PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019


(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

ANDREESCU, ŞTEFAN, Din istoria Mării Negre (Genovezi, români, tătari în spaţiul pontic în secolele XIV-XVII), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, 330 pp. 

BARBU, DANIEL, Bizanţ contra Bizanţ. Explorări în cultura politică românească, Editura Nemira, Bucureşti, 2001, 303 pp. 

IONESCU, ALEXANDRA, Le bien commun et ses doubles. Deux rencontres roumaines entre la morale et la politique, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, 217 pp. 

MORAR, FILON, Democraţia privilegiilor. Alegerile aleşilor în România, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 175 pp. 

MORAR, FILON, Reprezentarea politică: actori şi autori, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 218 pp. 

MOTOC, IULIA ANTOANELLA, Teoria relaţiilor internaţionale. Sursele filosofiei morale şi ale dreptului, Editura Paideia, Bucureşti,  2001, 182 pp. 

MOTOC, IULIA ANTOANELLA, Uniunea Europeană: dreptul şi politica extinderii la est, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, 247 pp. 

PETRICĂ, BOGDANA, Le dialogue politique entre l’Union Européenne et les pays de l’Europe Centrale et Orientale, 1992-1997, Editura Petrion, Bucureşti, 2001, 187 pp. 

PREDA, CRISTIAN, Tranziţie, liberalism şi naţiune, Editura Nemira, Bucureşti, 2001, 272 pp. 

STANOMIR, IOAN, PAUL CERNAT, ION MANOLESCU, ANGELO MITCHIEVICI, În căutarea comunismului pierdut, Editura Paralela 45, Bucureşti - Piteşti, 2001, 334 pp.

TRENCSÉNYI, BALÁZS, CRISTINA PETRESCU, DRAGOŞ PETRESCU, CONSTANTIN IORDACHI, ZOLTÁN KÁNTOR (coord.), Nation-Building and Contested Identities: Romanian & Hungarian Case Studies, Regio Books & Editura Polirom, Budapesta – Iaşi, 2001, 384 pp.

VLAD, LAURENŢIU, Imagini ale identităţii naţionale. România şi Expoziţiile universale de la Paris, 1867-1937, Editura Meridiane, Bucureşti,  2001, 211 pp. 

VLAD, LAURENŢIU, Propagandă şi identitate. România la Expoziţiile universale belgiene, 1897-1935, Editura Cris, Bucureşti, f.a. (2001), 141 pp.