PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019


(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

ANDREESCU, ŞTEFAN, Perspective medievale, Editura Nemira, Bucureşti, 2002, 271 pp. / colecţia „Societatea Politică”; coordonator: CRISTIAN PREDA. 

CARP, RADU, IOAN STANOMIR, LAURENŢIU  VLAD, De la « pravilă » la « constituţie ». O istorie a începuturilor constituţionale româneşti, Editura Nemira, Bucureşti, 2002, 199 pp. / colecţia „Societatea Politică”; coordonator: CRISTIAN PREDA. 

CZOBOR-LUPP, MIHAELA, ŞTEFAN J. LUPP (coord.), Moral, Legal and Political Values in Romanian Culture. Romanian Philosophical Studies, IV, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., 2002, 326 pp.

LIVADĂ-CADESCHI, LIGIA (coord.) Sărăcie şi asistenţă socială în spaţiul românesc (secolele XVIII-XX), cuvânt înainte de PAUL H. STAHL, Editura Cris, Bucureşti, 2002, 142 pp. 

LIVADĂ-CADESCHI, LIGIA, LAURENŢIU VLAD, Departamentul de cremenalion. Din activitatea unei instanţe penale muntene (1794-1795), Editura Nemira, Bucureşti, 2002, 191 pp. / colecţia „Societatea Politică”; coordonator: CRISTIAN PREDA.

MOTOC, IULIA ANTOANELLA, TEODOR MELEŞCANU, Droit international public, ed. a 2-a, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2002 (prima ediţie 1996).

PREDA, CRISTIAN, România postcomunistă şi România interbelică, Institutul de Cercetări Politice al Universităţii din Bucureşti – Editura Meridiane, Bucureşti, 2002, 156 pp. / colecţia „Studia Politica Analecta”, 1; coordonator: DANIEL BARBU. 

PREDA, CRISTIAN, Staulul şi sirena. Dilemele unui marxist român, Editura Nemira, Bucureşti, 127 pp. / colecţia „Societatea Politică”; coordonator: CRISTIAN PREDA. 

STANOMIR, IOAN, LAURENŢIU VLADA fi conservator, (antologie, comentarii şi bibliografie), Institutul de Cercetări Politice al Universităţii din Bucureşti – Editura Meridiane, Bucureşti, 526 pp. / colecţia „Studia Politica Analecta”, 2; coordonator: DANIEL BARBU.