PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

ARTICOLE ÎN REVISTE ROMÂNEŞTI INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE | ARTICLES IN ROMANIAN SCIENTIFIC JOURNALS INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES

BÂRSAN, Ana-Maria (2013) Sicurezza alimentare tra commercio internazionale e land grabbingAnalele Universităţii din Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice, vol.15, no.2, pp.25-37.[CEEOL, DOAJ, EBSCO, IndexCopernicus, GESIS/SSOAR, Ulrich's]

GHICA, Luciana Alexandra (2013a)  Beyond Regional Integration? Social Constructivism, Regional Cohesiveness and the Regionalism PuzzleStudia Politica: Romanian Political Science Review, vol. 13, no.4, pp. 733-752. [CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]

GHICA, Luciana Alexandra (2013b) Discourse analysis and the production of meaning in international relations research: a brief methodological outlineAnalele Universităţii din Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice, vol.15, no.2, pp.3-9. [CEEOL, DOAJ, EBSCO, IndexCopernicus, GESIS/SSOAR, Ulrich's]

IVAN, Ruxandra (2013a) Is Sovereignty Dead? The Transformation of International PoliticsStudia Politica: Romanian Political Science Review, vol. 13, no. 1, pp.173-192. [CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]

IVAN, Ruxandra (2013b) A fi istoric al comunismului românesc, după 23 de aniSfera Politicii, vol.21, no.1, pp. 85-92.[CEEOL, DOAJ, EBSCO, IPSA/AISP, IndexCopernicus, ProQuest]

PREDA, Caterina (2013) Sub supraveghere (artisticã). Relaţia artiştilor cu Securitatea, Studia Politica Romanian Political Science Review, vol. XIII, no. 1, pp. 159-172. [CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]  


ARTICOLE ÎN REVISTE DIN AFARA ROMÂNIEI INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE
ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS PUBLISHED OUTSIDE ROMANIA & INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES

PREDA, Caterina (2013) Arte de memorializacion a 40 anos del golpe. Revista Tiempo Historico, no. 6, pp. 49-62. [DIALNET, LATINDEX] 


STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE APĂRUTE ÎN ROMÂNIA | STUDIES IN COLLECTIVE VOLUMES PUBLISHED IN ROMANIA

IVAN, Ruxandra (2013c) Teoria crirtică. In E.HUZUM (coord.) Teorii şi ideologii politiceIaşi: Institutul European, pp. 247-272. [CNATDCU A2]


STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE APĂRUTE ÎN AFARA ROMÂNIEI | STUDIES IN COLLECTIVE VOLUMES PUBLISHED OUTSIDE ROMANIA

IVAN, Ruxandra (2013d) Politique(s) de la responsabilité. Mise en oeuvre de la responsabilité de protéger par la communauté internationale. In R. BEN ACHOUR (coord.) Responsabilité de protéger et révoltes populaires, Toulouse: Presses Universitaires de Toulouse, pp. 129-143.

PREDA, Caterina (2013) Civil society activism and authoritarian rule in Romania and Chile. Evidence for the role played by art(ists). In F. CAVATORTA (ed.) Civil Society Activism under Auhtoritarian Rule. A comparative perspective, London, New York: Routledge, pp. 57-72. [CNATDCU A1] 

PREDA, Caterina (2013) The digital (artistic) memory of Nicolae Ceauşescu. In E. RUTTEN, J. FEDOR & V. ZVEREVA (eds.) Memory, Conflict and New Media. Web wars in Post-Socialist States, Lodon, New York: Routledge, pp. 197-213. [CNATDCU A1] 

VOICU, Mălina, TUFIŞ, Claudiu (2013) Religion and Social Participation in Postcommunist Europe. In J.DE HART, P.DEKKER & L.HALMAN (coord.) Religion and Civil Society in EuropeBerlin: Springer, pp. 203-217.[CNATDCU A1]