PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019


(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

ANDREESCU, ŞTEFAN, Izvoare noi cu privire la istoria Mării Negre, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2005, 264 pp. 

BARBU, DANIEL, Politica pentru barbari, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 248 pp. / colecţia „Epoca”.

BĂLUŢĂ, IONELA, CONSTANŢA VINTILĂ GHIŢULESCU, Bonnes et mauvaises moeurs dans la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui, New Europe College, Ecole Doctorales en Sciences Sociales, 2005. 

CARP, RADU (coord.), Un suflet pentru Europa. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic, Editura Fundaţiei Anastasia, Bucureşti, 2005, 368 pp. 

CARP, RADU, SIMONA ŞANDRU (coord.) Legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 160 pp. 

CHIOVEANU, MIHAI, Feţele fascismului. Politică, ideologie şi scrisul istoric în secolul XX, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, 369 pp. 

GHEBREA, GEORGETA, MARINA ELENA TĂTĂRÂM, IOANA CREŢOIU, Implementing the EU Equality Acquis in Romania, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 71 pp. 

GHEBREA, GEORGETA, MARINA ELENA TĂTĂRÂM, IOANA CREŢOIU, Factori ce blochează participarea politică şi civică a femeilor, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 35 pp. 

GHEBREA, GEORGETA, MARINA ELENA TĂTĂRÂM, IOANA CREŢOIU, Mapping Romanian Women’s Campaign for Change, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 62 pp. 

GHEBREA, GEORGETA, MARINA ELENA TĂTĂRÂM, IOANA CREŢOIU, Politici de gen în România. Două studii de caz, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 98 pp. 

GHICA, LUCIANA ALEXANDRA (coord.) Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, Bucureşti, 2005, 382 pp. 

PREDA, CRISTIAN, Partide şi alegeri în România postcomunistă, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 192 pp. 

STANCIU, DIANA, The Ninth-century Debate on Predestination and its Theologico-Political Context, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, 181 pp. 

STANOMIR, IOAN, Libertate, lege şi drept. O istorie a constituţionalismului românesc, Editura Polirom, Iaşi, 2005, 237 pp. 

STANOMIR, IOAN, Constituţionalism şi postcomunism. Un comentariu al Constituţiei României, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, 203 pp. 

PAUL CERNAT, ION MANOLESCU, ANGELO MITCHIEVICI, IOAN STANOMIR, Explorări în comunismul românesc, II, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

TĂNASE, STELIAN, Clienţii lu’ Tanti Varvara. Istorii clandestine, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005. 

ŢURCANU, FLORIN, Mircea Eliade, prizonierul istoriei, trad. din lb.franceză de Monica Anghel şi Dragoş Dodu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, 672 pp. 

VLAD, LAURENŢIU, Ecouri româneşti în presa franceză: L’Illustration, 1843-1944, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, 227 pp.CONSTANTIN STERE, Scrieri politice şi filozofice, ediţie îngrijită şi prefaţă de VICTOR RIZESCU,  Editura Dominor, Bucureşti, 2005.