PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)
Articole în jurnale ISI cu factor de impact :
 • Iancu, Bogdan. 2019. “Quod licet Jovi non licet bovi?: The Venice Commission as Norm Entrepreneur.” Hague Journal on the Rule of Law, 11 (1):189-221 (Special Issue: Rule of Law Decay, unsolicited, included in the issue by the editors),https://link.springer.com/article/10.1007/s40803-019-00088-0 [FI 0,914] 
 • Iancu, Bogdan. 2019. “Rashomon in Bukarest: Korruptionsbekämpfung als Kampfzone.“Osteuropa, 6-8:205-218. https://www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2019/68/rashomon-in-bukarest/ [FI 0,242] 
 • Lazea, Dan. 2019. “Dringend benötigt Rumänien und die Europäische Union. “ Osteuropa, 6-8: 219–230 https://www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2019/6-8/dringendbenoetigt/ FI 0,242] 
 • Marton, Silvia. 2019. “La ‘corrupción’ electoral en Rumania. Los comienzos titubeantes de la democracia/ Electoral ‘corruption’ in Romania. Democracy’s reluctant beginnings.“ Ayer, 115(3): 77-104 http://revistaayer.com/ [FI 0.318] 
 • Petrescu, Dragoş. 2019. "Blutige Revolution, paradoxe Folgen: Der Umsturz in Rumänien von 1989 und sein Erbe.” Osteuropa, 6-8: 93–104. [FI 0,242] 
 • Preda, Caterina. 2019. “The Transnational “Memorialization” of Monumental Socialist Public Works in Eastern Europe.“International Journal of Cultural Studies (FI 1.1) https://doi.org/10.1177/1367877919885950 
 • Soare, Sorina și Claudiu Tufiș. 2019. "Phoenix Populism: Radical-Right Parties' Mobilization in Romania after 2015." Problems of Post-Communism, 66(1): 8-20. DOI: https://doi.org/10.1080/10758216.2018.1460158 [FI = 1,636] 
 • Voinea, Camelia F. 2019. “Political culture research: dilemmas and trends. Prologue to the special issue.” Quality & Quantity Springer International Journal of Methodology, Springer Nature. https://doi.org/10.1007/s11135-019-00943-0 [FI 1,072] 
 • Voinea, C.F., Neumann, M. 2019. “Political culture: a theory in search for methodology. An editorial.” Quality & Quantity Springer International Journal of Methodology, Springer Nature https://doi.org/10.1007/s11135-019-00942-1[FI. 1,072] 

Articole în jurnale BDI  :
 • Alexandrescu, Raluca. 2019. “Agents Politiques et Discursifs de La Modernité Roumaine. Origines, Hésitations, Malentendus. ” Studia Politica. Romanian Political Science Review, XIX (3-4) (în curs). 
 • Carp, Radu. 2019. “Cooperarea regională la Marea Neagră – un potenţial care încă nu este valorificat pe deplin. “ Polis, VII (1) (23) : 69 – 75. 
 • Carp, Radu. 2019. “Domnia lui Alexandru Ioan Cuza şi dificila naştere a regimului parlamentar în Principatele Române. “ Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1-2 (117 – 118)/2019, pp. 90 – 94. 
 • Diaconu, Florin. 2019. “Dinamica echilibrului de putere şi cursa înarmărilor navale în regiunea indo-pacifică: elemente semnificative recente.“ Infosfera. Revistă de studii de securitate şi informaţii pentru apărare, XI (1): 40-48 https://www.mapn.ro/publicatii_militare/documente/1_2019.pdf
 • Diaconu, Florin. 2019. “Exercițiile militare cu trupe: câteva semnificații politice și geostrategice.” Infosfera. Revistă de studii de securitate şi informaţii pentru apărare, XI (4): 51-57. 
 • Iancu, Alexandra. 2019. “A «viragem iliberal» contra o Estado de direito Reflexões sobre as recentes evoluções políticas na Polónia e na Roménia.” Revista Relações Internacionais (R:I) : 57-73. https://doi.org/10.23906/ri2019.62a05. 
 • Petrescu, Cristina. 2019. “The Totalitarian Origin of an Anti-Totalitarian Narrative: Past and Present Accounts on Communism in Romania,”Arhivele Totalitarismului,. 3-4 (104-105): 252-271. 
 • Petrescu, Dragos. 2019. “Romania, Thirty Years After: The Bloody Revolution of 1989 and the Refusal of the Populist Consensus.” Arhivele Totalitarismului, (104-105), 3-4: 229-251. 
 • Preda, Caterina. 2019. “Artistic memorialization of the Roma Holocaust in Romania: render visible the historical trauma and document the suffering. “Holocaust. Studii şi cercetări 123-148. 
 • Rizescu, Victor. 2019. “Federalismul sindicalist și socialismul juridic. Două repere ale reformei sociale în România interbelică.” Polis. Revistă de științe politice 7 : (1) : 93-115. 
 • Rizescu, Victor. 2019. “Multiculturalismul ca memorie colectivă. Disocieri în jurul Tratatului de la Trianon.” Polis. Revistă de științe politice 7 (2) :145-159. 
 • Stanomir, Ioan. 2019. “Gherea. În preajma revoluţiei.” Revista Transilvania, 1. 

Capitole în volume collective :
 • Băluță, Ionela și Simina Tănăsescu. 2018. “Raport national, Table ronde Genre, Egalité, Constitution“ in Pp. pp. 391-411. Annuaire International de Justice Constitutionnelle. éd. Economica & Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, XXIV. 
 • Carp, Radu. 2019. „O relaţie complexă de iubire şi ură. Populismul şi minorităţile naţionale”. Pp. 11 – 13 în Elena - Ana Iancu (coord.), Criminalitatea transfrontalieră şi dimensiunea cooperării interetnice – 100 de ani de abordări interdisciplinare. București: Universul Juridic, Bucureşti. ISBN: [A2] 
 • Carp, Radu. 2019. “Nihil sine Deo, deviza Casei Regale a României şi destinul exemplar al Majestăţii Sale Margareta”. Pp. 99-102 în Alexandru Muraru, Daniel Şandru (coord.), Lumea Majestăţii Sale. Bucureşti: Corint. 
 • Dogaru, Cosmin-Ștefan. 2019. “Romanian Elites, Networks of Power and National
Sentiment. The Union of Bessarabia with Romania
(27 March / 9 April 1918)”. Pp. 101-120 in Dumitru-Cătălin Rogojanu, Cosmin-Ștefan Dogaru (coord.), Elites, Networks of Power and Citizens (19th-21st Centuries), Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. ISBN 978-606-370662-2.[A2] 
 • Goșu, Armand. 2019. „Rusia – iluzia democrației”. Pp. 239- 374 în Armand Goșu și Alexandru Gussi (coord.),Democratia sub asediu. Romania in context regional, București: Corint. ISBN: 
 • Gussi, Alexandru. 2019. "Romania postaderare:Fragilitatea regimului politic si uitarea democratizarii". Pp. 11-65 în Armand Goșu și Alexandru Gussi (coord.), Democratia sub asediu. Romania in context regional, București: Corint. ISBN: 
 • Iancu, Bogdan.2019. „Romania-The Vagaries of International Grafts on Unsettled Constitutions”. Pp. 1047-1095. in Anneli Albi (coord.) The Role and Future of National Constitutions in European and Global Governance. The Hague: T.M.C. Asser Press & Springer. (https://www.springer.com/gp/book/9789462652729 (hardback and open access). ISBN: ISBN 978-94-6265-273-6 [A1] 
 • Iancu, Alexandra. 2019. “Corruption et politique : Un cadre d’analyse”. Pp. 9-31 in Alexandra Iancu și Silvia Marton (coord.), Politique et corruption dans les démocraties européenes. Paris : l’Harmattan, ISBN 978-2-343-15566-1 [A2] 
 • Iancu, Alexandra. 2019. “La rémunération du travail politique en Roumanie. Rémunérer sans encadrer” (cu S. Miscoiu & Sorina Soare). Pp. 257-275 in Rémy Le Saout et Johanna Rousseau (coord.), La rémunération du travail politique en Europe. Paris : éditions Berger-Levrault. ISBN :978-2-7013-2035-9. (Worldcat 20 de biblioteci) https://www.worldcat.org/title/remuneration-du-travail-politique-eneurope/oclc/1107460193&referer=brief_results
 • Iancu, Alexandra. 2019. „Les présidents accusent : moralité et (anti)corruption en Roumanie contemporaine”. Pp. 161-187 in Alexandra Iancu și Silvia Marton (coord.), Politique et corruption dans les démocraties européenes. Paris : l’Harmattan, ISBN 978-2-343-15566-1 [A2] 
 • Ivan, Ruxandra. 2019. “Europe à plusieurs vitesses ou à plusieurs destinations? Les avatars de l'idée d'”intégration différenciée” et son destin contemporain”. Pp. 33-47 in V. Delteil, X. Richet (Coord.), L'Europe, une fracture à retardement. Paris: Harmattan. ISBN : 9782-343-18762-4 [A2] 
 • Livada, Ligia. 2019. “La médicalisation des campagnes roumaines dans Le Guide Sanitaire et Hygiénique (1899-1907) “, Pp. 211-228 în Marie Bolton, Patrick Fournier, Claude Grimmer (coord.), Médecine et santé dans les campagnes. Approches historiques et enjeux contemporains. Bruxelles : Peter Lang Editions scientifiques internationales. ISBN10: 280760708X [A2] 
 • Livada, Ligia. 2019. “L’histoire sociale dans les revues roumaines du Sud-Est européen (1914-2017) “. Pp. 261-274 în Andrei Timotin (coord.), Un siècle d’études européennes en Roumanie. Bilan Historiographique. Brăila : Editura Istros - Muzeului Brăilei « Carol I ». 
 • Marton, Silvia. 2019. “La réalité d’une fiction. La dénonciation du régime politique en Roumanie“. Pp. 31-48 în Alexandra Iancu și Silvia Marton (coord.), Corruption et politique en Europe. Enjeux, réformes et controverses. Paris: L’Harmattan. ISBN 978-2-343-15566-1 [A2] 
 • Marton, Silvia. 2019. “De la construction de l’Etat au racisme : judéophobie et antisémitisme en Roumanie avant la Grande Guerre“. Pp. 203-225 în Mareike König et Oliver Schulz (coord.), Antisemitismus im 19. Jahrhundert aus internationaler Perspektive/Nineteenth Century Anti-Semitism in International Perspective. Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress. ISBN-10: 3847109774[A1] 
 • Marton, Silvia. 2019. “Regime, Parties, and Patronage in Contemporary Romania “. Pp. 357-378 in János Mátyás Kovács and Balázs Trencsényi (coord.), Brave New Hungary: Mapping the “System of National Cooperation. Lexington Books (Rowman and Littlefield) ISBN10: 1498543669 [A1] 
 • Matei, Irina. 2019. “Colaborarea academică dintre România și Republica Federală Germană în perioada 1965-1989. Considerații asupra burselor Fundației Humboldt pentru cercetătorii români”. Pp. 275-295 in Flavius Solomon, Alexandru-Laurentiu Cohal, Leonidas Rados (coord.) Migratii, politici de stat si identitati culturale in spatial romanesc si European, Vol. I: Ipostaze istorice ale miscarilor de populatie si modele identitare etnolingvistice actuale, Bucuresti, Edit. Academiei Romane [A2] 
 • Petrescu, Cristina și Dragoș Petrescu. 2019. “Imagined Community and Organized Solidarity: Nation, Nationalism and Nation-Building in Romania, 1918–1981” (cu Cristina Petrescu), Pp. 163-186 în Dumitru-Cătălin Rogojanu, Cosmin-Ștefan Dogaru (coord.), Elites, Networks of Power and Citizens (19th – 21st Centuries). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. ISBN 978-606-37-0662-2. [A2] 
 • Tătaru-Cazaban, Miruna (în colaborare). 2019. “L’Unité des chrétiens et son langage. Fragments d’un Journal orthodoxe du Concile Vatican II”. Pp. 123-140 în Daniela Dumbravă și Bogdan Tătaru-Cazaban (coord.), André Scrima : expérience spirituelle et langage théologique. Actes du colloque de Rome, col. Orientalia Christiana Analecta 306. Roma: Edizioni Orientalia Christiana, Institutul Pontifical Oriental. ISBN 978-88-7210-401-9 
 • Tătaru-Cazaban, Miruna (în colaborare). 2019. “Cultură creștină și teologie politică. Polemica împotriva împăratului Iulian la Sfântul Grigorie de Nazianz și Sfântul Chiril al Alexandriei”. Pp. 21-77 în Grigorie de Nazianz – Chiril al Alexandriei, Cuvântarea a IV-a, Cuvântarea a V-a, Împotriva lui Iulian (I-II), traducere de Anamaria Irina Stoica, col. Tradiția creștină. Iași: Polirom. [A2] 
 • Soare, Sorina, și Claudiu D. Tufiș. 2019. “Romania: Between national politics and European hopes.” Pp. 231-237 în Lorenzo de Sio, Mark Franklin și Luana Russo (eds.), The European Parliament Elections of 2019. Roma: LUISS University Press. ISBN: 9788861054110. 
 • Soare, Sorina și Claudiu Tufiș. 2019. “Roumanie : Le cas roumain, ou la mort apparente du populisme”. Pp. 253-267 în Dominique Vidal (ed.), Les nationalistes à l’assaut de l’Europe. Paris : Demopolis. ISBN : 9782354571658. [A1 - 39 de biblioteci KVK - https://www.worldcat.org/title/nationalistes-lassaut-deleurope/oclc/1101130452&referer=brief_results]
 • Turcanu, Florin și Daniel Cain. 2019. “Turtucaia/Toutrakan 1916 : repères mémoriels et historiographiques en Roumanie et en Bulgarie pendant l’entre-deux-guerres “. in Timotin, Andrei (ed.) – Un siècles d’études sud-est européennes en Roumanie. Bilan historiographique. Brăila: Editura Istros. 

Traduceri:
 • Tătaru-Cazaban, Miruna (traducător). 2019. Constant, Benjamin. Libertatea anticilor si libertatea modernilor. traducere din limba franceza, ediție revizuită (în colaborare cu C. Preda), București: Editura Baroque Books. 
 • Tătaru-Cazaban, Miruna (traducător). 2019. Biblia după Borges, traducere din italiană (în colaborare cu B. Tătaru-Cazaban). Iași: Polirom. 

Proceedings:
 • Diaconu, Florin. 2019. “Strategic competition in the Arctic”, în volumul de proceedings al Conferinței internaționale intitulate International Scientific Conference Strategies XXI. The complex and dynamic nature of the security environment, organizată de Universitatea Națională de Apărare (UNAp) Carol I, CSSAS și Școala doctorală din UNAp , cu textul unei comunicări intitulate Strategic competition in the Arctic; conferința a avut loc la 14-15 noiembrie 2019. 

Recenzii:
 • Dohotariu, Anca.2019. Recenzie a volumului Comparative Perspectives on Work-Life Balance and Gender Equality. Fathers on Leave Alone, de Margaret O’Brien, Karin Wall (coord.), New York: Springer, 2017, 266 p., in The Annals of the University of Bucharest. Political Science Series, year XX, n° 2, 2019, pp. 130-132. 
 • Ghica, Luciana. 2019. Recenzie la Tomas Profant, New Donors on the Postcolonial Crossroads: Eastern Europe and Western Aid (London: Rouledge, 2019) pentru Analele Universitatii din Bucuresti 
 • Ghica, Luciana. 2019. Recenzie la Paulo Raveca, The Politics of Political Science: ReWriting Latin American Experiences (London: Routledge 2019) pentru Analele Universitatii din Bucuresti
 • Petrescu, Cristina. 2019. Recenzie la Aviezer Tucker, Legacies of Totalitarianism: A Theoretical Framework(Cambridge: Cambridge University Press, 2015) publicată sub titlul „Zmiana symulowana: Totalitaryzm i to, co nastąpiło później,” Porównania: Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, No. 1 (24), 2019, pp. 263-267, ISSN 1733-165X ßdoi: 10.14746/por.2019.1.22, Revistă indexată SCOPUS 
 • Petrescu, Dragoș. 2019. recenzie volum Aviezer Tucker, Legacies of Totalitarianism (Cambridge Univ. Press, 2015), “Ograniczenia demokratycznej konsolidacji: Podważanie rozumu jako syndrom posttotalitarny,” Porównania: Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, No. 1 (24), 2019, pp 251-255, ISSN 1733-165X, doi: 0.14746/por.2019.1.20, revistă indexată SCOPUS