PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)


BĂLUŢĂ, IONELA, CONSTANŢA VINTILĂ GHIŢULESCU, MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU (coord.), Comportements sociaux et stratégies familiales dans les Balkans (XVIe-XXe siècles), New Europe College, Bucureşti, 2008.

CARP, RADU, MANUELA NEVACI, MARIANA NICOLAE, CAMELIA RUNCEANU, NICOLAE SARAMANDU, Multilingvism şi dialog intercultural în Uniunea Europeană. O viziune românească / Multilingualism and Intercultural Dialogue. A Romanian Perspective, Institutul European din România, Bucureşti, 2008. 

CARP, RADU, GRAŢIAN GAL, SORIN MUREŞAN, RADU PREDA, În căutarea binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei româneşti, Eikon, Cluj – Napoca, 2008.

CARP, RADU, IOAN STANOMIR, Limitele Constituţiei. Despre guvernare, politică şi cetăţenie în România, C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 320 pp.

IVAN, RUXANDRA, România şi procesul constituţional al Uniunii Europene. Participarea României la Convenţia privind viitorul Europei, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008 / Colecţia „Timpul prezent”. 

MOTOC-VOINA, IULIA ANTOANELLA, Plaidoyer pour les droits de l'homme, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008.

PREDA, CRISTIAN, SORINA SOARE, Regimul, partidele şi sistemul politic din România, Nemira, Bucureşti, 2008, 240 pp.

RIZESCU, VICTOR (coord.), Ideologii românești și est-europene, Editura Cuvântul, București, 2008, 302 p. 

STANOMIR, IOAN, Spiritul conservator. De la Barbu Catargiu la Nicolae Iorga, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008, 240 pp. 

STANOMIR, IOAN, Eminescu. Tradiţia ca profeţie politică, Editura Bastion, Timişoara, 2008, 348 pp. 

CERNAT, PAUL, ION MANOLESCU, ANGELO MITCHIEVICI, IOAN STANOMIR, Explorări în comunismul românesc, III, Editura Polirom, Iaşi, 2008, 336 pp. 

TĂNASE, STELIAN, Racovski. Dosar secret, Editura Polirom, Iaşi, 2008, 272 pp. 

TĂNASE, STELIAN, Avangarda românească în arhivele Siguranţei, Editura Polirom, Iaşi, 2008, 272 pp.

*    *    *

SCOTT BURCHILL, ANDREW LINKLATER, RICHARD DEVETAK, JACK DONNELLY, MATHEW PATERSON, CRISTIAN REUS-SMITH, Teorii ale relaţiilor internaţionaletrad.din lb.eng.RUXANDRA IVAN et.al,  ediţie îngrijită de RUXANDRA IVAN, Editura Institutului European, Iaşi, 2008, 336 pp.