PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019


(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

SORIN, ANDREESCU, CAROL CĂPIŢĂ, ALIN CIUPALĂ, LIGIA LIVADĂ-CADESCHI, ECATERINA LUNG, ECATERINA STĂNESCU, FLORIN ŢURCANU, LAURENŢIU VLAD, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, coordonator: ZOE PETRE, Editura Corint, Bucureşti, 2007, 160 pp. 

ANDREESCU, ŞTEFAN, Istoria Românilor: cronicari, misionari, ctitori, ediţia a doua revăzută şi adăugită, cu o postfaţă de Ovidiu PECICAN, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007, 180 pp. 

BACONSKI, TEODOR, RADU CARP, IOAN. I. ICĂ jr., ANCA MANOLESCU, ELENA ŞTEFOI, BOGDAN TĂTARU-CAZABAN, Pentru un creştinism al noii Europe, III, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, 355 pp. / seria Boltzmann. 

GHEBREA, GEORGETA, Metamorfoze ale socialului, Editura Renaissance, Bucureşti, 2007, 299 pp. 

GHICA, LUCIANA-ALEXANDRA (coord.) Enciclopedia Uniunii Europene, ediţia a treia, Editura Meronia, Bucureşti, 2007, 448 pp. 

GHICA, LUCIANA-ALEXANDRA, MARIAN ZULEAN (coord.) Politica de securitate naţională: concepte, instituţii, procese, Editura Polirom, Iaşi, 2007, 328 pp. 

IANCU, BOGDAN (coord.) The EU as the Paradigm of Future European Statehood / UE ca paradigmă a statalităţii viitoare, New Europe College, Bucureşti, 2007. 

IVAN, RUXANDRA (coord.) Direcţii principale în studiul Relaţiilor Internaţionale în România, Editura Institutul European, Iaşi, 2007, 308 pp. / colecţia „Relaţii Internaţionale“, coordonată de RUXANDRA IVAN. 

NEGUŢ, SILVIU, HORIA C. MATEI, ION NICOLAE, CATERINA RADU, IOANA VINTILǍ RǍDULESCU, GHICA, LUCIANA-ALEXANDRA, VALENTIN BURADA, ADRIAN CHIROIU, ALINA VRÂNCEANU, Statele Uniunii Europene: mică enciclopedie, Editura Meronia, Bucureşti, 2007, 302 pp. 

ŢURCANU, FLORIN,  Intellectuels, histoire et mémoire en Roumanie. De l’entre deux guerres à la pré-communisme, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007. 

VLAD, LAURENŢIU, Imagini ale identităţii naţionale. România şi expoziţiile universale de la Paris, 1867-1937, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Institutul European, Iaşi, 2007, 340 pp. / colecţia „Istorie şi diplomaţie”, 20, coordonată de LAURENŢIU VLAD. 

VOINEA, CAMELIA FLORELA (coord.), Decizia politică: o formulă interdisciplinară. Mentalităţi şi modelare, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007 / colecţia „Universitaria – Ştiinţe Politice”. 

VOINEA, CAMELIA FLORELA (coord.), Decizia – o formulă interdisciplinară. Elite, mentalităţi, gen şi modelare în decizia politică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007.

*    *    *

ALEXIS DE TOCQUEVILLE, Amintiri, traducere, studiu introductiv, cronologie şi note de CRISTIAN PREDA, Editura Nemira, Bucureşti, 2007, 278 pp. / colecţia „Texte politice fundamentale“, coordonată de CĂTĂLIN AVRAMESCU. 

PIERRE MANENT, Raţiunea naţiunilor,  traducere de CRISTIAN PREDA, Editura Nemira, Bucureşti, 2007, 128 pp. / colecţia „Epoca“.