PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019


(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

BĂLUŢĂ, IONELA, IOANA CÂRSTOCEA (coord.), Direcţii şi teme de cercetare în studiile de gen din România, New Europe College – École Doctorales en Sciences Sociales, Editura Cris, Bucureşti, 2003, 256 pp. 

CARP, RADU, Responsabilitatea ministerialã. Studiu de drept public comparat, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 368 pp. 

CARP, RADU, IOANA BOZOCEALegislaţia concesiunilor, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 44 pp. 

CARP, RADU, CONSTANTIN DACIU, Legislaţia proprietăţii publice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 74 pp. 

CARP, RADU, CAMELIA LAZĂR, Legislaţia achiziţiilor publice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 226 pp. 

CARP, RADU, VERONICA, MOVILĂ, Legislaţia administraţiei publice locale, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 142 pp. 

CARP, RADU, BOGDAN PISMICENCO, Legislaţia funcţiei publice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 81 pp. 

GOŞU, ARMAND, La troisième coalition antinapoléonienne et la Sublime Porte – 1805, Les Éditions ISIS, Istanbul, 2003, 188 pp. 

GOŞU, ARMAND (coord.) Despre Holocaust şi Comunism (Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, I, 2002), Editura Polirom, Iaşi, 2003, 448 pp. 

GOŞU, ARMAND (coord.) Şcoala Memoriei 2003 (prelegeri şi discuţii de la a VI-a ediţie a Şcolii de Vară de la Sighet), Academia Civică, Bucureşti, 2003, 565 pp.


PREDA, CRISTIAN, Contribuţii la istoria intelectuală a politicii româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 2003, 228 pp. / colecţia „Studia Politica Analecta”, 3; coordonator: DANIEL BARBU. 

PREDA, CRISTIAN, (coord.) Liberalismul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, 238 pp.

STOICA, GHEORGHE, Machiavelli, filosofo della politica, Ed. Città del Sole, Bologna, 2003, 180 pp.

ŢURCANU, FLORIN, Mircea Eliade - le prisonnier de l'histoireEditions La Découverte, Paris, 2003.