PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT
VOLUME PUBLICATE / PUBLISHED VOLUMES / VOLUMES PUBLIÉS (2001-2014)

(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)


NOTĂ
În această listă sunt incluse toate volumele publicate între 2001şi 2014 ale celor care în această perioadă au făcut parte din corpul profesoral al FSPUB ca personal titular. Autorii marcaţi cursiv nu mai fac actualmente parte din corpul profesoral al FSPUB. ANDREESCU, ŞTEFAN 
 • Istoria Românilor: cronicari, misionari, ctitori, ediţia a doua revăzută şi adăugită, cu o postfaţă de Ovidiu PECICAN, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007, 180 pp. 
 • Izvoare noi cu privire la istoria Mării Negre, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2005, 264 pp.
 • Perspective medievale, Editura Nemira, Bucureşti, 2002, 271 pp. / colecţia „Societatea Politică”; coordonator: CRISTIAN PREDA. 
 • Din istoria Mării Negre (Genovezi, români, tătari în spaţiul pontic în secolele XIV-XVII), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, 330 pp. 

AVRAMESCU, CĂTĂLIN 
(editor)

BARBU, DANIEL 
(coord.) 
 • Firea Românilor, ediţia a doua revăzută, Editura Nemira, Bucureşti, 2004, 208 pp. / colecţia „Biblioteca de Politică”, coordonator: Cristian PREDA.
  • A románok természete, trad.din lb.rom. Kortárs, Budapest, 2012, 210 pp.
(cu IOANA CÂRSTOCEA)
(coord.) 
 • Direcţii şi teme de cercetare în studiile de gen din România, New Europe College – École Doctorales en Sciences Sociales, Editura Cris, Bucureşti, 2003, 256 pp. 
(cu CONSTANŢA VINTILĂ GHIŢULESCU)
(coord.)
 • Bonnes et mauvaises moeurs dans la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui, New Europe College, Ecole Doctorales en Sciences Sociales, 2005. 
(cu CONSTANŢA VINTILĂ GHIŢULESCU, MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU)
(coord.)
 • Comportements sociaux et stratégies familiales dans les Balkans (XVIe-XXe siècles), New Europe College, Bucureşti, 2008.

CARP, RADU 
(coord.) 
 • Un suflet pentru Europa. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic, Editura Fundaţiei Anastasia, Bucureşti, 2005, 368 pp.
(cu TEODOR BACONSKI, IOAN. I. ICĂ jr., ANCA MANOLESCU, ELENA ŞTEFOI, BOGDAN TĂTARU-CAZABAN)
(cu IOANA BOZOCEA) 
 • Legislaţia concesiunilor, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 44 pp. 
(cu CONSTANTIN DACIU
 • Legislaţia proprietăţii publice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 74 pp. 
(cu DACIAN GRAŢIAN GAL, SORIN MUREŞAN, RADU PREDA)
(cu CAMELIA LAZĂR) 
 • Legislaţia achiziţiilor publice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 226 pp. 
(cu VERONICA MOVILĂ) 
 • Legislaţia administraţiei publice locale, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 142 pp. 
(cu MANUELA NEVACI, MARIANA NICOLAE, CAMELIA RUNCEANU, NICOLAE SARAMANDU)
 • Multilingvism şi dialog intercultural în Uniunea Europeană. O viziune românească / Multilingualism and Intercultural Dialogue. A Romanian Perspective, Institutul European din România, Bucureşti, 2008. 
(cu BOGDAN 
PISMICENCO) 
 • Legislaţia funcţiei publice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 81 pp. 
(cu MARIUS PROFIROIU, TUDOREL ANDREI, DEAGOŞ DINCĂ) 
 • Reforma administraţiei publice în contextul integrării europene / Public Administration Reform in the Perspective of Romania’s Accession to the European Union, Institutul European din România, Bucureşti, 2006, 159 pp. 
(cu IOAN STANOMIR)
(cu IOAN STANOMIR şi LAURENŢIU VLAD)
(cu SIMONA ŞANDRU) 
 • Dreptul la intimitate şi protecţia datelor cu caracter personal, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, 216 pp. 
(cu SIMONA ŞANDRU) 
(coord.
)
 
 • Legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 160 pp. 

(editor)
 • RAYMOND ARON, Spectatorul angajat, traducere de MIRUNA TĂTARU-CAZABAN, Nemira, Bucureşti, 2006, 480 pp. colecţia „Epoca”.

CHIOVEANU, MIHAI 
 • Death Delivered - Death Postponed. Romania and the Continental-Wide Holocaust, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013, 176 pp.
 • Feţele fascismului. Politică, ideologie şi scrisul istoric în secolul XX, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, 369 pp.

CZOBOR-LUPP, MIHAELA, LUPP, ŞTEFAN J. 
(coord.) 
 • Moral, Legal and Political Values in Romanian Culture. Romanian Philosophical Studies, IV, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., 2002, 326 pp.

FUDULU, PAUL 
 • Five Reasons for Discarding Western Economics. Solutions to Unsolvable Orthodox Problems, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014
 • The Economic Decoding of Religious Dogmas. How Great World Religions Rank in Terms of Economic Consistency, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014.
 • Compatibilitatea religiilor cu performanţa economică. Decriptarea economică a dogmelor, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010, 167 pp. 

GHEBREA, GEORGETA
(coord.) 

(cu MARINA ELENA TĂTĂRÂM şi IOANA CREŢOIU)
 • Implementing the EU Equality Acquis in Romania, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 71 pp. 
 • Factori ce blochează participarea politică şi civică a femeilor, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 35 pp. 
 • Mapping Romanian Women’s Campaign for Change, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 62 pp. 
 • Politici de gen în România. Două studii de caz, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 98 pp.

GHICA, LUCIANA ALEXANDRA 
(coord.) 
 • Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, Bucureşti, 2005, 382 pp. 
  • Enciclopedia Uniunii Europene, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Meronia, Bucureşti, 2006, 436 pp. 
  • Enciclopedia Uniunii Europene, ediţia a treia revăzută, Editura Meronia, Bucureşti, 2007, 448 pp. 
(cu MARIAN ZULEAN)
(coord.)
(cu SILVIU NEGUŢ, HORIA C. MATEI, ION NICOLAE, CATERINA RADU, IOANA VINTILǍ RǍDULESCU, VALENTIN BURADA, ADRIAN CHIROIU, ALINA VRÂNCEANU)
(editor)

GOŞU, ARMAND
(coord.) 
(cu DORIN DOBRINCU şi MIHNEA BERINDEI)
(editor)


(editor)
 • MATTEI DOGAN, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politicã şi în sociologie, ediție îngrijită și prefaţã de CRISTIAN PREDA şi ALEXANDRA IONAŞCU, Iaşi, Institutul European, 2010, 294 pp.

 • Legislative Delegation-The Erosion of Normative Limits in Modern Constitutionalism, Springer Verlag, Heidelberg, Berlin, New York, 2012, 289 pp. 
(coord.) 

IONESCU, ALEXANDRA 
 • Du Parti-État à l'État des partis: changer le régime politique en Roumanie, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009. 
 • Le bien commun et ses doubles. Deux rencontres roumaines entre la morale et la politique, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, 217 pp. 
(cu TOMESCU-HATTO, ODETTE)
(coord.) 

(coord.) 
(cu ANDRÉ CABANIS, JEAN-MARIE CROUZATIER şi JACQUES SOPPELSA)
(cu ANDRÉ CABANIS, CIPRIAN MIHALI şi ERNEST-MARIE MBONDA) 
 • La responsabilité de protéger: une perspective francophone, Idea Design & Print, Cluj-Napoca, 2010.
(cu MAMADOU BADJI, JEAN-MARIE CROUZATIER şi JACQUES SOPPELSA).
(editor)
 • SCOTT BURCHILL, ANDREW LINKLATER, RICHARD DEVETAK, JACK DONNELLY, MATHEW PATERSON, CRISTIAN REUS-SMITH, Teorii ale relaţiilor internaţionale, trad.din lb.eng.RUXANDRA IVAN et.al, , ediţie îngrijită de RUXANDRA IVAN, Editura Institutului European, Iaşi, 2008, 336 pp.

LIVADĂ-CADESCHI, LIGIA 
(coord.) 
 • Sărăcie şi asistenţă socială în spaţiul românesc (secolele XVIII-XX), cuvânt înainte de PAUL H. STAHL, Editura Cris, Bucureşti, 2002, 142 pp. 
(cu SORIN ANDREESCU, CAROL CĂPIŢĂ, ALIN CIUPALĂ, ECATERINA LUNG, ECATERINA STĂNESCU, FLORIN ŢURCANU, LAURENŢIU VLAD)
(editor)
(cu LAURENŢIU VLAD)

(coord.) 
 • Europe in Its Making, Editura Institutul european, Iaşi, 2006, 287 pp. / colecţia Studii Europene; coordonatori: RAMONA COMAN şi ANA-MARIA DOBRE. 
(cu ANCA OROVEANU şi FLORIN  ŢURCANU)
(coord.) 
 • L'État en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles, New Europe College, Bucarest, 2011, 408 pp. 
(cu CONSTANŢA VINTILĂ-GHIŢULESCU)  
(coord.)
 • Penser le XIXe siècle. Nouveaux chantiers de recherche, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013.

MELEŞCANU, TEODOR 
 • La Charte des Nations Unies. Commentaires, Éditions du Seuil, Paris, 2004. 

MORAR, FILON 
 • Democraţia privilegiilor. Alegerile aleşilor în România, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 175 pp. 
 • Reprezentarea politică: actori şi autori, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 218 pp. 

MOTOC (VOINA), IULIA ANTOANELLA
 • Despre democraţie în Europa unită, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, 167 pp.
 • Plaidoyer pour les droits de l'homme, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008.
 • Teoria relaţiilor internaţionale. Sursele filosofiei morale şi a dreptului, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 182 pp. 
 • Uniunea Europeană: dreptul şi politica extinderii la est, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 247 pp.
 • Interpreter la guerre. Les exceptions de l'article 2 paragraphe 4 de la Charte ONU dans la pratique du Conseil de securité, Babel, Bucuresti, 1997, 336 pp.
(coord.) 
 • Constantele dreptului: In honorem Aspazia Cojocaru, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 253 pp.
 • Drepturile femeii: De la universal la regional în drepturile omului. Eseuri în onoarea judecătorului Bhagwati, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009. 
(cu TEODOR MELEŞCANU)
 • Droit international public, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1996 (ed.a 2-a, 2002).
(cu ŞERBAN CIOCULESCU)
(coord.)
(cu EMMANUELLE JOUANNET)
(coord.)


(cu LAURENŢIU VLAD)
(cood.)
 • Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti,2014.

NICOLAESCU, BRÎNDUŞA


(cu IULIA HUIU)
PETRESCU, CRISTINA
 • From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2013, 432 pp.
(cu BALÁZS TRENCSÉNYI, DRAGOŞ PETRESCU, CONSTANTIN IORDACHI şi ZOLTÁN KÁNTOR)
(coord.)
(cu BALÁZS TRENCSÉNYI, CRISTINA PETRESCU, CONSTANTIN IORDACHI şi ZOLTÁN KÁNTOR)
(coord.)

PETRICĂ, BOGDANA 
 • Le dialogue politique entre l’Union Européenne et les pays de l’Europe Centrale et Orientale, 1992-1997, Editura Petrion, Bucureşti, 2001, 187 pp. 

PREDA, CRISTIAN 
(cu SORINA SOARE)
(coord.)
(editor) 
 • ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Amintiri, traducere, studiu introductiv, cronologie şi note de CRISTIAN PREDA, Editura Nemira, Bucureşti, 2007, 278 pp. / colecţia „Texte politice fundamentale“, coordonată de CĂTĂLIN AVRAMESCU. 
 • MATTEI DOGAN, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politicã şi în sociologie, ediție îngrijită și prefaţã de CRISTIAN PREDA şi ALEXANDRA IONAŞCU, Iaşi, Institutul European, 2010, 294 pp.
 • PIERRE MANENT, Raţiunea naţiunilor,  traducere de CRISTIAN PREDA, Editura Nemira, Bucureşti, 2007, 128 pp. / colecţia „Epoca“
 • KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS, Manifestul Partidului Comunist, ediţie îngrijită de CRISTIAN PREDA, comentarii de C. Avramescu, R. Cosaşu, I. Ianoşi, I. Motoc, D. Perjovschi, D. Petrescu, C. Preda, M. Zamfir, Nemira, Bucureşti, 1998, 194 pp.(reeditare 2006, 240 pp., colecţia „Epoca“)
 • C. RĂDULESCU-MOTRU, Scrieri politice, îngrijirea ediţiei şi studiu introductiv de CRISTIAN PREDA, Bucureşti, Nemira, 1998, 670 pp.
 • ŞTEFAN ZELETIN, Din Ţara Măgarilor. Însemnări, ediţie îngrijită de CRISTIAN PREDA, comentarii de M. Czobor, I. Pârvulescu, C. Preda, I. Stanomir, Nemira, Bucureşti, 1998, 160 pp. (reeditare 2006, 200 pp., colecţia „Epoca“)
 • ŞTEFAN ZELETIN, Burghezia română. Neoliberalismul, ediţie îngrijită CRISTIAN PREDA, note bio-bibliografice de C.D.Zeletin, studiu introductiv de CRISTIAN PREDA, Nemira, Bucureşti, 1997, 512 pp.

RIZESCU, VICTOR

  (coord.)

 • Ideologii româneşti şi est-europene, Ed. Cuvântul, Bucureşti, 2008, 302 pp.

 (editor)


STANCIU, DIANA 
 • The Ninth-century Debate on Predestination and its Theologico-Political Context, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, 181 pp. 
 • Shaftesbury’s Characteristics. A Socratic Programme of the Eighteenth Century, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2004, 293 pp. 

STANOMIR, IOAN 
(cu RADU CARP şi LAURENŢIU VLAD)
(cu LAURENŢIU VLAD)
 • A fi conservator, (antologie, comentarii şi bibliografie), Institutul de Cercetări Politice al Universităţii din Bucureşti – Editura Meridiane, Bucureşti, 2002, 526 pp. / colecţia „Studia Politica Analecta”, 2; coordonator: DANIEL BARBU.
(cu ANGELO MITCHIEVICI)
(cu PAUL CERNAT, ION MANOLESCU, ANGELO MITCHIEVICI)

 • Machiavelli, filosofo della politica, Ed. Città del Sole, Bologna, 2003, 180 pp.

ŞTEFAN, LAURENŢIU 
 • Patterns of Political Elite Recruitment in Post-Communist Romania, Editura Ziua, Bucureşti, 2004, 280 pp. 

TĂNASE, STELIAN 

TĂTĂRÂM, MARINA ELENA

(coord.) 
 • Noi cuvinte întru Europa, Fundaţia Robert Schuman & Fundaţia Ithaka, Bucureşti, 2004 / şi ediţie în limba franceză. 
(cu GEORGETA GHEBREA şi IOANA CREŢOIU)
 • Implementing the EU Equality Acquis in Romania, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 71 pp. 
 • Factori ce blochează participarea politică şi civică a femeilor, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 35 pp. 
 • Mapping Romanian Women’s Campaign for Change, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 62 pp. 
 • Politici de gen în România. Două studii de caz, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 98 pp. 

TUFIŞ, CLAUDIU 
(cu MIRCEA COMŞA şi ANDREI GHEORGHIŢĂ) 
(coord.)

ŢURCANU, FLORIN 
(coord.)
(cu SORIN ANDREESCU, CAROL CĂPIŢĂ, ALIN CIUPALĂ, LIGIA LIVADĂ-CADESCHI, ECATERINA LUNG, ECATERINA STĂNESCU, LAURENŢIU VLAD)
(cu SILVIA MARTON şi ANCA OROVEANU)
(coord.) 
 • L'État en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles, New Europe College, Bucarest, 2011, 408 pp. 
(cu CRISTOPHE PROCHASSON)
(coord.)
 • La Grande Guerre: histoire et  mémoire collective en France et en Roumanie, New Europe College-Institut d’études avancées, Bucarest, 2010.

UDRESCU, CLAUDIA MARIA 

VLAD, LAURENŢIU 
 • Studenţi români la Universitatea Liberă din Bruxelles (a doua jumătate a veacului al XIX-lea – prima parte a secolului al XX-lea), Editura Institutul European, Iaşi, 2014.
 • Imagini ale identităţii naţionale. România şi expoziţiile universale de la Paris, 1867-1937, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Institutul European, Iaşi, 2007, 340 pp. / colecţia „Istorie şi diplomaţie”, 20, coordonată de LAURENŢIU VLAD. 
 • Pe urmele „Belgiei Orientului”. România la expoziţiile universale sau internaţionale de la Anvers, Bruxelles, Liège şi Gand (1894-1935), Editura Nemira, Bucureşti, 2004, 279 pp. / colecţia „Biblioteca de Politică”, coordonator: Cristian PREDA. 
 • Ecouri româneşti în presa franceză: L’Illustration, 1843-1944, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 184 pp.
  • Ecouri româneşti în presa franceză: L’Illustration, 1843-1944, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, 227 pp.
 • Imagini ale identităţii naţionale. România şi Expoziţiile universale de la Paris, 1867-1937, Editura Meridiane, Bucureşti, 2001, 211 pp.
 • Propagandă şi identitate. România la Expoziţiile universale belgiene, 1897-1935, Editura Cris, Bucureşti, f.a. (2001), 141 pp.
(coord.)
(cu SORIN ANDREESCU, CAROL CĂPIŢĂ, ALIN CIUPALĂ, LIGIA LIVADĂ-CADESCHI, ECATERINA LUNG, ECATERINA STĂNESCU, FLORIN ŢURCANU)
(cu RADU CARP şi IOAN STANOMIR)
(cu IRINA NASTASĂ-MATEI)
(cood.)
 • Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.
(cu IOAN STANOMIR)
 • A fi conservator, (antologie, comentarii şi bibliografie), Institutul de Cercetări Politice al Universităţii din Bucureşti – Editura Meridiane, Bucureşti, 2002, 526 pp. / colecţia „Studia Politica Analecta”, 2; coordonator: DANIEL BARBU.
(antologii)
 • Conservatorismul românesc (concepte, idei, programe) (antologie, prefaţă, note introductive, bibliografie şi indici de Laurenţiu VLAD), Institutul de Studii Politice Conservatoare, Editura Nemira, Bucureşti, 2006, 287 pp.; la redactarea notelor introductive au mai colaborat Daniela COSTACHE, Dan DRĂGHIA, Ana-Maria RĂDULESCU, Andrei SABIN, Adrian SANDU şi Marius STAN / colecţia Societatea Conservatoare; coordonator: Laurenţiu VLAD.
(editor) 
 • ALEXANDRU EM. LAHOVARY, Amintiri diplomatice. Constantinopol (1902-1906). Viena (1906-1908), ediţie îngrijită de ADRIAN STĂNESCU şi LAURENŢIU VLAD, studiu introductiv, selecţia documentelor, note, comentarii şi indice de LAURENŢIU VLAD, Editura Institutul European, Iaşi, 2009 / Colecţia „Memorialistică diplomatică” a Institutului Diplomatic Român. 
 • ALEXANDRU DUŢU, Lumea dinăuntru şi lumea din afară. Articole, interviuri, note de lectură, ediţie îngrijită, introducere, note şi indice de LAURENŢIU VLAD, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009 / ediţia a doua revăzută, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009.
(editor)
(cu LIGIA LIVADĂ-CADESCHI)

 • Atitudinile politice. În căutarea măsurii, I, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012, 261 pp. 
 • Concepte antice despre decizie. Platon şi Aristotel, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2011.
 • O istorie a deciziei. Imaginarul decizional antic, I, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2009.
(coord.) 
 • Political Attitudes and Mentalities. Old Theoretical Foundations – New Experimental and Prediction Challenges, I, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012, 156 pp. 
 • Political Attitudes and Mentalities. The Historical Heritage of Europe: A Challenge for the Future of Political Analysis, II, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012, 226 pp. 
 • Decizia politică: o formulă interdisciplinară. Mentalităţi şi modelare, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007 / colecţia „Universitaria – Ştiinţe Politice”. 
 • Decizia – o formulă interdisciplinară. Elite, mentalităţi, gen şi modelare în decizia politică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007.