PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

Articole ISI 

 • Iancu, Alexandra. 2017. "Démocratisation et professionnalisation politique en Roumanie : règles formelles et pratiques informelles de sélection gouvernementale." Revue d’études Comparatives Est-l’Ouest, 48 (1-2) : 235-264. 
 • Iancu, Bogdan. 2017. "Perils of Sloganized Constitutional Concepts: Notably that of ‘Judicial Independence’." European Constitutional Law Review, 13(3): 582-599. 
 • Ives, Bob, Mădălina Alama, Liviu Cosmin Mosora, Mihaela Mosora, Lucia Grosu, Aurel Clinciu, Ana Maria Cazan, Gabriel Bădescu, Claudiu D. Tufiș, Mihaela Diaconu și Amalia Duțu. 2017. "Patterns and Predictors of Academic Dishonesty in Romanian University Students." Higher Education, 74(5): 815-831. 
 • Pârvu, Camil. 2017. "Contestatory Cosmopolitanism, Neoliberal Rationality and Global Protests." Globalizations, 14(5): 776-791. 
 • Pârvu, Camil și Tamara Cărăuș. 2017. "Cosmopolitanism and Global Protests." Globalizations, 14(5): 659-666. 
 • Voicu, Bogdan și Claudiu D. Tufiș. 2017. "Migrating Trust: Contextual Determinants of International Migrants’ Confidence in Political Institutions." European Political Science Review, 9(3): 351-373. 

Articole BDI 

 • Carp, Radu. 2017. "Alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016: Clivaje politice noi, vechi şi viitoare." Polis, 5(1): 121-127. 
 • Carp, Radu. 2017. "Cum se confecţionează o majoritate parlamentară prin lege - reforma sistemului electoral din Republica Moldova." Polis, 5(3): 35-41. 
 • Diaconu, Florin. 2017. "Bătălia pentru Mosul (2016-2017): Câteva observaţii despre dinamica puterii statului islamic, radiografiată de surse deschise." Infosfera. Revistă de studii de securitate şi informaţii pentru apărare, 9(3): 42-50. 
 • Diaconu, Florin. 2017. "Problema kurzilor şi a kurdistanului – scurt exerciţiu de analiză şi de forecasting." Infosfera. Revistă de studii de securitate şi informaţii pentru apărare, 9(4). 
 • Dogaru, Cosmin-Ștefan. 2017. "Ion C. Brătianu et l’épopée du gouvernement libéral: Tensions, réussites et un dénouement violent (1876-1888)." Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu al Academiei Române, Series Historica, 56: 105-120. 
 • Livadă Cadeschi, Ligia. 2017. "Les marchés de la santé. Les publications médicales périodiques roumaines. «Călăuza sanitară și igienică» («Le guide sanitaire et hygiénique»), 1899-1907." Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 55(1-4): 293-307. 
 • Petrescu, Cristina. 2017. "The Goma Movement, Forty Years after: Controversies, Amnesia and (Mis)Canonization." Arhivele Totalitarismului, (3-4): 130-151. 
 • Rizescu, Victor. 2017. "Competing Voices of the Drive to Planning? The Cooperatist 
 • Rizescu, Victor. 2017. "Engagement with Corporatism in Romania." Sociologie românească, 15(1-2). 
 • Rizescu, Victor. 2017. "Taming a Regressive Utopia, Shaping Its Dystopian History? Corporatist Theory and Practice across the 1945 Divide." Polis, 5(1): 233-242. 
 • Voinea, Camelia. 2017. "On the Elites in the Eastern European Post-Communist Countries. Political Elites in the Eastern European Political Regimes after the Fall of the Berlin Wall: An Interdisciplinary Methodological Approach." European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, 6(4): 14-37. 

Capitole în volume – A1 

 • Iancu, Bogdan. 2017. "Constitutional Revision in Romania. Post-Accession Pluralism in Action." Pp. 177-196 în Paul Blokker (coord.), Constitutional Acceleration within the European Union and Beyond. London: Routledge. 
 • Marton, Silvia. 2017. "L’élitisme des réseaux: Les difficultés de la professionnalisation de la politique en Roumanie (1866-1914)" Pp. 97-110 în Silvia Marton, Frederic Monier și Olivier Dard (coord.), Moralité du pouvoir et corruption en France et en Roumanie, XVIIIe-XXe siècle. Paris: Presses universitaires de Paris-Sorbonne. 
 • Iancu, Alexandra. 2017. “Le pouvoir à l’abri de sanction : les débuts du contrôle parlementaire en Roumanie à la fin du xix siècle” Pp. 137-151 în Silvia Marton, Frederic Monier și Olivier Dard (coord.), Moralité du pouvoir et corruption en France et en Roumanie, XVIIIe-XXe siècle. Paris: Presses universitaires de Paris-Sorbonne. 
 • Matei, Irina. 2017. "La mobilité transnationale des étudiants à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle. Le cas roumain." Pp. 177-188 în Augustin Lefebvre și Judit Maar (coord.), Frontieres et transferts culturels dans l’espace euro-mediterraneen; dynamiques transfrontalieres des pratiques culturelles a l’epoque contemporaine. Paris: L'Harmattan. 

Capitole în volume – A2 

 • Alexandrescu, Raluca. 2017. "Narațiunile democrației și construcția reprezentării la începuturile modernității românești." în Cristian Ploscaru și Mihai-Bogdan Atanasiu (coord.), Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele xv-xx). Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza. 
 • Băluță, Ionela. 2017. "Familia – ”molecula” societății și stâlpul națiunii. O incursiune în universul ideologic și normativ al secolului al xix-lea românesc." Pp. 63-89 în Anca Dohotariu (coord.), Familia în românia, între social și politic. O incursiune diacronică pluridisciplinară. București: Editura Universității din București. 
 • Carp, Radu. 2017. "Challenges for the current european welfare system: Institutional and policy design for a limited reform."  în Gabriela Goudenhooft și Ioan Horga (coord.), Education, social values and european integration. Debrecen: Debrecen University Press. 
 • Carp, Radu. 2017. "România, Republica Moldova şi perspectiva dreptului public – două abordări complementare." Pp. 108-118 în Valentin Naumescu (coord.), Criza Uniunii Europene şi ordinea globală în era Trump. București: Editura Trei. 
 • Dogaru, Cosmin-Ștefan. 2017. "Liberali versus conservatori: Confruntare și consens (1866-1876)." Pp. 110-124 în Dumitru-Cătălin Rogojanu și Gherghina Boda (coord.), Istorie, cultură și cercetare. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun. 
 • Dogaru, Cosmin-Ștefan. 2017. "Schimbarea de generație în rândul liberalilor și conservatorilor către sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea." Pp. 124-145 în Dumitru-Cătălin Rogojanu și Cosmin-Ștefan Dogaru (coord.), Cercetarea istoriei. Noi abordări, analize și interpretări. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun. 
 • Dohotariu, Anca. 2017. "Familia ca obiect de studiu – de la abordarile epistemologice consacrate la lucrarile de specialitate din românia." Pp. 13-38 în Anca Dohotariu (coord.), Familia în românia, între social și politic. O incursiune diacronică pluridisciplinară. București: Editura Universității din București. 
 • Goșu, Armand. 2017. "Ucraina: Euromaidanul pe drumul revoluției portocalii." Pp. 97-107 în Valentin Naumescu (coord.), Criza Uniunii Europene și ordinea globală în era Trump. București: Editura Trei. 
 • Iancu, Alexandra. 2017."Comprendre la représentation politique : la modernisation à rebours des élites post-communistes en Bulgarie et Roumanie" Pp. 99-117în A. Todorov și Petia Gueorguieva (coord.), A la recherche d'une nouvelle représentation politique. Paris : l’Harmattan.
 • Livadă Cadeschi, Ligia. 2017. "Asistenţa socială a femeii văduve în principatele române (prima jumătate a secolului al xix-lea)." Pp. 39-61 în Anca Dohotariu (coord.), Familia în românia, între social și politic. O incursiune diacronică pluridisciplinară. București: Editura Universității din București. 
 • Livadă Cadeschi, Ligia. 2017. "Caritatea socială şi solidarismul profesorului Nicolae Basilescu (1860-1938)."  în Ovidiu Ghitta și Gheorghe Negustor (coord.), La graniţa dintre ştiinţe: Istorie, mentalităţi, imaginar. Omagiu profesorilor Simona și Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani. Cluj Napoca: Editura Argonaut / Mega. 
 • Livadă Cadeschi, Ligia. 2017. "Robii din principate în proiectele lui Teodor Diamant (1835; 1841). Lecturi alternative." Pp. 95-112 în Dumitru-Cătălin Rogojanu și CosminȘtefan Dogaru (coord.), Cercetarea istoriei. Noi abordări, analize și interpretări. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun. 
 • Stanomir, Ioan. 2017. "Subminarea constituţionalismului şi tranziţia la totalitarism, august 1944 / decembrie 1947."  în Alexandru Muraru și Andrei Muraru (coord.), Regele, comuniştii şi coroana. Adevărata istorie a abdicării Regelui Mihai. Iași: Polirom. 
 • Vlad, Laurențiu. 2017. "Chipuri de străini în imaginarul lumii rurale româneşti de la sfârşitul veacului al XIX-lea. Câteva date din răspunsurile la chestionarul lui Nicolae Densuşianu din 1893."  în Ovidiu Ghitta și Gheorghe Negustor (coord.), La graniţa dintre ştiinţe: Istorie, mentalităţi, imaginar. Omagiu profesorilor Simona și Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani. Cluj Napoca: Editura Argonaut / Mega. 

Articole în alte jurnale

 • Barbu, Daniel. 2017. "Alegerile ca hieroglife politice. Note despre criza reprezentării." Expert Electoral, 5(3): 5-15. 
 • Carp, Radu. 2017. "The insolvency of administrative territorial units – are the principles of public law compatible with the requirements of an effective management?". Curentul Juridic, 20(1): 131-135. 
 • Engels, Jens Ivo, Silvia Marton și Frederic Monier. 2017. "Des politiques blancs comme neige ". La Vie des idées. 
 • Goșu, Armand. 2017. "Vladilen Nikolaevici Vinogradov, 1925-2017." Archiva Moldaviae, 9: 471-474. 
 • Goșu, Armand și Octavian Manea. 2017. "Romania’s perspective on a changed regional security environment." Black Sea Security. Analytical Magazin, 41-46. 
 • Goșu, Armand și Octavian Manea. 2017. "Перспективи румунії у зміненому регіональному середовищі безпеки." Чорноморська безпека, (29): 43-49. 
 • Livadă Cadeschi, Ligia. 2017. "Însemnările de război ale medicilor români. Dr. Vasile Bianu (1858-1927)." Materiale de Istorie şi Muzeografie, 31: 68-77. 
 • Livadă Cadeschi, Ligia. 2017. "Un médecin roumain de Transylvanie face à l’occupation allemande de 1917-1918 : «les notes» du Dr. Vasile Bianu (1858-1927)." Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 49(2). 
 • Stanomir, Ioan. 2017. "Stere: Un portret în fragmente." Transilvania. 

Capitole în volume – alte edituri 

 • Barbu, Daniel. 2017. "Das Regiment Im Land. O critică istorică a liberalismului românesc."  în Sorin Adam Matei, Caius Dobrescu și Emanuel Copilaș (coord.), Liberalismul: Pro și contra. O idee ce refuză să moară, deși nu știe ce o ține în viață. Iași: Adenium. 
 • Barbu, Daniel. 2017. "Naration und charakter." Pp. 11-62 în Daniel Barbu, Julia Richter, Larisa Schippel și Thede Kahl (coord.), Rumäniens „Rückkehr“ Nach Europa. Versuch Einer Bilanz. Viena: New Academic Press. 
 • Carp, Radu. 2017. "Noi tendinţe în reglementarea drepturilor minorităţilor naţionale din perspectiva instrumentelor consiliului europei şi a bunelor practici." Pp. 149-153 în Mikola Mykhailutsa (coord.), Тhe South of Ukraine: The Ethno-Historical, Linguistic, Cultural and Religious Dimensions.  
 • Dogaru, Cosmin-Ștefan. 2017. "The German Prince and the Romanian Political Elite: Crossing Important Political and Cultural Borders at the Beginning of Charles I’s Reign (1866-1871)." Pp. 19-26 în Zbigniew Bialas, Hasan Aslan, Mehmet Ali Icbay și Asan Arslan (coord.), Recent Developments in Arts. Bialystok: E-Bwn. 
 • Ghebrea, Georgeta. 2017. "Rethinking the European Social Model: New Social Risks, New Social Values and New Policy Pаradigms." Pp. 143-150 în I. Shikova, K. Simeonov și G. Radoykova (coord.), Rethinking European Union?Sofia: St. Kliment University Press. 
 • Gussi, Alexandru. 2017. "Paradoxes of Delayed Transitional Justice." Pp. 76-98 în Lavinia Stan și Lucian Turcescu (coord.), Justice, Memory and Redress in Romania. New Insights. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 
 • Petrescu, Cristina. 2017. "Archive and Memory: Herta Müller’s Entanglements with the Communist Power." Pp. 353-367 în Pia Janke și Teresa Kovacs (coord.), Schreiben Als Wiederstand: Elfriede Jelinek & Herta Müller. Viena: Praesens Verlag. 
 • Petrescu, Cristina. 2017. "Entangled Stories: On the Meaning of Collaboration with the Securitate." Pp. 225-246 în Peter Apor, Sandor Horvath și James Mark (coord.), Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe. Londra: Anthem Press. 
 • Petrescu, Cristina. 2017. "Nostalgia, Identity and Self-Irony in Remembering Communism." Pp. 192-213 în Lavinia Stan și Lucian Turcescu (coord.), Justice, Memory and Redress in Romania. New Insights. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 
 • Petrescu, Dragoș. 2017. "Public Exposure without Lustration." Pp. 124-144 în Lavinia Stan și Lucian Turcescu (coord.), Justice, Memory and Redress in Romania. New Insights. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 
 • Petrescu, Dragoș și Cristina Petrescu. 2017. "Dissidenten Im Kommunistischen Rumanien: Kritik, Handlungsstrategien und Selbstgestellte Aufgaben." Pp. 309-356 în Wolfgang Eichwede and Jan Pauer (coord.), In Ringen um Autonomie: Dissidentendiskurse in Mittel- und Osteuropa. Berlin: LIT Verlag. 
 • Voinea, Camelia. 2017. "Polity Modelling. Political Culture Based Modelling of the Eastern European Polities." în I. Shikova, K. Simeonov și G. Radoykova (coord.), Rethinking European Union?Sofia: St. Kliment University Press. 

Proceedings 

 • Diaconu, Florin. 2017. "Iranian Grand Strategy in the Greater Middle East, the IRGC and General Qassem Soleimani." Proceeding. International Scientific Conference Strategies XXI: The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment, București. 
 • Ghebrea, Georgeta. 2017. "How Resilient Is the European Social Model? Flexibility or/and Security?". Proceeding. EURINT, 4: 72-89. 
 • Goșu, Armand. 2017. "Prefață." în Steven Lee Myers (coord.), Noul Țar. București: Editura Corint. 
 • Goșu, Armand. 2017. "Prefață." în Feliks Ciuev și Vlaceslav Molotov (coord.), Conversații cu Molotov. București: Editura Corint. 
 • Pârvu, Camil. 2017. "Heinrich Geiselberger (ed.), The Great Regression." Analele Universității din București, Seria Știinte Politice, (1): 99-102. 
 • Petrescu, Cristina. 2017. "Tom Junes, Student Politics in Communist Poland: Generations of Consent and Dissent." Acta Poloniae Historica, (115): 348-354. 

Rapoarte

 • Tufiș, Claudiu D. 2017. The Global State of Democracy Indices: Codebook. Stockholm: International IDEA. 
 • Tufiș, Claudiu D. 2017. The Global State of Democracy Indices: Technical Procedures Guide. Stockholm: International IDEA.