Cercetare‎ > ‎Publicaţii FSPUB‎ > ‎

Publicaţii ale corpului profesoral

PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT


VOLUME | VOLUMES | VOLUMES
STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ÉTUDES & ARTICLES
  • În ordinea publicaţiei (by publication year / selon l'année de parution)
    2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016

VOLUME | VOLUMES


VOLUME DE AUTOR PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE
VOLUMES PUBLISHED OUTSIDE ROMANIA | VOLUMES PUBLIÉS À L’ÉTRANGER

VLAD, Laurențiu (2016), Images de l'identité nationale. La Roumanie aux expositions universelles et internationales de Paris (1867-1937), L'Harmattan, Paris, 2016, 282 pp. / (ISBN : 978-2-343-09481-6) [lista CNCS edituri de prestigiu internaţional în domeniul științelor umaniste, CNATDCU A2].


VOLUME DE AUTOR PUBLICATE ÎN ROMÂNIA
VOLUMES PUBLISHED IN ROMANIA | VOLUMES PUBLIÉS EN ROUMANIE

DOGARU, Cosmin-Ştefan (2016), Charles I and the Romanian Two-Party System (1866-1914). History Seen through Political Science Lenses, Ed. Universității din București, Bucureşti, 440 pp. (ISBN: 978-606-16-0748-8).  [CNATDCU A2]

NASTASĂ-MATEI, Irina (2016), Educaţie, politică şi propagandă: Studenţi români în Germania nazistă, Cluj, Editura Şcoala Ardeleană / Bucureşti, Eikon, 370 p., ISBN 978-606-8770-63-5; ISBN 978-606-711-387-7, [CNATDCU A2].

VLAD, Laurențiu (2016), Ecouri româneşti în presa franceză: L’Illustration, 1843-1944, ediţia a treia revăzută şi adăugită, Ed. Universității din București (colecția Memorie, identitate, mentalități), București, 297 pp. (ISBN: 978-606-16-0766-2).  [CNATDCU A2, CNCS B]

VLAD, Laurențiu (2016), Aux origines de la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest: la filière francophone (1991-1995), Ed. Universității din București, București, 2016, 104 pp. / (ISBN: 978-606-16-0803-4)  [CNATDCU A2, CNCS B]

MARTON, Silvia (2016) Republica de la Ploiești” și începuturile parlamentarismului în România, Editura Humanitas, Bucureşti, [CNATDCU A2]

--

CARP, Radu (2015) POLITOGRAMA. Incursiuni în vocabularul democrației, Editura Institutul European, Iaşi. [CNATDCU A2]

CARP, Radu (2015) Dreptul public, perspectiva comparată şi analiza politică. O intersecție necesară, Adenium, Iaşi. [CNATDCU: neclasificat]

--

BĂLUŢĂ, Ionela (2014) Du Foyer au Forum. Pour une sociogenèse du féminisme roumain au XIXe siècle, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. [CNATDCU A2]

FUDULU, Paul (2014) Five Reasons for Discarding Western Economics. Solutions to Unsolvable Orthodox Problems, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. [CNATDCU A2]

FUDULU, Paul (2014) The Economic Decoding of Religious Dogmas. How Great World Religions Rank in Terms of Economic Consistency, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. [CNATDCU A2]

NICOLAESCU, Brînduşa (2014) Imaginea condiţiei umane în opera de ficţiune a prozatorului Norman Manea, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. [CNATDCU A2]

PREDA, Cristian (2014) Dumnezeu a trântit telecomanda, Curtea Veche, Bucureşti, 192 pp.[CNATDCU A2]

VLAD, Laurenţiu (2014) Studenţi români la Universitatea Liberă din Bruxelles (a doua jumătate a veacului al XIX-lea – prima parte a secolului al XX-lea),  Editura Institutul European, Iaşi. [CNATDCU A2, CNCS B]


VOLUME COLECTIVE PUBLICATE ÎN ROMÂNIA
COLLECTIVE VOLUMES PUBLISHED IN ROMANIA | VOLUMES COLLECTIFS PUBLIÉS EN ROUMANIE


ROGOJANU Dumitru-Cătălin, DOGARU Cosmin-Ștefan (coord.) (2017), Cercetarea istoriei. Noi abordări, analize și interpretări, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 249 p. / ISBN: 978-606-53-374-7) [CNCS B]

NASTASĂ-MATEI, Irina (2016), Zoltan Rostas (coord.), Alma Mater în derivă. Aspecte alternative ale vieții universitare interbelice, Cluj, Editura Şcoala Ardeleană / Bucureşti, Eikon, 425 p., ISBN 978-606-797-016-6; ISBN 978-606-711-463-8, [CNATDCU A2]


NASTASĂ-MATEI, Irina (coord.) (2016), Ligia Livadă-Cadeschi, Dan Drăghia, Alexandra Iancu, Caterina Preda, Romii din România: identitate și alteritate. Manual auxiliar didactic, Cluj, Editura Şcoala Ardeleană, 104 p., ISBN 978-606-797-007-4 [CNATDCU neclasificat].


DRĂGHIA Dan, LACATUȘU Dumitru, POPESCU Alina, PREDA Caterina, STOENESCU Cristina (2016) Uniunea Artiștilor Plastici în documente de arhivă,București: Editura Universității din București.


VLAD, Laurențiu coord. (2016) Un moment din istoria Facultății de Științe Politice a Universității din București: filiera socio-umană francofonă (1991-1995), Ed. Universității din București (colecția Memorie, identitate, mentalități), București, 256 p. (ISBN: 978-606-16-0802-7) [CNATDCU A2; CNCS B].

--

NASTASĂ-MATEI, Irina, VLAD, Laurenţiu, coord.(2014), Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti.[CNATDCU A2, CNCS B]

NASTASĂ-MATEI, Irina, VLAD, Laurenţiu, coord. (2014), Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, ediţia a 2-a revăzută şi adăugită, Editura Universităţii din Bucureşti,
Bucureşti.[CNATDCU A2, CNCS B]

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ÉTUDES & ARTICLES


ARTICOLE ÎN REVISTE ROMÂNEŞTI INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE
ARTICLES IN ROMANIAN SCIENTIFIC JOURNALS INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES

A. În limbi de circulaţie internaţională [in languages of international circulation]

GHEBREA, Georgeta (2016) Atypical Occupational Statuses: Equal Opportunities or Discrimination?, Calitatea Vieţii. Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale, nr. 1/2016, pp.3-19. [CEEOL, Index Copernicus, Public Affairs Information Service (PAIS), SCOPUS, Sociological Abstracts, calificativul B+ acordat de CNCSIS].

 Bogdan VOICU, Claudiu TUFIȘ (2015, online first). Migrating Trust? Contextual Determinants of International Migrants’ Confidence in Political Institutions. European Political Science Review, DOI: 10.1017/S1755773915000417 [ISI Factor Impact 2014 1.154]


DOHOTARIU, Anca (2015) Family Policies, Gendered Norms and Cultural Meanings in Post-Communist Romania, Analele Universităţii din Bucureşti. Seria ştiinţe politice, vol. XVII, no.1, pp. 119-137 [CEEOL, DOAJ, EBSCO, ERIH Plus, Index Copernicus, SSOAR, GESIS, Ulrich's Web Periodicals]

DOHOTARIU, Anca (2015) "Articuler" vie familiale et vie professionnelle: un objectif européen dans les politiques roumaines de l’égalité des chances ? Symposion. Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences, vol. 2, no.1, pp. 73-93 [DOAJ, Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, La Criée, Philosophical journals on the web, Scipio, Ulrichsweb Periodicals Directory]  

DOHOTARIU, Anca (2015) The unmarried couple in post-communist Romania: a qualitative sociological approachThe History of the Family, pp. 1-14,  DOI: 10.1080/1081602X.2015.1012645, 2015 [ISI Thompson Social Sciences Citation Index – current impact factor 0,41, SCOPUS]

PREDA, Caterina (2015) Forms of collaboration of visual artists in communist Romania of the 1970s-1980s, Hungarian Historical Review, no. 1, pp. 171-196 [Jstor]

PREDA, Caterina (2015) Le rôle de la nostalgie dans la mémoire artistique du passé communiste dans la Roumanie contemporaineCanadian Slavonic Papers, vol. 57, no. 3-4, pp. 268-283 [American Bibliography of Slavic and East European Studies, America: History and Life, Historical Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, Linguistics Abstracts, Linguistic Bibliography/Bibliographie Linguistique, MLA International Bibliography,Canadian Index/CBCA, Public Affairs Information Bulletin, and Sociological Abstracts]

PREDA, Caterina (2015) Los detenidos desaparecidos en el arte de memoria chileno y su relevancia para el proceso de democratizaciónAfuera Estudios de critica cultural no. 15, Septiembre 2015, numero especial “Entre la dictadura y la posdictadura: Producciones culturales en Argentina y América Latina”.

--

BĂLUŢĂ, Ionela (2014) 
Child Care in Post-communist Romania between Familialist Ideology, Labour Market and Gender RolesRevista de Cercetare şi Intervenţie Socială, vol.46, pp.227-242. [CEEOL, DOAJ, ISI Thompson Social Sciences Citation Index - 1.141 (2013), IndexCopernicus, SCOPUS]

CARP, Radu (2014) La religion: dans la sphère publique ou en dehors? Éléments d’un possible débat sur le modèle proposé par Jürgen Habermas, Revue Roumaine de Philosophie, vol.58, no.2, pp. 243 – 251. [ISI Thompson Arts & Humanities Index]

CARP, Radu (2014) L’initiative citoyenne européenne et les vertus de la démocratie directe sous la forme de l’e-démocratie, Studia Europaea, nr. 3, pp.147-172 [CEEOL]

TUFIŞ, Claudiu (2014) The Geography of Support for Democracy in Europe, Studia Politica: Romanian Political Science Review, vol. 14, no. 2, pp. 165-184. [CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]

VLAD, Laurenţiu (2014) The English Political Model in Barbu Catargiu’s Public Discourse, Studia Politica: Romanian Political Science Review, vol. 14, no. 2, pp. 261-274. [CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]


B. În limba română [in Romanian / en roumain]

DOGARU Cosmin-Ștefan, „Schimbarea de generație în rândulliberalilor și conservatorilor către sfârșitul secolului al XIX-lea șiînceputul secolului al XX-lea”, in Dumitru-Cătălin Rogojanu, Cosmin-Ștefan Dogaru (coord.), Cercetarea istoriei. Noi abordări, analize și interpretări, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2017, pp. 124-145. [CNCS B]

CARP, Radu (2017) Alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016: clivaje politice noi, vechi şi viitoare, Revista Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Administrative Polis, vol. V, nr. 1 (15)/2017, pp. 121 – 127.


Irina Nastasă-Matei, Eveniment academic sau interes politic? Participarea germană la lucrările Congresului Internațional de Sociologie de la București din 1939, în “Revista Română de Sociologie”, an XXVII, nr. 5-6/2016, p. 469-484 (ISSN 1224-9262, revista indexata in PROQUEST, EBSCO, DOAJ, REPEC, INDEX COPERNICUS, DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL RESEARCH JOURNALS, ACADEMIC JOURNALS DATABASE DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING)

CARP, Radu (2016) “Studiul religiei în Europa. Modele naţionale din perspectivă comparată“ In Vasile Iuga, Mihaela Nicola, Răsvan Radu (coord.), România transatlantică, Bucureşti, 2016, pp. 561 – 567, [CNATDCU neclasificat].

NASTASĂ-MATEI, Irina (2015) Filierele migrației studențești către Germania nazistă. In Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca, vol. LIV, pp. 205-222. [CEEOL, EBSCO]

CARP, Radu (2015) „Constituţionalizarea” programului politic al Preşedintelui şi personalizarea partidelor politice, Polis, vol. III, no. 3(9), pp. 167-180. [CEEOL, DOAJ]
--

CARP, Radu (2014) Autonomia religiilor: avem cu adevărat nevoie de un cadru unitar? Iluzia folosirii drepturilor omului ca arbitru între cultură şi religie”, Studii Teologice, nr. 1, pp. 131 – 178. [EBSCO]

CARP, Radu (2014) Cronica unui eveniment care nu a avut loc în România comunistă : căderea Zidului Berlinului, Polis (serie nouă), vol. II, no. 4 (6), pp.31-36 [DOAJ]

CARP, Radu (2014) Descentralizarea – cadrul normativ şi limitele constituţionale, Revista de Drept Public, nr. 2, pp. 109 – 121. [HEINOnline]

CARP, Radu (2014) Iniţiativa cetăţenească europeană şi virtuţile democraţiei directe sub forma e-democraţiei, Curierul Judiciar, nr. 2, pp. 83 – 95. [CEEOL] 

CARP, Radu (2014) Noul mecanism de întărire a statului de drept la nivelul Uniunii Europene: în direcţia unui model federal?, Polis (serie nouă), vol. II, nr. 2 (4), pp. 21 – 29. [DOAJ]

CARP, Radu (2014) O acomodare parţială: principiile Cartei europene a autonomiei locale şi descentralizarea potrivit Constituţiei, actelor normative interne, proiectelor de legi şi deciziilor Curţii Constituţionale, Polis (serie nouă), vol. II, nr. 1 (3), pp. 94 – 106. [DOAJ]

NASTASĂ-MATEI, Irina (2014) Relațiile culturale româno-germane în perioada 1933-1944. Acordurile culturale. In Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca, vol. LIII, pp. 87-99. [CEEOL, EBSCO]


ARTICOLE ÎN REVISTE DIN AFARA ROMÂNIEI INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE
ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS PUBLISHED OUTSIDE ROMANIA & INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES

 BĂLUȚĂ, Ionela (2016) “Women and the Family in the Late Nineteenth-century Romanian Feminist Press: Defining Alternative Gender Roles”, Journal of Family History, January 2016, vol. 41 no. 1: 65-80 [ISI Thompson, factor de impact pe 2015: 0,238].

 PREDA, Caterina(2016) «Art of memorialization in Romania : ‘Project 1990’ as an anti-monument», Südosteuropa 3/2016, 307-324 [IBZ, WPSA, IPSA, SA, World Affairs Online, IREON]

BĂLUŢĂ, Ionela (2015) (Re)Construire la démocratie sans les femmes. Genre et politique dans la Roumanie postcommuniste, Clio. Femmes, Genre, Histoire, nº 41, 1/2015, pp. 187-200. [Persée, Erih, Cairn]

PREDA, Caterina (2015) Forms of collaboration of visual artists in communist Romania of the 1970s-1980s, Hungarian Historical Review, vol. 4, no 1, pp. 171-196. [Jstor]

--

CARP, Radu (2014) The struggle for rule of law in Romania as EU Member State: the role of the Cooperation and Verification MechanismUtrecht Law Review, vol.10, no.1, pp. 1-16. [HEINOnline, SCOPUS, SSRN]

CARP, Radu, SIENERTH Andra Karla (2014) Decentralization in Romania: a constant failed reform under scrutiny from the constitutional limits perspective, Jurisprudence, vol. 21, no. 4, pp. 1208 –1232 [CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, ProQuest, ULRICH's]

DOHOTARIU, Anca (2014) La vie à deux hors mariage: du juridique au politique dans le postcommunisme roumain. Politiques sociales et familiales, no. 115, pp. 37-47.[Persée]

GHICA, Luciana Alexandra (2014) Academic Bovarism and the Pursuit of Legitimacy: Canon-Building in Romanian Political ScienceEuropean Political Science, vol.13, no.2, pp. 171-186. [Ex Libris / Primo Central, European Sources Online, International Bibliography of the Social Sciences, ISI Thompson Social Sciences Citation Index - 0.794 (2013), Worldwide Political Science Abstracts, SCOPUS]


ARTICOLE ÎN REVISTE NEINDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE
ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS NOT INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES


CARP, Radu (2014) Autonomy of religions: do we really need a unitary framework? The illusion of using human rights as arbiters between culture and religion. In Kanon XXIII, Yearbook of the Society for the Law of the Eastern Churches, Roman Kovar Verlag, Hennef, pp. 255 – 303.

CARP, Radu (2014) Despre natura regimului politic românesc. Reflecţii pe marginea jurisprudenţei recente a Curţii Constituţionale,
Caietul ştiinţific nr. 6/2012, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Chişinău pp. 49 – 60.


STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE APĂRUTE ÎN ROMÂNIA
STUDIES IN COLLECTIVE VOLUMES PUBLISHED IN ROMANIA

A. În limbi de circulaţie internaţională [in languages of international circulation]

Irina Nastasă-Matei (2016) Romanian students’ experiences at the University of Munich during the Nazi rule: study, organisation, control, challenges, in Carmen Andras, Cornel Sigmirean (coord.), “Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948)”, Editura Argonaut – Cluj-Napoca, Romania, Symphologic Publishing – Gatineau, Canada, p. 149-180. ISBN 978-973-109-691-9, ISBN 978-1-988192-13-0 (C)

CARP, Radu (2014) Sur la nature du régime politique roumain. Réflexions sur la jurisprudence récente de la Cour Constitutionnelle. In G.VRABIE (coord.) La Cour Constitutionnelle – garant de la suprématie de la Constitution, Institutul European, Iaşi, pp. 109 – 128. [CNATDCU A2].

NASTASĂ-MATEI, Irina (2014) Propaganda discourse: the Romanians and the Humboldt fellowships, 1933-1944. In C. ANDRAŞ, C. SIGMIREAN (coord.), Discourse and Counter-discourse in Cultural and Intellectual History, Ed. „ASTRA Museum”, Sibiu, pp. 252-269. [CNATDCU: neclasificat]

VLAD, Laurenţiu (2014) Les Roumains titulaires d'un doctorat à l'Université Libre de Bruxelles (1863 / 1884 - 1914). In C.VĂTĂŞESCU, E.KOYTCHEVA, C.IORDAN, & B.NJAGULOV (coord.) Identitate, cultură şi politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii româno-bulgare.  Identitate, etnicitate, limbă în Sud-Estul Europei (18 septembrie 2013). Culture et politique dans le Sud-Est de l’Europe, XIXe – XXe siècles (24 septembrie 2013), Editura Istros – Muzeul Brăilei, Brăila, pp. 143-175. [CNATDCU B, CNCS B]

B. În limba română [in Romanian / en roumain]

Radu CARP, (2017), Republica Moldova şi perspectiva dreptului public – două abordări complementare, în Valentin Naumescu (coord.), Criza Uniunii Europene şi ordinea globală în era Trump, Editura Trei, Bucureşti,p. 108 - 118,  ISBN 9786067199024, [CNATDCU A2]

Irina Nastasă-Matei (2016), Sistemul universitar în România interbelică, în “2,14 tipuri de școli de arhitectură”, Irina Băncescu, Ina Stoian, Alexandru Belenyi (coord.), Editura Ion Mincu, București, p. 77-87. ISBN 978-606-638-158-1, [CNATDCU B].

Irina Nastasă-Matei (2016), Politici culturale și studenți străini în Germania interbelică. Studiu de caz: Universitatea din München, în Dumitru-Cătălin Rogojanu, Gherghina Boda (coord.), “Istorie, cultură și cercetare”, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, p. 231-249. ISBN 978-606-537-336-5, [CNATDCU B].

CARP, Radu (2016) “Studiul religiei în Europa. Modele naţionale din perspectivă comparată“ In Vasile Iuga, Mihaela Nicola, Răsvan Radu (coord.), România transatlantică, Bucureşti, 2016, pp. 561 – 567, [CNATDCU neclasificat].

NASTASĂ-MATEI, Irina (2015), Sașii și antisemitismul. Câteva reflecții asupra atitudinii minorității germane din România față de evrei în perioada interbelică. In Carol Iancu, Alexandru-Florin Platon (coord.), Pogromul de la Iași și Holocaustul în Romania/Le Pogrom de Iași et la Shoah en Roumanie, Editura Universității ”Al. I. Cuza” din Iași, pp. 117-127  [CNATDCU A2].

NASTASĂ-MATEI, Irina (2015), O istorie complicată: școlile germane din Transilvania până la instaurarea regimului comunist. In Cătălina Mihalache, Leonidas Rados (coord.), Educația publică și condiționările sale (secolele XIX-XX), Editura Universității ”Al. I. Cuza” din Iași, pp. 279-294 [CNATDCU A2].

IANCU, Bogdan (2015) Independența justiției ca principiu constituțional și standard de 'bună guvernanță' - tensiuni și ambivalențe ale globalizării dreptului. In T. TOADER și I. M. COSTEA (Coord.), Conferința 160 de ani de învățământ juridic ieșean, Ed. Hamangiu, pp. 156-164 [CNATDCU A2].

CARP, Radu (2014) Ce înseamnă autonomia religiilor în Europa? Provocări şi evoluţii. In D.DUNGACIU, V.IUGA, M.STOIAN (coord.), 7 teme fundamentale pentru România, Rao, Bucureşti, pp. 637 – 648. [CNATDCU A2].

CARP, Radu (2014) Mecanismul de Cooperare şi Verificare, principiile subsidarităţii, proporţionalităţii şi statul de drept. In S. MIŞCOIU & S. GHERGHINA (coord.), Democratizare şi consolidare democratică în Europa Centrală şi de Est, Institutul European, Iaşi, pp. 223 – 246. [CNATDCU A2].

IVAN, Ruxandra (2014) Rolul factorilor externi în procesele de democratizare. Jaloane pentru o deconstrucţie. In S. MIŞCOIU & S. GHERGHINA (coord.) Democratizare şi consolidare democratică în Europa Centrală şi de Est, Institutul European, Iaşi, pp. 21-44. [CNATDCU A2]

NASTASĂ-MATEI, Irina (2014), Instituțiile berlineze de învățământ superior în preajma anului 1933. Politici naziste, studenți străini, studenți din România. In V.DOBRESCU, C.SIGMIREAN & C.TEODOR (coord.) In Memoriam: Grigore Ploeşteanu. Studii şi evocări, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 380-392. [CNATDCU A2, CNCS B]


NASTASĂ-MATEI, Irina (2014), Studenți români în Germania nazistă și opțiunile lor politice. Câteva studii de caz. In I.NASTASĂ-MATEI & L.VLAD (coord.) Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 99-114 (ediţia I) / 101-116 (ediţia a II-a revăzută şi adăugită). [CNATDCU A2, CNCS B]

VLAD, Laurenţiu (2014) Lumea rurală în discursul identitar al propagandei externe a statului român. Studiu de caz: Principatele Unite la Expoziţia universală de la Paris (1867). In A.CHIRIAC & S.ŞIPOŞ (coord.) Seminatores in Artium Liberalium Agro. Studia in Honorem et Memoriam Barbu Ştefănescu, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, pp. 221-230. [CNATDCU B, CNCS B]

VLAD, Laurenţiu (2014) Modelul politic englez în discursul public al lui Barbu Catargiu. In V.DOBRESCU, C.SIGMIREAN & C.TEODOR (coord.) In Memoriam: Grigore Ploeşteanu. Studii şi evocări, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 268-281. [CNATDCU A2, CNCS B]

VLAD, Laurenţiu (2014) Studenţi români ai Şcolii Politehnice de la Universitatea Liberă din Bruxelles (1875-1903/1904). In I.NASTASĂ-MATEI & L.VLAD (coord.) Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 79-97 (ediţia I) / 81-99 (ediţia a II-a revăzută şi adăugită). [CNATDCU A2, CNCS B]


STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE APĂRUTE ÎN AFARA ROMÂNIEI
STUDIES IN COLLECTIVE VOLUMES PUBLISHED OUTSIDE ROMANIA

CARP, Radu (2016) L’organisation de l’administration publique locale en Republique deMoldavie. In Maria Orlov, Avant - propos, pp. 4 – 6; L’insolvabilite des unites administratives locales – les principes de droit public sont-ils totalement compatibles aec les exigences d’un management efficient?, pp.37–43, Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken.[CNATDCU: neclasificat]

IANCU Bogdan (2016), Standards of ‘Good Governance’ and Peripheral Constitutionalism: The Case of Post-Accession Romania. In Giancarlo Corsi, Alberto Febbrajo (eds.), Sociology of Constitutions: A Paradoxical Perspective, Routledge, London & NY, pp. 180-197. [CNATDCU A1]


NASTASĂ-MATEI, Irina (2016), From education to politics. The students from Romania, the Nazis, the Legionnaires and the Romanian Orthodox Church. In Burkhard Olschowsky und Ingo Loose (hrsg.), Nationalsozialismus und Regionalbewusstsein im östlichen Europa, Oldenbourg, De Gruyter, 2016, p. 153-170, [CNATDCU A1]

Mircea, COMȘA, Claudiu TUFIȘ (2016) Romania in Times of Crisis: Economic Conditions and Support for Democracy. In Mălina Voicu, Ingvill Mochmann, and Hermann Dulmer (eds.) Values, Economic Crisis and Democracy, Routledge, London, pp. 277-302  [CNATDCU A1]

PREDA, Caterina (2015) Art contemporain de mémorialisation au Chili : deux exemples de contre-mémoire. In Jimena Paz Obregón Iturra et Jorge Muñoz (eds.) Le 11 Septembrei Chilien Le coup d’Etat à l’épreuve du temps 1973-2013, Presses Universitaires de Rennes, pp. 213-226.[CNATDCU: neclasificat]

IANCU, Bogdan (2015) Constitutionalism between Transplant and Irritation: The Case of XIX-Century Romanian Modernization. In Michael STOLLEIS et al. (coord.) Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert Bd. I: Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., pp. 459-480 [CNATDCU: neclasificat]

IANCU, Bogdan (2015) Separation of Powers and the Rule of Law in Romania: The Crisis in Concepts and Contexts. In A. von BOGDANDY, P. SONNEVEND (eds.), Constitutional Crisis in the European Constitutional Area. Theory, Law and Politics in Hungary and Romania, Hart Publishing, Oxford, pp. 153 - 170. [CNATDCU A1]
 

--

MARTON, Silvia (2014) Becoming Political Professionals. Members of Parliament in Romania (1866-1914). In J.PÁL & V.POPOVICI (coord.), Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918), Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 267-280. [CNATDCU A1]

MARTON, Silvia (2014) Le débat politique en Roumanie: mémoires et perspectives en 1912-1913. In C.DURANDIN & C.FOLSCHWEILLER (coord.), 
Alerte en Europe: la guerre dans les Balkans (1912-1913), L’Harmattan, Paris, pp. 55-83. [CNATDCU A2]

MARTON, Silvia (2014) Patronage, représentation et élections en Roumanie de 1875 à 1914. In F.MONIER, O.DARD & J.I.ENGELS (coord.), Patronage et corruption politiques dans l'Europe contemporaine, A. Colin (coll. Recherches/ Les coulisses du politique à l'époque contemporaine, vol.2), Paris, pp. 141-166. [CNATDCU A2]


PREFEŢE, POSTFEŢE, COMENTARII LA EDIŢII CRITICE, FRAGMENTE REPUBLICATE DIN LUCRĂRI ANTERIOARE
BOOK FORWARD OR CONCLUDING NOTES, COMMENTS FOR CRITICAL EDITIONS, REPUBLISHED FRAGMENTS FROM PREVIOUS WORK

CARP, Radu (2014) Cuvânt înainte. In A.MANOLESCU,
La cooperazione alla sicurezza nella regione allargata del Mar Nero, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, pp. 2 – 4. [CNATDCU B].

CARP, Radu (2014) Foreword. In I.STANOMIR, C.MANOLACHE, A-M.E.GHEORGHE (coord.), Challenges of Transition – The Post-Communist Experience(s), Institutul European, Iaşi, pp. 13 - 14. [CNATDCU A2].

VLAD, Laurenţiu (2014) România la Expoziţia universală şi internaţională de la Bruxelles – 1935, In P.BEKE & A.I.IRICIUC (coord.), România şi Belgia în perioada interbelică. O interacţiune bilaterală de la Tratatul de la Versailles până în întunecaţii ani 1940, vol. II, Ambasada Belgiei în România, Bruxelles-Bucureşti, pp. 342-363, 364-365, 540-548. [CNATDCU: neclasificat]

VLAD, Laurenţiu (2014) Studenţi români la universităţile din Gand şi Liège (1918-1926). Câteva date statistice şi exemplificări. IP.BEKE & A.I.IRICIUC (coord.), România şi Belgia în perioada interbelică. O interacţiune bilaterală de la Tratatul de la Versailles până în întunecaţii ani 1940, vol. II, Ambasada Belgiei în România, Bruxelles-Bucureşti, pp. 369-377, 439, 503-508, 548-549. [CNATDCU: neclasificat]


ISI PROCEEDINGS


NASTASĂ-MATEI, Irina (2015), Institute și asociații culturale româno-germane în prima jumătate a secolului 20. In Iulian Boldea (ed.) Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue, Târgu-Mureş, Edit. Arhipelag XXI, 2015, pp. 246-253 (ISI Proceeding).RECENZII, NOTE DE LECTURĂ
BOOK REVIEWS, REVIEW ESSAYS

OTOIU, Damiana (2016), Recenzie Didier Fassin et al. (Yasmine Bouagga, Isabelle Coutant, Jean-Sébastien Eideliman, Fabrice Fernandez, Nicolas Fischer, Carolina Kobelinsky, Chowra Makaremi, Sarah Mazouz, Sébastien Roux), At the Heart of the State. The Moral World of Institutions, Chicago, Pluto Press, collection «Anthropology, Culture and Society», 2015, xii+312p., Revue Française de Science Politique, vol. 66, n° 6, pp 26-29.

NASTASĂ-MATEI, Irina (2015): Ute Schmidt (2014) Basarabia. Colonistii germani de la Marea Neagra, traducere din limba germană de Cristina Grossu-Chiriac, Chişinău, Edit. Cartier, 2014, 420 p., în Pro-minoritate, Budapesta, 2015 Nyar, pp. 96-100.

PREDA, Caterina (2015): Katherine Verdery (2014) Secrets and Truths: Ethnography in the Archive of Romania's Secret Police, CEU Press, Budapest, 289p. In Hungarian Historical Review, vol. 4, no 1, 2015, pp. 248-253.

--

NASTASĂ-MATEI, Irina (2014): Szögi László (2011) Studenți români din Transilvania la universitățile din Europa în secolele XVI-XX, Ed. Universității „Petru Maior”, Târgu Mureș, 287 p. In Analele UniversitățiiBucurești. Seria ȘtiințePolitice, XVI, nr. 1, 2014, pp. 150-152.

NASTASĂ-MATEI, Irina (2014): Bogdan Murgescu, Marius Cazan. coord. (2013) Documente privind reglementările referitoare la admiterea în învățământul superior din România (1948-1968), Ed. Universității din București, București, 175 p. In Analele UniversitățiiBucurești. Seria ȘtiințePolitice, XVI, nr. 1, 2014, pp. 157-159.


REVISTE ŞTIINŢIFICE FSPUB | FSPUB SCIENTIFIC JOURNALS | REVUES SCIENTIFIQUES DE LA FSPUB 2014


[Annals of the University of Bucharest. Political Science Series / Annales de l'Universite de Bucarest. Serie Sciences Politiques]

  • special issue  EUROPE & THE NEW GLOBAL AGENDA ON INTERNATIONAL DEVELOPMENT (guest editors: Simon LIGHTFOOT & Luciana Alexandra GHICA)
  • FSPUB guest lecture: Donatella DELLA PORTAConception of Democracy and Crisis of Responsibility in the Great Recession

[Studia Politica. Romanian Political Science Review / Studia Politica. Revue Roumaine de Sciences Politiques]