PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019


(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

CARP, RADU, Proiectul politic european. De la valori la acţiune comună, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, 148 pp. / colecţia Timpul Prezent; coordonator: LAURENŢIU VLAD. 

CARP, RADU, DACIAN GRAŢIAN GAL, SORIN MUREŞAN, RADU PREDA, Principiile gândirii populare. Doctrina creştin – democrată şi acţiunea socială, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2006, 231 pp. 

CARP, RADU, MARIUS PROFIROIU, TUDOREL ANDREI, DRAGOŞ DINCĂ, Reforma administraţiei publice în contextul integrării europene / Public Administration Reform in the Perspective of Romania’s Accession to the European Union, Institutul European din România, Bucureşti, 2006, 159 pp. 

GHICA, LUCIANA ALEXANDRA, România şi Uniunea Europeană. O istorie cronologică, Editura Meronia, Bucureşti, 2006, 254 pp.

GHICA, LUCIANA ALEXANDRA, (coord.) Enciclopedia Uniunii Europene, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Meronia, Bucureşti, 2006, 436 pp. 

MARTON, SILVIA (coord.), Europe in Its Making, Editura Institutul european, Iaşi, 2006, 287 pp. / colecţia Studii Europene; coordonatori: RAMONA COMAN şi ANA-MARIA DOBRE. 

STANOMIR, IOAN, În jurul Constituţiei. Practică politică şi arhitectură legală, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, 160 pp. / colecţia Timpul Prezent; coordonator: LAURENŢIU VLAD. 

TĂNASE, STELIAN, Elite şi Societate. Guvernarea Gheorghe Gheorghiu Dej, reeditare, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006. 

TĂNASE, STELIAN, Revoluţia ca eşec. Elite şi societate, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006. 

TĂNASE, STELIAN, LA vs. NY. Jurnal american, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006. 

ŢURCANU, FLORIN (coord.), Modèles français et expériences de la modernisation, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2006.

VLAD, LAURENŢIU, Conservatorismul românesc (concepte, idei, programe) (antologie, prefaţă, note introductive, bibliografie şi indici de Laurenţiu VLAD), Institutul de Studii Politice Conservatoare, Editura Nemira, Bucureşti, 2006, 287 pp.; la redactarea notelor introductive au mai colaborat Daniela COSTACHE, Dan DRĂGHIA, Ana-Maria RĂDULESCU, Andrei SABIN, Adrian SANDU şi Marius STAN / colecţia Societatea Conservatoare; coordonator: Laurenţiu VLAD.

*    *    *

RAYMOND ARON, Spectatorul angajat, traducere de MIRUNA TĂTARU-CAZABAN, Nemira, Bucureşti, 2006, 480 pp. colecţia „Epoca”.

KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS, Manifestul Partidului Comunist, ediţie îngrijită de CRISTIAN PREDA, comentarii de C. Avramescu, R. Cosaşu, I. Ianoşi, I. Motoc, D. Perjovschi, D. Petrescu, C. Preda, M. Zamfir, Nemira, Bucureşti, 1998, 194 pp.(reeditare 2006, 240 pp., colecţia „Epoca“)

ŞTEFAN ZELETIN, Din Ţara Măgarilor. Însemnări, ediţie îngrijită de CRISTIAN PREDA, comentarii de M. Czobor, I. Pârvulescu, C. Preda, I. Stanomir, Nemira, Bucureşti, 1998, 160 pp. (reeditare 2006, 200 pp., colecţia „Epoca“)