PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

BARBU, DANIEL, Republica absentă. Politică şi societate în România postcomunistă, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Nemira, Bucureşti, 2004, 349 pp. / colecţia „Biblioteca de Politică”, coordonator: Cristian PREDA. 

BARBU, DANIEL (coord.), Firea Românilor, ediţia a doua revăzută, Editura Nemira, Bucureşti, 2004, 208 pp. / colecţia „Biblioteca de Politică”, coordonator: Cristian PREDA. 

CARP, RADU, SIMONA ŞANDRU, Dreptul la intimitate şi protecţia datelor cu caracter personal, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, 216 pp. 

IONESCU, ALEXANDRA, ODETTE TOMESCU-HATTO (coord.) Politique et société en Roumanie postcommuniste, L’Harmattan, Paris, 2004, 376 pp. 

MELEŞCANU, TEODOR, La Charte des Nations Unies. Commentaires, Éditions du Seuil, Paris, 2004. 

PREDA, CRISTIAN, Mic dicţionar de gândire politică liberală, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004, 152 pp. 

STANCIU, DIANA, Shaftesbury’s Characteristics. A Socratic Programme of the Eighteenth Century, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2004, 293 pp. 

STANOMIR, IOAN, Naşterea Constituţiei. Limbaj şi drept în Principate până la 1866, Editura Nemira, Bucureşti, 2004, 416 pp. / colecţia „Biblioteca de Politică”, coordonator: Cristian PREDA. 

STANOMIR, IOAN, Conştiinţa conservatoareEditura Nemira, Bucureşti, 2004, 224 pp. / colecţia „Epoca"

PAUL CERNAT, ION MANOLESCU, ANGELO MITCHIEVICI, IOAN STANOMIRExplorări în comunismul românesc, I, Editura Polirom, Iaşi, 2004, 456 pp.

ŞTEFAN, LAURENŢIU, Patterns of Political Elite Recruitment in Post-Communist Romania, Editura Ziua, Bucureşti, 2004, 280 pp. 

TĂTĂRÂM, MARINA (coord.), Noi cuvinte întru Europa, Fundaţia Robert Schuman & Fundaţia Ithaka, Bucureşti, 2004 / şi ediţie în limba franceză. 

VLAD, LAURENŢIU, Pe urmele „Belgiei Orientului”. România la expoziţiile universale sau internaţionale de la Anvers, Bruxelles, Liège şi Gand (1894-1935), Editura Nemira, Bucureşti, 2004, 279 pp. / colecţia „Biblioteca de Politică”, coordonator: Cristian PREDA.

VLAD, LAURENŢIU, Ecouri româneşti în presa franceză: L’Illustration, 1843-1944, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 184 pp.