PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

Articole ISI: 
 • Țurcanu, Florin. 2018. “Turtucaia/Toutrakan 1916 : la postérité d’une défaite dans la Roumanie de l’entre-deux-guerres.“ Balcanica.Annual of the Institute for Balkan Studies, 49: 205-219. https://doi.org/10.2298/BALC1849205 (Fără factor de impact)

Articole în jurnale BDI:
 • Barbu, Daniel. 2018. „Între drept şi piaţă. Alte note despre criza reprezentării.” Revista Română de Studii Electorale, 6(1): 5-23. 
 • Barbu, Daniel. 2018. „Regim şi scrutin. Cum au cristalizat alegerile din 2004 sistemul politic românesc.” Revista Română de Studii Electorale, 6(2): 207-223. 
 • Bădescu, Gruia, Bădică, Simina și Damiana Oțoiu. 2018. „Curating Change in the Museum: Introduction to the Volume.” Martor. The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Review, 23: 9-13. 
 • Bejan, Felicia. 2018. „Employees participation rights – The transposition of the article 16 of Directive 2005/56/CE on cross-border merger in the member states.” AGORA International Journal of Juridical Sciences, 12(1): 1-10. 
 • Carp, Radu. 2018. „Recunoaşterea Unirii Basarabiei cu România – aspecte istorice şi de drept internaţional.” Polis 6(1): 5-19. 
 • Carp, Radu. 2018. „Minorităţile, cetăţenia şi diversitatea culturală.” Polis 6(3): 33-40. 
 • Carp, Radu. 2018. „Descentralizare şi regionalizare în contextul dezbaterilor posterioare Marii Uniri din 1918.” Polis 6(4): 33-37. 
 • Carp, Radu. 2018. „How safe shall be a third country for asylum - seekers from a European perspective? The human rights implications of the EU - Turkey deal and the Assessment of the ECHR/General Court.” Journal of Identity and Migration Studies12(2): 50-59. 
 • Chioveanu, Mihai. 2018. „Purification and destruction. The twisted road of Romania’s nation-statism cleansing project (1941-1944).” Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, 20: 166-183. 
 • Diaconu, Florin. 2017. „Problema kurzilor şi a Kurdistanului – scurt exerciţiu de analiză şi de forecasting.” Infosfera. Revistă de studii de securitate şi informaţii pentru apărare, 9(4): 37-45. 
 • Diaconu, Florin. 2018. „Câteva comentarii despre stabilitatea şi predictibilitatea Afganistanului în 2018.” Infosfera. Revistă de studii de securitate şi informaţii pentru apărare, 10(1): 37-44. 
 • Diaconu, Florin. 2017. „Facing increased Russian aggressiveness: popular militias, a potentially effective extra political and military instrument aimed at strategic deterrence.” Security and Defence Quarterly, 15: 38-53. 
 • Dogaru, Cosmin Ștefan. 2018. „Romanian Modern Associations (Sports Clubs) from the Late 19th Century to the Outbreak of World War I: Tourism and Public Utility.” Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, 23(2): 165-177. 
 • Dogaru, Cosmin Ștefan. 2018. „Courses de chevaux et courses d’automobiles: les clubs exclusivistes roumains entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.” Tyragetia, 27(2): 149-158. 
 • Dogaru, Cosmin Ștefan. 2018. „The Romanian Youth's Contact with the West in the 19th Century: Education, Connections and Political Formation.” European Scientific Journal, 14(S): 150-166. 
 • Dohotariu, Anca. „Parental Leave Provision in Romania between Inherited Tendencies and Legislative Adjustments.” Symposion. Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences, 5(1): 41-57. 
 • Ghebrea, Georgeta. 2018. „Using Interactive and Participant Methods: A Postmodern Shift in Political Science Research?” Postmodern Openings, 9(4): 1-15. 
 • Goșu, Armand. 2018. „Invalidating the rightfully elected mayor of Chișinău threatens the regime of oligarch Vladimir Plahotniuc.” Studia Politica, 18(2): 293-314. 
 • Goșu, Armand. 2018. „The Time of the Oligarch. Relations Between Romania and the Republic of Moldova (2009-2018).” Studia Politica, 18(3): 393-421. 
 • Iancu, Alexandra. 2018. „Questioning Anticorruption In Post-Communist Contexts: Romanian MPs from commitment to contestation.” Südosteuropa. Journal of Politics and Society, 66(3): 392-417. 
 • Iancu, Bogdan. 2018. „Can the “People” Decide (in Europe)? Uses, Abuses and Fear of Referendums?” Romanian Journal of Comparative Law, 9(1): 262-272. 
 • Marton, Silvia. 2018. „Histoire et mémoire du long XIXe siècle en Roumanie”, Revue d’histoire du XIXe siecle 57: 130-134. 
 • Petrescu, Cristina și Dragoș Petrescu. 2018. „Națiune, naționalism, construcție națională: Marea Unire, Identitatea națională și discursurile legitimatoare din perioada comunistă, 1954-1989.” Arhivele Totalitarismului, 26(100-101): 55-77. 
 • Petrescu, Dragoș. 2018. „The Spies Who Defended Us: Spy Stories and Legitimating Discourses in Ceaușescu’s Romania, 1965–77.” Revista Română de Studii de Intelligence, 17-18: 263-272. 
 • Rizescu, Victor. 2018. „Liberalismul de stânga pe filiera românească. O victimă a politicii memoriei?” Polis. Revistă de științe politice, 6(4): 81-94. 
 • Rizescu, Victor. 2018. „Așezămintele statului social în România: fracturi ale dezvoltării și rupturi ale memoriei.” Sfera Politicii, 26(3-4): 197198. 
 • Rizescu, Victor. 2018. „Începuturile statului bunăstării pe filiera românească. Scurtă retrospectivă a etapelor unei reconceptualizări.” Studia Politica, 18(1): 35-56. 
 • Vlad, Laurențiu. 2018. „Aux portes de l’Orient ». Quelques notes sur les images orientales de la Roumanie et des Roumains aux expositions universelles de Paris, 1867-1937.” Südost-Forschungen (Internationale Zetschrift für Geschicte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas), 77. 

Capitole în volume collective:

 • Alexandrescu, Raluca. 2018. „XXX”. Pp. 61-77 în Cristian Ploscaru și Mihai-Bogdan Atanasiu (coord.), Narațiunile democratice în modernitatea românească. Propuneri metodologice, in Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele XV-XX). Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza. ISBN: XXX. 
 • Alexandrescu, Raluca. 2018. „XXX”. în Alexandra Iancu și Antony Todorov (coord.), Les naissances de la société civile et le narratif politique roumain de la corruption, in Réformes, democratisation et anticorruption en Roumanie et Bulgarie: dix ans d'adhesion a l'Union européenne. București: Editura Universității din București. 
 • Barbu, Daniel. 2018. „Invizibilitatea politică a omului evanghelic.”  în Dorin Dobrincu și Dănuț Mânăstireanu (coord.), Omul evanghelic. O explorare a comunităţilor protestante româneşti, Iași: Polirom. 
 • Carp, Radu. 2018. „Un proiect care transcede Centenarului: Catedrala.” Pp. 314-317 în Valentin Naumescu (coord.), România, Marile Puteri şi ordinea europeană, 1918 – 2018. Iași: Polirom. 
 • Carp, Radu. 2018. „„Will of the faithful” criterion of the ECHR: autonomy of religions vs. the right to property in the disputes between Orthodox and Greek - Catholics communities in Romania.” Pp. 205-214 în Alin Albu, Andrei Dîrlău și Oliviu Botoi (coord.), Centenarul unirii românilor și Europa de astăzi. Cluj: Presa Universitară Clujeană. 
 • Carp, Radu. 2018. „Recognition of the Union of Bessarabia with Romania - historical and international law issues.” Pp. 31-37 în Adrian Lesenciuc (coord.), Redefining community in intercultural context. Brașov: Editura Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă. 
 • Carp, Radu. 2018. „Prefață.”  în Cristina Matiuță, Eu cu cine votez? Dinamica sistemului de partide din România (1990-2018), Iași: Editura Institutul European. 
 • Carp, Radu. 2018. „Prefață.”  în Radu Carp (coord.), Democrație și bună guvernare, București: Editura Universității din București. 
 • Chioveanu, Mihai. 2018. „The Constitutive Other: Topical and Tropical Phanariot in Modern Romania.”  în Victor Neumann și Armin Heinen (coord.), Modernity in Central and South-Eastern Europe. Ideas, Concepts, Discourses. București: Editura RAO. ISBN: 9786060061076. 
 • Iancu, Alexandra, Gherghina, Sergiu și Sorina Soare. 2018. „Party Membership and its Conceptualization in Democratizing European Countries: An Introduction.” Pp. 1-21 în Alexandra Iancu, Sergiu Gherghina și Sorina Soare (coord.), Party Members And Their Importance In Non-EU Countries, London: Routledge. 
 • Iancu, Alexandra. 2018. „Bulgaria and Romania: Post-accession backsliding or atypical pathways to democratic consolidation?” Pp. 271-291 în Alexandra Iancu și Antony Todorov (coord.), Post-communismes et post-adhésion: réformes, démocratisation, intégrité. București: Editura Universității din București. 
 • Iancu, Alexandra. 2018. „Patronage, anticorruption relations and local democracy in Romania.” Pp. 201-231 în Alexandra Iancu și Antony Todorov (coord.), Post-communismes et post-adhésion: réformes, démocratisation, intégrité. București: Editura Universității din București.  
 • Iancu, Bogdan. 2018. „Government and Governance: The Constitutional Politics of Institutional Neutrality.” Pp. 11-31 în Bogdan Iancu și Elena-Simina Tănăsescu (coord.). 2018. Governance and Constitutionalism: Law, Politics and Institutional Neutrality. London: Routledge.  
 • Iancu, Bogdan și Elena-Simina Tănăsescu. 2018. „Introduction.” Pp. 1-8 în Bogdan Iancu și Elena-Simina Tănăsescu (coord.). 2018. Governance and Constitutionalism: Law, Politics and Institutional Neutrality. London: Routledge. 
 • Ivan, Ruxandra. 2018. „The refugee crisis and the policies of the EU.” Pp. 137-146 în O. Gherasim Proca (coord.), Borders, Barriers and Protest Culture, Iași: Editura Universității Al.I. Cuza. 
 • Marton, Silvia. 2018. „Dénonciations socialistes et nationalistes de ‚l’oligarchie’ en Roumanie.” Pp. 95-115 în Cesare Mattina, Frédéric Monier, Olivier Dard și Jens Ivo Engels (coord.) Dénoncer la corruption. Chevaliers blancs, pamphlétaires et promoteurs de la transparence à l’époque contemporaine, Paris: Demopolis.  
 • Marton, Silvia. 2018. „Identité nationale, territorialité et régime politique en Roumanie.” Pp. 243-257 în Eric Anceau și Henri Temple (coord.), Qu'est-ce qu'une nation en Europe? Hier, aujourd'hui, demain, Paris: Sorbonne Université Presses. ISBN: XXX. 
 • Marton, Silvia. 2018. „Parlament, discurs parlamentar, reprezentare și vot în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea.” Pp. 19-38 în Liliana Ionescu-Ruxăndoiu și Mihaela-Viorica Constantinescu (coord.), Discursul parlamentar românesc (1866-1938). O perspectivă pragma-retorică, București: Editura Universității din București.  
 • Matei, Irina. 2018. „Romanian students in Nazi Germany and their political options: several case-studies.” Pp. XX-XX în Sarah Danielsson și Frank Jacob (coord.), Intellectual Antisemitism from a Global Perspective, Würzburg: Königshausen & Neumann. 
 • Nicolaescu, Brândușa. 2018. „Norman Manea’s Exile between Predicament and Redemption.”  în Jeff Birkenstein și Robert Hauhart (coord.) European Writers in Exile. XXX: Lexington Books. 
 • Caraus, Tamara și Camil Pârvu. 2018. „Cosmopolitanism and Migrant Protests.” Pp. XX-XX în Gerard Delanty (coord.), Routledge International Handbook of Cosmopolitanism Studies. London: Routledge. 
 • Pârvu, Camil. 2018. „Solidarity Before Citizenship: Cosmopolitanism and Migrant Protests.”  în Tamara Caraus (coord.), Migration, Protest Movements and the Politics of Resistance, A Radical Political Philosophy of Cosmopolitanism. Paris: Elena Paris.
 • Petrescu, Cristina. 2018. „Romania.” Pp. 151-170 în Balazs Apor, Peter Apor și Sandor Horvath (coord.), The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe, Budapesta: Hungarian Academy of Sciences.
 • Rizescu, Victor. 2018. „Liberal Socialism in Romania: an Interpretation of Social Justice.” Pp. 381-411 în Victor Neumann și Armin Heinen (coord.), Modernity in Central and South-Eastern Europe: Ideas, Concepts, Discourses, București: RAO.  
 • Stanomir, Ioan. 2018. „Reperele unei istorii. Umbra Rusiei.”  în Vitalie Ciobanu, Sabina Fati, Valentin Naumescu și Marian Voicu (coord.), Vin ruşii! 5 perspective asupra unei vecinătăţi primejdioase, București: Editura Humanitas. 
 • Stanomir, Ioan. 2018. „Democraţie şi autocraţie în România: meditaţii la centenar.”  în Valentin Naumescu (coord.), România , Marile Puteri şi ordinea europeană, 1918- 2018, Iași: Polirom. ISBN: XXX. 
 • Suciu, Oana. 2018. „Confronting Multiple Pasts in Post-Soviet Armenia.” Pp. 282-302 în Cynthia Horne și Lavinia Stan (coord.), Transitional Justice and the Former Societ Union, Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781108182171. 
 • Țurcanu, Florin. 2018. „1866-1871 et les avatars d’un thème politique. Le ‘prince étranger’ en Roumanie.” în Jean-Noël Grandhomme (coord.), 1866, une querelle d’Allemands ? Perceptions croisées et mémoire(s) d’un moment clé de l’histoire européenne, Bruxelles: Peter Lang.
 • Țurcanu, Florin. 2018. „Le Front d’Orient, une guerre oubliée dans les Balkans?” Pp. XX-XX în XXX (coord.), Armata română și Marea Unire, București: Editura Militară. 
 • Țurcanu, Florin. 2018. „La campagne roumaine au sud du Danube à l’automne 1916 – une mémoire marginale et ambiguë.” Pp. XX-XX în Florin Țurcanu și Jean-Noël Grandhomme (coord.), La Grande Guerre dans les Balkans - regards croisés, perspectives comparées, Sofia: Publications de l’Institut Français de Bulgarie.
 • Țurcanu, Florin. 2018. „Prefață.”  în Jean-Noël Grandhomme, România - de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919), Iași: Editura Univeristății Al.I. Cuza.
 • Vlad, Laurențiu. 2018. „O istorie a Facultății Internaționale de Științe Umane de la Universitatea din București (1991-1995).” Pp. 129-157 în Florea Ioncioaia și Leonidas Rados (coord.), Fragmente de pe un câmp de luptă: studii în istoria universității, Iași: Editura Universității Al.I. Cuza. 

Traduceri:
 •  Țurcanu, Florin (traducător). 2018. Dragă Domnule și prietene. Scrisori către Arsène Henry, ministru al Franței la București (1897-1904). București: Humanitas. 

Proceedings:
 • Diaconu, Florin. 2018. „Recent strategically significant evolutions in the Indo-Pacific Region.” Pp. 220-229 în Florian Cîrciumaru și Mirela Atanasiu (coord.), Proceedings International Scientific Conference Strategies XXI The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment, Volume 1. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”. 
 • Ghebrea, Georgeta. 2018. „The universal basic income as a potential innovative tool for reforming the social dimension of the European Union. Pros and cons.” Eurint proceedings, 5: 213-227. 
 • Marton, Silvia. 2018. „Commemorating 1918 and 2018 in Romania.” Pp. 20-22 în The nation state in contemporary Europe: the centenary of WWI. Conference Proceedings. Budapest: Central European University. 
 • Nicolaescu, Brândușa. 2018. „Norman Manea, une voix distincte parmi les voix juives de la littérature roumaine.” Pp. 229-244 în Fleur Kuhn-Kennedy și Cécile Rousselet (coord.), Les expressions du collectif dans les écritures juives d’Europe Centrale et Orientale. Paris: Presses de l’Inalco. 
Recenzii:

 • Livadă-Cadeschi, Ligia. 2018. Recenzie a volumului „Corpul politic” în cultura europeană din evul mediu până în epoca modernă, de Alexandru Florin Platon. În Analele Universității din București, Seria Științe Politice, 20(1): 175-178. 
 • Matei, Irina. 2018. Recenzie a volumului Capitan Codreanu. Aufstieg und Fall des rumänischen Faschistenführers, de Olvier Jens Schmitt. În Pro-minoritate, 173-178. 
 • Petrescu, Cristina. 2018. Recenzie a volumului Student Politics in Communist Poland: Generations of Consent and Dissent, de Tom Junes. În Slavic Review, 77(3): 804-805. 
 • Petrescu, Dragoș. 2018. Recenzie a volumului Performative Contradiction and the Romanian Revolution, de Jolan Bogdan. În Slavic Review, 77(3): 804-805. 
 • Sofronea, Octavian. 2018. Recenzie a volumului Handbook of the Sociology of the Military, de Giuseppe Caforio și Marina Nuciari (coord.). În Analele Universității din București, Seria Științe Politice, 20(1). 
 • Voinea, Camelia. 2018. Recenzie a volumului Social Collective Intelligence Combining the Powers of Humans and Machines to Build a Smarter Society, de Miorandi D. et al (coord.). În Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 21(1).