar trebui iniţiată revizuirea Constituţiei – câteva lecţii de pe urma unor experienţe recente”, în Caiet constituţional. 1991 – 2001 - 30 de ani de la adoptarea Constituţiei, coord. Robert – Marius Cazanciuc, Cristian Pârvulescu (Bucureşti: Monitorul Oficial, 2021), 105 – 109 [A2]
7. Goșu, Armand, SMERȘ, Encicplopedia comunismului romanesc (București : Edit Acad Romane, 2021). [A2]
8. Goșu, Armand, STAHANOV, Enciclopeida comunismului romanesc, (București : Edit Acad Romane, 2021). [A2]
9. Livadă Ligia, “O tribună a eugenismului românesc, ”Revista de Igienă Socială” (1931-1934), » în Școală, Biserică, Stat și Națiune în istoria României. Omagiu Profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani, Liviu Boar, Ioan Bolovan, Laura Stanciu (coord.) (Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021), 153-167 [CNCS A]
10. Livadă Ligia, “Dilemele sistemului sanitar în România modernă (1874-1910). Medicul funcţionar, “ în Judit Pál, Vlad Popovici, Andrei Florin Sora (coord.), Servitorii Statului: Funcționari, funcții și funcționarism în România modernă (1830-1948)(Cluj-Napoca : Editura Mega, 2021). [A Studii culturale]
11. Rizescu, Victor, “Politica muncii și funcția socială a sindicalismului. Concepția liberală și perspectivele de dreapta și de stânga în România până la instaurarea comunismului,” in Comunismul în România. 100 de ani de controverse, ed. Cristina Petrescu, Dragoș Petrescu (București: Pro Universitaria, 2021) [A2]
12. Vlad Laurențiu, “Fragmentarium epistolar și biografic. Câteva istorii ale unor studenți români la Universitatea Liberă din Bruxelles în primii ani de după 1900”, în Elita românească și itinerariile modernității. Omagiu profesorului Mihai Cojocariu, coord. Cristian Ploscaru (Iași:Ed. Universității „Al.I. Cuza”, 2021), 497-521 [CNCS, A].
13. Vlad Laurențiu, “Fragmente epistolare (1900-1902): frânturi din viața lui Petre Zlătescu, licențiat în drept la Universitatea Nouă din Bruxelles,” în Școală, biserică, stat și națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani, coord. Liviu Boar, Ioan Bolovan, Laura Stanciu (Centrul de Studii Transilvane - Academia Română, 2021), 709-721 [CNCS B].

Traduceri:
1. Carp, Radu, traducere la Edward N. Luttwak, Marea strategie a Imperiului Bizantin, (Bucureşti: Editura Militară, 2021).

Recenzii:
1. Alexandrescu, Raluca, Recenzie de carte, Soi-même comme un roi, Essai sur les dérives identitaires, Analele UB XXIII (2021).
2. Băluță, Ionela, Recenzie la volumul Bérengère Marques Pereira, L’avortement dans l’Union Européenne: Acteurs, enjeux et discours (Bruxelles: CRISP, 2021) 281 p., în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice, nr. 2 (2021).
3. Tătaru-Cazaban, Miruna, Recenzie la Diana Mite Colceriu, Le Christ et la quête romantique du sacré (Paris:L’Harmattan, Paris, 2021) in META: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical PhilosophyXIII, 2(December 2021): 718-720.
4. Gorovei, Domnica, recenzie la Bogdan-Iulian Ranteș, Relațiile României cu state din Africa Ecuatorială și de Vest (1960-1974) (Târgoviște:Cetatea de Scaun, 2017) in Studia Politica. Romanian Political Science Review XXI, no. 1 (2021): 241-244.
5. Livadă, Ligia, Recenzie la Constantin Bărbulescu, Physicians, Peasants, and Modern Medecine. Imagining Rurality in Romania, 1860-1910, (Budapest/New York: Central European University Press, 2018) 292 p., Revue Histoire, médecine, santé, nr. 17(été 2020): 175-178 (apărut în 2021)
6. Nicolaescu, Brîndușa, Recenzie la Lindsey Stonebridge, Writing and Righting: Literature in the Age of Human Rights in Analele Universității din București. Științe Politice XXIII.
7. Rizescu, Victor, recenzie la Ferenc Hörcher, Thomas Lorman (ed.), History of the Hungarian Constitution. Law, Government and Political Culture in Central Europe (London: I. B. Tauris, 2019), Studii și materiale de istorie modernă 34, (2021): 137-139.
8. Sofronea, Octavian, Recenzie - Andrew Maraniss – Games of deception: The true story of the first US Olympic basketball team at the 1936 Olympics in Hitler's Germany în Analele Universității din București. Științe Politice XXIII, (1) Online first. https://doi.org/10.54885/OINP7192, 2021.
9. Sofronea, Octavian, Recenzie – Laurențiu Vlad, Istorii românești ale ideii de „Europa”, secolele XVII-XXI (imagini, note, reflecții) (Iasi: Institutul European, 2020), 340 p. – în Anuar ICSU Gheorghe Șincaii XXIV, (2021): 377-382.

Prefață/Postfață/ Introduceri
1. Tătaru-Cazaban, Miruna, Postfață la Jacques Maritain, O filosofie a educației, Editura Spandugino- (București, Zeta Books, 2021).
2. Iancu, Alexandra, Caterina Preda, “Introduction: Studia Politica @ 20,” Studia politica. Romanian Political Science Review, 2(2021) (Scopus, Ebsco, Proquest).

REVISTE ŞTIINŢIFICE FSPUB | FSPUB SCIENTIFIC JOURNALS | REVUES SCIENTIFIQUES DE LA FSPUB 2014


[Annals of the University of Bucharest. Political Science Series / Annales de l'Universite de Bucarest. Serie Sciences Politiques]

  • special issue  EUROPE & THE NEW GLOBAL AGENDA ON INTERNATIONAL DEVELOPMENT (guest editors: Simon LIGHTFOOT & Luciana Alexandra GHICA)
  • FSPUB guest lecture: Donatella DELLA PORTAConception of Democracy and Crisis of Responsibility in the Great Recession

[Studia Politica. Romanian Political Science Review / Studia Politica. Revue Roumaine de Sciences Politiques]