PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

ARTICOLE ÎN REVISTE ROMÂNEŞTI INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE
ARTICLES IN ROMANIAN SCIENTIFIC JOURNALS INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES

A. În limbi de circulaţie internaţională [in languages of international circulation]
BĂLUŢĂ, Ionela (2014) Child Care in Post-communist Romania between Familialist Ideology, Labour Market and Gender RolesRevista de Cercetare şi Intervenţie Socială, vol.46, pp.227-242. [CEEOL, DOAJ, ISI Thompson Social Sciences Citation Index - 1.141 (2013), IndexCopernicus, SCOPUS]

CARP, Radu (2014) La religion: dans la sphère publique ou en dehors? Éléments d’un possible débat sur le modèle proposé par Jürgen Habermas, Revue Roumaine de Philosophie, vol.58, no.2, pp. 243 – 251. [ISI Thompson Arts & Humanities Index]

CARP, Radu (2014) L’initiative citoyenne européenne et les vertus de la démocratie directe sous la forme de l’e-démocratie, Studia Europaea, nr. 3, pp.147-172 [CEEOL]

TUFIŞ, Claudiu (2014) The Geography of Support for Democracy in Europe, Studia Politica: Romanian Political Science Review, vol. 14, no. 2, pp. 165-184. [CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]

TUFIŞ, Claudiu (2014) The Not-so-Curious Case of Low Political Participation in Romania, Calitatea Vieţii, vol. 25, no. 3, pp. 281-306. [ Sociological Abstracts, Index Copernicus, CEEOL, Public Affairs Information Service (PAIS)]

VLAD, Laurenţiu (2014) The English Political Model in Barbu Catargiu’s Public Discourse, Studia Politica: Romanian Political Science Review, vol. 14, no. 2, pp. 261-274. [CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]


B. În limba română [in Romanian / en roumain]
CARP, Radu (2014) Autonomia religiilor: avem cu adevărat nevoie de un cadru unitar? Iluzia folosirii drepturilor omului ca arbitru între cultură şi religie”, Studii Teologice, nr. 1, pp. 131 – 178. [EBSCO]

CARP, Radu (2014) Cronica unui eveniment care nu a avut loc în România comunistă : căderea Zidului Berlinului, Polis (serie nouă), vol. II, no. 4 (6), pp.31-36 [DOAJ]

CARP, Radu (2014) Descentralizarea – cadrul normativ şi limitele constituţionale, Revista de Drept Public, nr. 2, pp. 109 – 121. [HEINOnline]

CARP, Radu (2014) Iniţiativa cetăţenească europeană şi virtuţile democraţiei directe sub forma e-democraţiei, Curierul Judiciar, nr. 2, pp. 83 – 95. [CEEOL] 

CARP, Radu (2014) Noul mecanism de întărire a statului de drept la nivelul Uniunii Europene: în direcţia unui model federal?, Polis (serie nouă), vol. II, nr. 2 (4), pp. 21 – 29. [DOAJ]

CARP, Radu (2014)
O acomodare parţială: principiile Cartei europene a autonomiei locale şi descentralizarea potrivit Constituţiei, actelor normative interne, proiectelor de legi şi deciziilor Curţii Constituţionale, Polis (serie nouă), vol. II, nr. 1 (3), pp. 94 – 106. [DOAJ]

NASTASĂ-MATEI, Irina (2014) Relațiile culturale româno-germane în perioada 1933-1944. Acordurile culturale. In Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca, vol. LIII, pp. 87-99. [CEEOL, EBSCO]


ARTICOLE ÎN REVISTE DIN AFARA ROMÂNIEI INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE
ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS PUBLISHED OUTSIDE ROMANIA & INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES

CARP, Radu (2014) The struggle for rule of law in Romania as EU Member State: the role of the Cooperation and Verification MechanismUtrecht Law Review, vol.10, no.1, pp. 1-16. [HEINOnline, SCOPUS, SSRN]

CARP, Radu, SIENERTH Andra Karla (2014) Decentralization in Romania: a constant failed reform under scrutiny from the constitutional limits perspective, Jurisprudence, vol. 21, no. 4, pp. 1208 –1232 [CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, ProQuest, ULRICH's]

DOHOTARIU, Anca (2014) 
La vie à deux hors mariage: du juridique au politique dans le postcommunisme roumain. Politiques sociales et familiales, no. 115, pp. 37-47.[Persée]

GHICA, Luciana Alexandra (2014) Academic Bovarism and the Pursuit of Legitimacy: Canon-Building in Romanian Political ScienceEuropean Political Science, vol.13, no.2, pp. 171-186. [Ex Libris / Primo Central, European Sources Online, International Bibliography of the Social Sciences, ISI Thompson Social Sciences Citation Index - 0.794 (2013), Worldwide Political Science Abstracts, SCOPUS]


ARTICOLE ÎN REVISTE NEINDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE
ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS NOT INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES


CARP, Radu (2014) Autonomy of religions: do we really need a unitary framework? The illusion of using human rights as arbiters between culture and religion. In Kanon XXIII, Yearbook of the Society for the Law of the Eastern Churches, Roman Kovar Verlag, Hennef, pp. 255 – 303.

CARP, Radu (2014) Despre natura regimului politic românesc. Reflecţii pe marginea jurisprudenţei recente a Curţii Constituţionale,
Caietul ştiinţific nr. 6/2012, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Chişinău pp. 49 – 60.


STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE APĂRUTE ÎN ROMÂNIA
STUDIES IN COLLECTIVE VOLUMES PUBLISHED IN ROMANIA

A. În limbi de circulaţie internaţională [in languages of international circulation]
CARP, Radu (2014) Sur la nature du régime politique roumain. Réflexions sur la jurisprudence récente de la Cour Constitutionnelle. In G.VRABIE (coord.) La Cour Constitutionnelle – garant de la suprématie de la Constitution, Institutul European, Iaşi, pp. 109 – 128. [CNATDCU A2].

NASTASĂ-MATEI, Irina (2014) Propaganda discourse: the Romanians and the Humboldt fellowships, 1933-1944. In C. ANDRAŞ, C. SIGMIREAN (coord.), Discourse and Counter-discourse in Cultural and Intellectual History, Ed. „ASTRA Museum”, Sibiu, pp. 252-269. [CNATDCU: neclasificat]

VLAD, Laurenţiu (2014) Les Roumains titulaires d'un doctorat à l'Université Libre de Bruxelles (1863 / 1884 - 1914). In C.VĂTĂŞESCU, E.KOYTCHEVA, C.IORDAN, & B.NJAGULOV (coord.) Identitate, cultură şi politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii româno-bulgare.  Identitate, etnicitate, limbă în Sud-Estul Europei (18 septembrie 2013). Culture et politique dans le Sud-Est de l’Europe, XIXe – XXe siècles (24 septembrie 2013), Editura Istros – Muzeul Brăilei, Brăila, pp. 143-175. [CNATDCU B, CNCS B]

B. În limba română [in Romanian / en roumain]
CARP, Radu (2014) Ce înseamnă autonomia religiilor în Europa? Provocări şi evoluţii. In D.DUNGACIU, V.IUGA, M.STOIAN (coord.), 7 teme fundamentale pentru România, Rao, Bucureşti, pp. 637 – 648. [CNATDCU A2].

CARP, Radu (2014) Mecanismul de Cooperare şi Verificare, principiile subsidarităţii, proporţionalităţii şi statul de drept. In S. MIŞCOIU & S. GHERGHINA (coord.), Democratizare şi consolidare democratică în Europa Centrală şi de Est, Institutul European, Iaşi, pp. 223 – 246. [CNATDCU A2].

IVAN, Ruxandra (2014) Rolul factorilor externi în procesele de democratizare. Jaloane pentru o deconstrucţie. In S. MIŞCOIU & S. GHERGHINA (coord.) Democratizare şi consolidare democratică în Europa Centrală şi de Est, Institutul European, Iaşi, pp. 21-44. [CNATDCU A2]

NASTASĂ-MATEI, Irina (2014), Instituțiile berlineze de învățământ superior în preajma anului 1933. Politici naziste, studenți străini, studenți din România. In V.DOBRESCU, C.SIGMIREAN & C.TEODOR (coord.) In Memoriam: Grigore Ploeşteanu. Studii şi evocări, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 380-392. [CNATDCU A2, CNCS B]


NASTASĂ-MATEI, Irina (2014), Studenți români în Germania nazistă și opțiunile lor politice. Câteva studii de caz. In I.NASTASĂ-MATEI & L.VLAD (coord.) Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 99-114 (ediţia I) / 101-116 (ediţia a II-a revăzută şi adăugită). [CNATDCU A2, CNCS B]

VLAD, Laurenţiu (2014) Lumea rurală în discursul identitar al propagandei externe a statului român. Studiu de caz: Principatele Unite la Expoziţia universală de la Paris (1867). In A.CHIRIAC & S.ŞIPOŞ (coord.) Seminatores in Artium Liberalium Agro. Studia in Honorem et Memoriam Barbu Ştefănescu, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, pp. 221-230. [CNATDCU B, CNCS B]

VLAD, Laurenţiu (2014) Modelul politic englez în discursul public al lui Barbu Catargiu. In V.DOBRESCU, C.SIGMIREAN & C.TEODOR (coord.) In Memoriam: Grigore Ploeşteanu. Studii şi evocări, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 268-281. [CNATDCU A2, CNCS B]

VLAD, Laurenţiu (2014) Studenţi români ai Şcolii Politehnice de la Universitatea Liberă din Bruxelles (1875-1903/1904). In I.NASTASĂ-MATEI & L.VLAD (coord.) Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 79-97 (ediţia I) / 81-99 (ediţia a II-a revăzută şi adăugită). [CNATDCU A2, CNCS B]


STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE APĂRUTE ÎN AFARA ROMÂNIEI
STUDIES IN COLLECTIVE VOLUMES PUBLISHED OUTSIDE ROMANIA

MARTON, Silvia (2014) Becoming Political Professionals. Members of Parliament in Romania (1866-1914). In J.PÁL & V.POPOVICI (coord.), Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918), Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 267-280. [CNATDCU A1]

MARTON, Silvia (2014) Le débat politique en Roumanie: mémoires et perspectives en 1912-1913. In C.DURANDIN & C.FOLSCHWEILLER (coord.), 
Alerte en Europe: la guerre dans les Balkans (1912-1913), L’Harmattan, Paris, pp. 55-83. [CNATDCU A2]

MARTON, Silvia (2014) Patronage, représentation et élections en Roumanie de 1875 à 1914. In F.MONIER, O.DARD & J.I.ENGELS (coord.), Patronage et corruption politiques dans l'Europe contemporaine, A. Colin (coll. Recherches/ Les coulisses du politique à l'époque contemporaine, vol.2), Paris, pp. 141-166. [CNATDCU A2]


PREFEŢE, POSTFEŢE, COMENTARII LA EDIŢII CRITICE, FRAGMENTE REPUBLICATE DIN LUCRĂRI ANTERIOARE
BOOK FORWARD OR CONCLUDING NOTES, COMMENTS FOR CRITICAL EDITIONS, REPUBLISHED FRAGMENTS FROM PREVIOUS WORK

CARP, Radu (2014) Cuvânt înainte. In A.MANOLESCU,
La cooperazione alla sicurezza nella regione allargata del Mar Nero, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, pp. 2 – 4. [CNATDCU B].

CARP, Radu (2014) Foreword. In I.STANOMIR, C.MANOLACHE, A-M.E.GHEORGHE (coord.), Challenges of Transition – The Post-Communist Experience(s), Institutul European, Iaşi, pp. 13 - 14. [CNATDCU A2].

VLAD, Laurenţiu (2014) România la Expoziţia universală şi internaţională de la Bruxelles – 1935, In P.BEKE & A.I.IRICIUC (coord.), România şi Belgia în perioada interbelică. O interacţiune bilaterală de la Tratatul de la Versailles până în întunecaţii ani 1940, vol. II, Ambasada Belgiei în România, Bruxelles-Bucureşti, pp. 342-363, 364-365, 540-548. [CNATDCU: neclasificat]

VLAD, Laurenţiu (2014) Studenţi români la universităţile din Gand şi Liège (1918-1926). Câteva date statistice şi exemplificări. IP.BEKE & A.I.IRICIUC (coord.), România şi Belgia în perioada interbelică. O interacţiune bilaterală de la Tratatul de la Versailles până în întunecaţii ani 1940, vol. II, Ambasada Belgiei în România, Bruxelles-Bucureşti, pp. 369-377, 439, 503-508, 548-549. [CNATDCU: neclasificat]


RECENZII, NOTE DE LECTURĂ
BOOK REVIEWS, REVIEW ESSAYS

NASTASĂ-MATEI, Irina (2014): Szögi László (2011) Studenți români din Transilvania la universitățile din Europa în secolele XVI-XX, Ed. Universității „Petru Maior”, Târgu Mureș, 287 pp. In Analele UniversitățiiBucurești. Seria ȘtiințePolitice, XVI, nr. 1, 2014, pp. 150-152.

NASTASĂ-MATEI, Irina (2014): Bogdan Murgescu, Marius Cazan. coord. (2013) Documente privind reglementările referitoare la admiterea în învățământul superior din România (1948-1968), Ed. Universității din București, București, 175 pp. In Analele UniversitățiiBucurești. Seria ȘtiințePolitice, XVI, nr. 1, 2014, pp. 157-159.