PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT
VOLUME PUBLICATE / PUBLISHED VOLUMES / VOLUMES PUBLIÉS (2001-2019)

(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)


NOTĂ
În această listă sunt incluse toate volumele publicate între 2001şi 2014 ale celor care în această perioadă au făcut parte din corpul profesoral al FSPUB ca personal titular. Autorii marcaţi cursiv nu mai fac actualmente parte din corpul profesoral al FSPUB. 


ANDREESCU, ŞTEFAN 
 • Istoria Românilor: cronicari, misionari, ctitori, ediţia a doua revăzută şi adăugită, cu o postfaţă de Ovidiu PECICAN, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007, 180 pp. 
 • Izvoare noi cu privire la istoria Mării Negre, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2005, 264 pp.
 • Perspective medievale, Editura Nemira, Bucureşti, 2002, 271 pp. / colecţia „Societatea Politică”; coordonator: CRISTIAN PREDA. 
 • Din istoria Mării Negre (Genovezi, români, tătari în spaţiul pontic în secolele XIV-XVII), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, 330 pp. 

AVRAMESCU, CĂTĂLIN 
(editor)
 • Între timp. Amintiri din casa Cezarului. Editura Litera,București, 2017, ISBN 978-6063321801.
 • Au cetăţenii suflet? O teologie politică a societăţilor postseculare. Editura Vremea,București, 2016, ISBN 978-973-645-741-8.  
 • Indistincţia. O cronica a sfârşitului politicii româneşti, Editura Art, Bucureşti, 2010,  264 pp. 
 • Politica pentru barbari, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 248 pp. / colecţia „Epoca”.
 • Republica absentă. Politică şi societate în România postcomunistă, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Nemira, Bucureşti, 2004, 349 pp. / colecţia „Biblioteca de Politică”, coordonator: Cristian PREDA. 
 • Die abwesende Republik, trad.din lb.rom., Frank & Time Verlag, Berlin, 2009. 
 • Bizanţ contra Bizanţ. Explorări în cultura politică românească, Editura Nemira, Bucureşti, 2001, 304 pp. 
(coord.) 
 • Rumäniens „Rückkehr“ Nach Europa. Versuch Einer Bilanz. New Academic Press,  Viena, 2017. ISBN 9783700319962 (cu Julia RICHTER, Larisa SCHIPPEL și Thede KAHL)
 • Firea Românilor, ediţia a doua revăzută, Editura Nemira, Bucureşti, 2004, 208 pp. / colecţia „Biblioteca de Politică”, coordonator: Cristian PREDA.
 • A románok természete, trad.din lb.rom. Kortárs, Budapest, 2012, 210 pp.
(coord.) 
 • Direcţii şi teme de cercetare în studiile de gen din România, New Europe College – École Doctorales en Sciences Sociales, Editura Cris, Bucureşti, 2003, 256 pp. (cu IOANA CÂRSTOCEA)
 • Bonnes et mauvaises moeurs dans la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui, New Europe College, Ecole Doctorales en Sciences Sociales, 2005. (cu CONSTANŢA VINTILĂ GHIŢULESCU)
 • Comportements sociaux et stratégies familiales dans les Balkans (XVIe-XXe siècles), New Europe College, Bucureşti, 2008 (cu CONSTANŢA VINTILĂ GHIŢULESCU, MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU)

BEJAN, FELICIA
 • Fuziunea si divizarea societăților. Practica  judiciara  adnotata, București, Editura Universitatii din București, 2019, ISBN 978-606-16-0998-7347.7.
 • Implicațiile fuziunii asupra drepturilor salariaților.  Editura Universității din București, 2018, ISBN: 978-606-16-0998-7.  

CARP, RADU 
(Co-autor)
 • Cine suntem şi ce ne ţine împreună? Reflecţii postCentenar despre natura democraţiei în România, Institutul European, Iași, 2019, 141 p. ISBN: 9786062402556 (cu Daniel ŞANDRU)
(coord.)
 • Responsabilitatea ministerialã. Studiu de drept public comparat, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 368 pp.
 • Democrație și bună guvernare. Editura Universității din București, București, 2018, ISBN 978-606-16-0997
 • C

  lea europeană a Republicii Moldova. Adenium, Iași, 2016, 377 pp. ISBN: 9786067421811

  (cu Sorin BOCANCEA)
 • Un suflet pentru Europa. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic, Editura Fundaţiei Anastasia, Bucureşti, 2005, 368 pp.(cu TEODOR BACONSKI, IOAN. I. ICĂ jr., ANCA MANOLESCU, ELENA ŞTEFOI, BOGDAN TĂTARU-CAZABAN)
 • Pentru un creştinism al noii Europe, III, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, 360 pp. / seria Boltzmann.(cu IOANA BOZOCEA) 
 • Legislaţia concesiunilor, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 44 pp. (cu CONSTANTIN DACIU
 • Legislaţia proprietăţii publice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 74 pp. (cu DACIAN GRAŢIAN GAL, SORIN MUREŞAN, RADU PREDA)
 • În căutarea binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei româneşti, Eikon, Cluj – Napoca, 2008, 226 pp.
 • Principiile gândirii populare. Doctrina creştin – democrată şi acţiunea socială, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2006, 231 pp. (cu CAMELIA LAZĂR) 
 • Legislaţia achiziţiilor publice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 226 pp. (cu VERONICA MOVILĂ) 
 • Legislaţia administraţiei publice locale, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 142 pp. (cu MANUELA NEVACI, MARIANA NICOLAE, CAMELIA RUNCEANU, NICOLAE SARAMANDU)
 • Multilingvism şi dialog intercultural în Uniunea Europeană. O viziune românească / Multilingualism and Intercultural Dialogue. A Romanian Perspective, Institutul European din România, Bucureşti, 2008. (cu BOGDAN PISMICENCO) 
 • Legislaţia funcţiei publice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 81 pp. (cu MARIUS PROFIROIU, TUDOREL ANDREI, DEAGOŞ DINCĂ) 
 • Reforma administraţiei publice în contextul integrării europene / Public Administration Reform in the Perspective of Romania’s Accession to the European Union, Institutul European din România, Bucureşti, 2006, 159 pp. (cu IOAN STANOMIR)
 • Inventarea Constituţiei. Proiecte intelectuale şi dezvoltare instituţională în Principatele Române în secolul XIX, C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 184 pp. 
 • Limitele Constituţiei. Despre guvernare, politică şi cetăţenie în România, C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 320 pp.(cu IOAN STANOMIR şi LAURENŢIU VLAD)
 • De la « pravilă » la « constituţie ». O istorie a începuturilor constituţionale româneşti, Editura Nemira, Bucureşti, 2002, 200 pp. / colecţia „Societatea Politică”; coordonator: CRISTIAN PREDA (cu SIMONA ŞANDRU) 
 • Dreptul la intimitate şi protecţia datelor cu caracter personal, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, 216 pp. 
  (cu SIMONA ŞANDRU) 
 • Legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 160 pp. 

 • Quod omnes tangit. Une histoire médiévale du consentement politique. Editura Universității din București, București, 2018, ISBN: 978-606-16-1048-8.  
(editor)
 • RAYMOND ARON, Spectatorul angajat, traducere de MIRUNA TĂTARU-CAZABAN, Nemira, Bucureşti, 2006, 480 pp. colecţia „Epoca”.

CHIOVEANU, MIHAI 
 • Death Delivered - Death Postponed. Romania and the Continental-Wide Holocaust, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013, 176 pp.
 • Feţele fascismului. Politică, ideologie şi scrisul istoric în secolul XX, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, 369 pp.

CZOBOR-LUPP, MIHAELA, LUPP, ŞTEFAN J. 
(coord.) 
 • Moral, Legal and Political Values in Romanian Culture. Romanian Philosophical Studies, IV, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., 2002, 326 pp.

DOGARU, COSMIN
 • Carol I și bipartidismul românesc (1866-1914), Editura Cetatea de Scaun,Târgoviște, 2015.
 • Charles I and the Romanian Two-Party System (1866-1914): History Seen through Political Science Lenses, Editura Universității din București, București, 2016, ISBN 978-606-16-0748-8.  

(coord.) 

 • Elites, Networks of Power and Citizens (19th-21stCenturies). Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca, 2019, ISBN 978606-37-0662-2.(cu Dumitru-Cătălin ROGOJANU)
 • Cercetarea istoriei. Noi abordări, analize și interpretări, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2017, ISBN 606-537-374-7 (cu Dumitru-Cătălin ROGOJANU)

DOHOTARIU, ANCA
(coord.)
 • Familia în România, între social şi politic. O incursiune diacronică pluridisciplinară, Editura Universității din București, București, 2017, ISBN 978-606-16-0937-6.

FUDULU, PAUL 
 • Five Reasons for Discarding Western Economics. Solutions to Unsolvable Orthodox Problems, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014
 • The Economic Decoding of Religious Dogmas. How Great World Religions Rank in Terms of Economic Consistency, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014.
 • Compatibilitatea religiilor cu performanţa economică. Decriptarea economică a dogmelor, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010, 167 pp. 

GHEBREA, GEORGETA
(coord.) 
 • Şantiere de cercetare, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010, 284 pp. (cu MARINA ELENA TĂTĂRÂM şi IOANA CREŢOIU)
 • Implementing the EU Equality Acquis in Romania, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 71 pp. 
 • Factori ce blochează participarea politică şi civică a femeilor, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 35 pp. 
 • Mapping Romanian Women’s Campaign for Change, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 62 pp. 
 • Politici de gen în România. Două studii de caz, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 98 pp.

GHICA, LUCIANA ALEXANDRA 
(coord.) 
 • Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, Bucureşti, 2005, 382 pp. 
  • Enciclopedia Uniunii Europene, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Meronia, Bucureşti, 2006, 436 pp. 
  • Enciclopedia Uniunii Europene, ediţia a treia revăzută, Editura Meronia, Bucureşti, 2007, 448 pp. (cu MARIAN ZULEAN)
(editor)

GUSSI, ALEXANDRU 
(coord.)
 • Democrația sub asediu. România în context regional. Editura Corint, București, 2019, 380 p. ISBN: 9786067934830 (cu Armand GOȘU)

GOŞU, ARMAND
(coord.) 
(editor)

 • La démocratie roumaine à ses débuts : Élitisme, apolitisme et informalité gouvernementale,  Institutul European, Iasi, 2019, 271p, ISBN : 978-606-24-0270-9.
(coord.) 
 • Corruption et politique en Europe. Enjeux, réformes et controverses. L’Harmattan, Paris, 294 p. ISBN 978-2-343-15566-1 (cu Silvia MARTON)
 • Party Members and Their Importance in Non-EU Countries.  Routledge, London, 2018, ISBN 978-1138708631(cu Sergiu GHERGHINA și Sorina SOARE)
 • Réformes , democratisation et anti-corruuption: dix ans d’adhésion à l’Union européenne. Editura Universității din București, București, 2018,  ISBN 978-606-16-1040-2. (cu Antony TODOROV)
(editor)
 • MATTEI DOGAN, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politicã şi în sociologie, ediție îngrijită și prefaţã de CRISTIAN PREDA şi ALEXANDRA IONAŞCU, Iaşi, Institutul European, 2010, 294 pp.

 • Legislative Delegation-The Erosion of Normative Limits in Modern Constitutionalism, Springer Verlag, Heidelberg, Berlin, New York, 2012, 289 pp. 
(coord.) 
 • Governance and Constitutionalism: Law, Politics and Institutional Neutrality. Routledge, London, 2018, ISBN 9781138633674 (cu Simina TĂNĂSESCU)
 • The Law/Politics Distinction in Contemporary Public Law Adjudication, Eleven International Publishing, Utrecht, 2009, 211 pp.
 • The EU as the Paradigm of Future European Statehood / UE ca paradigmă a statalităţii viitoare, New Europe College, Bucureşti, 2007. 

IONESCU, ALEXANDRA 
 • Du Parti-État à l'État des partis: changer le régime politique en Roumanie, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009. 
 • Le bien commun et ses doubles. Deux rencontres roumaines entre la morale et la politique, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, 217 pp. 
(coord.) 

(coord.) 
(editor)
 • SCOTT BURCHILL, ANDREW LINKLATER, RICHARD DEVETAK, JACK DONNELLY, MATHEW PATERSON, CRISTIAN REUS-SMITH, Teorii ale relaţiilor internaţionale, trad.din lb.eng.RUXANDRA IVAN et.al, , ediţie îngrijită de RUXANDRA IVAN, Editura Institutului European, Iaşi, 2008, 336 pp.

LAZEA DAN

(coord.)

LIVADĂ-CADESCHI, LIGIA 
(coord.) 
 • Sărăcie şi asistenţă socială în spaţiul românesc (secolele XVIII-XX), cuvânt înainte de PAUL H. STAHL, Editura Cris, Bucureşti, 2002, 142 pp. (cu SORIN ANDREESCU, CAROL CĂPIŢĂ, ALIN CIUPALĂ, ECATERINA LUNG, ECATERINA STĂNESCU, FLORIN ŢURCANU, LAURENŢIU VLAD)
 • Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, coordonator: ZOE PETRE, Editura Corint, Bucureşti, 2007, 160 pp. 
(editor)

(coord.) 
 • Corruption et politique en Europe. Enjeux, réformes et controverses. L’Harmattan, Paris, 294 p. ISBN 978-2-343-15566-1(cu Alexandra IANCU)
 • Moralité du pouvoir et corruption en France et en Roumanie, XVIIIe-XXe siècle. Paris: Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2017, ISBN 979-1023105773. (cu Frederic MONIER și Olivier DARD)
 • Penser le XIXe siècle. Nouveaux chantiers de recherche, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013.
 • L'État en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles, New Europe College, Bucarest, 2011, 408 pp. (cu CONSTANŢA VINTILĂ-GHIŢULESCU) 
 • Europe in Its Making, Editura Institutul european, Iaşi, 2006, 287 pp. / colecţia Studii Europene; coordonatori: RAMONA COMAN şi ANA-MARIA DOBRE. (cu ANCA OROVEANU şi FLORIN  ŢURCANU)

MELEŞCANU, TEODOR 
 • La Charte des Nations Unies. Commentaires, Éditions du Seuil, Paris, 2004. 

MORAR, FILON 
 • Democraţia privilegiilor. Alegerile aleşilor în România, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 175 pp. 
 • Reprezentarea politică: actori şi autori, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 218 pp. 

MOTOC (VOINA), IULIA ANTOANELLA
 • Despre democraţie în Europa unită, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, 167 pp.
 • Plaidoyer pour les droits de l'homme, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008.
 • Teoria relaţiilor internaţionale. Sursele filosofiei morale şi a dreptului, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 182 pp. 
 • Uniunea Europeană: dreptul şi politica extinderii la est, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 247 pp.
 • Interpreter la guerre. Les exceptions de l'article 2 paragraphe 4 de la Charte ONU dans la pratique du Conseil de securité, Babel, Bucuresti, 1997, 336 pp.
(coord.) 
 • The European Convention on Human Rights and General International Law, Oxford University Press, Oxford, 2018 (cu Anne van AAKEN).
 • T

  he Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe Judicial Perspectives

  (coord cu Ineta ZIEMELE), Cambridge University Press, 2016.

 • Constantele dreptului: In honorem Aspazia Cojocaru, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 253 pp.
 • Drepturile femeii: De la universal la regional în drepturile omului. Eseuri în onoarea judecătorului Bhagwati, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009.
 • Droit international public, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1996 (ed.a 2-a, 2002) (cu TEODOR MELEŞCANU)
 • Manual de analiza politicii externe, Polirom, Iaşi, 2010, 454 pp.(cu ŞERBAN CIOCULESCU)
 • Les doctrines internationalistes pendant le communisme réel / International Doctrines during Real Communism, Société de Législation Comparée, Collection de l’UMR Sorbonne, Paris, 2012, 586 pp. (cu EMMANUELLE JOUANNET)

 • Educaţie, politică şi propagandă: Studenţi români în Germania nazistă,  Eikon, București, 2016. 
(cood.)
 • Cultură și propaganda. Institutul Român din Berlin (1940-1945), Editura MEGA, Cluj Napoca, 2018 (cu Lucian NASTASĂ-KOVACS)
 • Alma Mater în derivă. Aspecte alternative ale vieții universitare interbelice, Eikon, București, 2016 (cu Zoltan ROSTAS).
 • Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014 (cu Laurențiu VLAD)  

NICOLAESCU, BRÎNDUŞA


(cu IULIA HUIU)

PARVU, CAMIL
 • Populism, Rhetoric And Political Representation,  Editura Universității din București, București, 2016, ISBN 978-606-16-0747-1.  
(coord.)
 • Cosmopolitanism and the Legacies of Dissent, Routledge Studies in Social and Political Thought Londra, 2014 (cu Tamara CĂRĂUȘ).

PETRESCU, CRISTINA
 • From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2013, 432 pp.
(coord.)
(coord.)

PETRICĂ, BOGDANA 
 • Le dialogue politique entre l’Union Européenne et les pays de l’Europe Centrale et Orientale, 1992-1997, Editura Petrion, Bucureşti, 2001, 187 pp. 

PREDA CATERINA
 • Art and Politics under Modern Dictatorships. A Comparison of Chile and Romania. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, ISBN 978-3319572697
(coord.)
 • The State Artist in Romania and Eastern Europe: The Role of the Creative Unions. București: Editura Universității din București, 2017, ISBN 978-606-16-0852-2.
 • Uniunea Artiștilor Plastici în documente de arhivă. București: Editura Universității din București, 2016, ISBN 978-606-16-0779-2 (cu DRĂGHIA, Dan, LĂCĂTUȘU, Dumitru, POPESCU, Alina și Cristina STOENESCU)  

PREDA, CRISTIAN 
 • Între Grexit și Brexit. Cronica politică a celor mai recente crize europene. Adenium, Iași, 2016, ISBN 9786067421972.  
 • Dumnezeu a trântit telecomanda, Bucureşti, Curtea Veche, 2014, 192 pp.
 • Rumânii fericiţi. Vot şi putere de la 1831 până în prezent, Editura Polirom, Iaşi, 2011, 371 pp. 
 • Introducere în ştiinţa politică, Editura Polirom, Iaşi, 2010, 288 pp. 
  • Introducere în ştiinţa politică, ed. a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2013, 320 pp. 
  • Introducere în știința politică. Iasi: Polirom, 2019, 336 pp. ISBN 978-973-46-3790-4. 
 • Eseuri politice, Editura Nemira, Bucureşti, 2009. 
 • Partide şi alegeri în România postcomunistă, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 192 pp. 
 • Mic dicţionar de gândire politică liberală, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004, 152 pp. 
 • Contribuţii la istoria intelectuală a politicii româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 2003, 228 pp. / colecţia „Studia Politica Analecta”, 3; coordonator: DANIEL BARBU. 
 • România postcomunistă şi România interbelică, Institutul de Cercetări Politice al Universităţii din Bucureşti – Editura Meridiane, Bucureşti, 2002, 156 pp. / colecţia „Studia Politica Analecta”, 1; coordonator: DANIEL BARBU. 
 • Staulul şi sirena. Dilemele unui marxist român, Editura Nemira, Bucureşti, 2002, 127 pp. / colecţia „Societatea Politică”; coordonator: CRISTIAN PREDA. 
 • Tranziţie, liberalism şi naţiune, Editura Nemira, Bucureşti, 2001, 272 pp. 
 • Le libéralisme du désespoir. Tradition libérale et critique du totalitarisme dans les années 1938-1960, Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, 372 pp.
 • Occidentul nostru, Nemira, Bucureşti, 1999, 200 pp.
 • Modernitatea politică şi românismul, Nemira, Bucureşti, 1998, 246 pp.
Co-autor:
(coord.)
(editor) 
 • ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Amintiri, traducere, studiu introductiv, cronologie şi note de CRISTIAN PREDA, Editura Nemira, Bucureşti, 2007, 278 pp. / colecţia „Texte politice fundamentale“, coordonată de CĂTĂLIN AVRAMESCU. 
 • MATTEI DOGAN, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politicã şi în sociologie, ediție îngrijită și prefaţã de CRISTIAN PREDA şi ALEXANDRA IONAŞCU, Iaşi, Institutul European, 2010, 294 pp.
 • PIERRE MANENT, Raţiunea naţiunilor,  traducere de CRISTIAN PREDA, Editura Nemira, Bucureşti, 2007, 128 pp. / colecţia „Epoca“
 • KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS, Manifestul Partidului Comunist, ediţie îngrijită de CRISTIAN PREDA, comentarii de C. Avramescu, R. Cosaşu, I. Ianoşi, I. Motoc, D. Perjovschi, D. Petrescu, C. Preda, M. Zamfir, Nemira, Bucureşti, 1998, 194 pp.(reeditare 2006, 240 pp., colecţia „Epoca“)
 • C. RĂDULESCU-MOTRU, Scrieri politice, îngrijirea ediţiei şi studiu introductiv de CRISTIAN PREDA, Bucureşti, Nemira, 1998, 670 pp.
 • ŞTEFAN ZELETIN, Din Ţara Măgarilor. Însemnări, ediţie îngrijită de CRISTIAN PREDA, comentarii de M. Czobor, I. Pârvulescu, C. Preda, I. Stanomir, Nemira, Bucureşti, 1998, 160 pp. (reeditare 2006, 200 pp., colecţia „Epoca“)
 • ŞTEFAN ZELETIN, Burghezia română. Neoliberalismul, ediţie îngrijită CRISTIAN PREDA, note bio-bibliografice de C.D.Zeletin, studiu introductiv de CRISTIAN PREDA, Nemira, Bucureşti, 1997, 512 pp.

  (coord.)

 • Ideologii româneşti şi est-europene, Ed. Cuvântul, Bucureşti, 2008, 302 pp.

 (editor)


STANCIU, DIANA 
 • The Ninth-century Debate on Predestination and its Theologico-Political Context, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, 181 pp. 
 • Shaftesbury’s Characteristics. A Socratic Programme of the Eighteenth Century, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2004, 293 pp. 

Co-autor/ Coord.:

 • Machiavelli, filosofo della politica, Ed. Città del Sole, Bologna, 2003, 180 pp.

SUCIU, OANA
 • Handbook of Research Methods in Political Science, Editura Universității din București, București, 2018, ISBN: 9786061610334. 

ŞTEFAN, LAURENŢIU 
 • Patterns of Political Elite Recruitment in Post-Communist Romania, Editura Ziua, Bucureşti, 2004, 280 pp. 

TĂNASE, STELIAN 

TĂTĂRÂM, MARINA ELENA

(coord.)
 • Noi cuvinte întru Europa, Fundaţia Robert Schuman & Fundaţia Ithaka, Bucureşti, 2004 / şi ediţie în limba franceză. (coord.) 
 • Implementing the EU Equality Acquis in Romania, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 71 pp. (cu GEORGETA GHEBREA şi IOANA CREŢOIU)
 • Factori ce blochează participarea politică şi civică a femeilor, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 35 pp. 
 • Mapping Romanian Women’s Campaign for Change, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 62 pp. 
 • Politici de gen în România. Două studii de caz, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 98 pp. 

TUFIŞ, CLAUDIU 
(coord.)

ŢURCANU, FLORIN 
(coord.)
 • La Grande Guerre dans les Balkans - regards croisés, perspectives comparées, Publications de l’Institut Français de Bulgarie, Sofia, 2018 (cu Jean-Noël GRANDHOMME)
 • Dragoste si revolutie. Amintirile unei românce în Turcia lui Kemal Atatürk, Editura Corint, București, 2016, ISBN 606-793-066-5. (cu Enis TULCA)
 • Francophilie et germanophilie en Europe sud-orientale à la veille et pendant la Première guerre mondiale, Editions de l’Université de Bucarest/CEREFREA, Bucarest, 2015.
 • Modèles français et expériences de la modernisation, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2006 (cu SORIN ANDREESCU, CAROL CĂPIŢĂ, ALIN CIUPALĂ, LIGIA LIVADĂ-CADESCHI, ECATERINA LUNG, ECATERINA STĂNESCU, LAURENŢIU VLAD)
 • Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, coordonator: ZOE PETRE, Editura Corint, Bucureşti, 2007, 160 pp. (cu SILVIA MARTON şi ANCA OROVEANU)
 • L'État en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles, New Europe College, Bucarest, 2011, 408 pp. (cu CRISTOPHE PROCHASSON)
 • La Grande Guerre: histoire et  mémoire collective en France et en Roumanie, New Europe College-Institut d’études avancées, Bucarest, 2010.

UDRESCU, CLAUDIA MARIA 

 • Images de l'identité nationale. La Roumanie aux expositions universelles et internationales de Paris (1867-1937), L'Harmattan, Paris, 282 pp. ISBN: 9782343094816. 
 • Aux origines de la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest: la filière francophone (1991-1995), Editura Universității din București, București, 2016, 104 pp. ISBN: 9786061608034
 • Studenţi români la Universitatea Liberă din Bruxelles (a doua jumătate a veacului al XIX-lea – prima parte a secolului al XX-lea), Editura Institutul European, Iaşi, 2014.
 • Imagini ale identităţii naţionale. România şi expoziţiile universale de la Paris, 1867-1937, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Institutul European, Iaşi, 2007, 340 pp. / colecţia „Istorie şi diplomaţie”, 20, coordonată de LAURENŢIU VLAD. 
 • Pe urmele „Belgiei Orientului”. România la expoziţiile universale sau internaţionale de la Anvers, Bruxelles, Liège şi Gand (1894-1935), Editura Nemira, Bucureşti, 2004, 279 pp. / colecţia „Biblioteca de Politică”, coordonator: Cristian PREDA. 
 • Ecouri româneşti în presa franceză: L’Illustration, 1843-1944, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 184 pp.
  • Ecouri româneşti în presa franceză: L’Illustration, 1843-1944, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, 227 pp.
  • Ecouri româneşti în presa franceză: L’Illustration, 1843-1944, ediţia a treia,Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2016,

    292 pp. ISBN: 9786061607662. 

 • Imagini ale identităţii naţionale. România şi Expoziţiile universale de la Paris, 1867-1937, Editura Meridiane, Bucureşti, 2001, 211 pp.
 • Propagandă şi identitate. România la Expoziţiile universale belgiene, 1897-1935, Editura Cris, Bucureşti, f.a. (2001), 141 pp.
(coord.)
 • Un moment din istoria Facultății de Științe Politice a Universității din București: filiera socio-umană francofonă (1991-1995), Editura Universității din București, București, 2016, 256 pp. ISBN: 9786061608027.
 • La Dimension humaine de l’histoire. L’Héritage intellectuel de Alexandru Duţu, Editura Institutul European, Iaşi, 2012, 358 pp.(cu SORIN ANDREESCU, CAROL CĂPIŢĂ, ALIN CIUPALĂ, LIGIA LIVADĂ-CADESCHI, ECATERINA LUNG, ECATERINA STĂNESCU, FLORIN ŢURCANU)
 • Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, coordonator: ZOE PETRE, Editura Corint, Bucureşti, 2007, 160 pp. (cu RADU CARP şi IOAN STANOMIR)
 • De la « pravilă » la « constituţie ». O istorie a începuturilor constituţionale româneşti, Editura Nemira, Bucureşti, 2002, 199 pp. / colecţia „Societatea Politică”; coordonator: CRISTIAN PREDA.
 • Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.(cu IRINA NASTASĂ-MATEI)
 • A fi conservator, (antologie, comentarii şi bibliografie), Institutul de Cercetări Politice al Universităţii din Bucureşti – Editura Meridiane, Bucureşti, 2002, 526 pp. / colecţia „Studia Politica Analecta”, 2; coordonator: DANIEL BARBU.(cu IOAN STANOMIR)
(antologii)
 • Conservatorismul românesc (concepte, idei, programe) (antologie, prefaţă, note introductive, bibliografie şi indici de Laurenţiu VLAD), Institutul de Studii Politice Conservatoare, Editura Nemira, Bucureşti, 2006, 287 pp.; la redactarea notelor introductive au mai colaborat Daniela COSTACHE, Dan DRĂGHIA, Ana-Maria RĂDULESCU, Andrei SABIN, Adrian SANDU şi Marius STAN / colecţia Societatea Conservatoare; coordonator: Laurenţiu VLAD.
(editor) 
 • ALEXANDRU EM. LAHOVARY, Amintiri diplomatice. Constantinopol (1902-1906). Viena (1906-1908), ediţie îngrijită de ADRIAN STĂNESCU şi LAURENŢIU VLAD, studiu introductiv, selecţia documentelor, note, comentarii şi indice de LAURENŢIU VLAD, Editura Institutul European, Iaşi, 2009 / Colecţia „Memorialistică diplomatică” a Institutului Diplomatic Român. 
 • ALEXANDRU DUŢU, Lumea dinăuntru şi lumea din afară. Articole, interviuri, note de lectură, ediţie îngrijită, introducere, note şi indice de LAURENŢIU VLAD, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009 / ediţia a doua revăzută, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009. 
 • Departamentul de cremenalion. Din activitatea unei instanţe penale muntene (1794-1795), Editura Nemira, Bucureşti, 2002, 191 pp. / colecţia „Societatea Politică”; coordonator: CRISTIAN PREDA(cu LIGIA LIVADĂ-CADESCHI)

 • Political Attitudes: Computational and Simulation Modelling. Chichester, UK: Wiley & Sons, 2016, ISBN 978-1-118-83314-8.  
 • Atitudinile politice. În căutarea măsurii, I, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012, 261 pp. 
 • Concepte antice despre decizie. Platon şi Aristotel, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2011.
 • O istorie a deciziei. Imaginarul decizional antic, I, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2009.
(coord.) 
 • Political Attitudes and Mentalities. Old Theoretical Foundations – New Experimental and Prediction Challenges, I, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012, 156 pp. 
 • Political Attitudes and Mentalities. The Historical Heritage of Europe: A Challenge for the Future of Political Analysis, II, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012, 226 pp. 
 • Decizia politică: o formulă interdisciplinară. Mentalităţi şi modelare, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007 / colecţia „Universitaria – Ştiinţe Politice”. 
 • Decizia – o formulă interdisciplinară. Elite, mentalităţi, gen şi modelare în decizia politică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007.