PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019


(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

AVRAMESCU, CĂTĂLIN, An Intellectual History of Cannibalism, trad.din lb.rom., Princeton University Press, Princeton, 2009, 360 pp. 

BARBU, DANIEL, Die abwesende Republik, trad.din lb.rom., Frank & Time Verlag, Berlin, 2009. 

CARP, RADU, Dumnezeu la Bruxelles. Religia în spaţiul public european, Eikon, Cluj – Napoca, 2009, 196 pp. 

CARP, RADU, Religia în tranziţie. Ipostaze ale României creştine, Eikon, Cluj – Napoca, 2009, 208pp. 


IANCU, Bogdan (coord.) The Law/Politics Distinction in Contemporary Public Law Adjudication, Eleven International Publishing, Utrecht, 2009, 211 pp.

IONESCU, ALEXANDRA, 
Du Parti-État à l'État des partis: changer le régime politique en Roumanie, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009.
 
IVAN, RUXANDRA, La politique étrangère roumaine (1990-2006), Éditions de l'Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2009, 224  pp. 

 
MARTON, SILVIA, La construction politique de la nation. La nation dans les débats du Parlement de la Roumanie (1866-1871), Editura Institutul European, Iaşi, 2009, 448 pp / Colecţia „Academica”, Seria Ştiinţe politice”. 

MOTOC, IULIA (coord.) Drepturile femeii: de la universal la regional în drepturile omului. Eseuri în onoarea judecătorului Bhagwati, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009. 

PREDA, CRISTIAN, Eseuri politice, Editura Nemira, Bucureşti, 2009. 

STANOMIR, IOAN, Despre sunete şi memorie. Fragmente de istoria ideilor, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009. 

TĂNASE, STELIAN, Anatomia mistificării, Editura Humanitas, 2009, 536 pp. 

TĂNASE, STELIAN, Istoria căderii regimurilor comuniste. Miracolul Revoluţiei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2009, 448 pp. 

VOINEA, CAMELIA FLORELA, O istorie a deciziei. Imaginarul decizional antic, I, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2009.

*    *    *

ALEXANDRU EM. LAHOVARY, Amintiri diplomatice. Constantinopol (1902-1906). Viena (1906-1908), ediţie îngrijită de ADRIAN STĂNESCU şi LAURENŢIU VLAD, studiu introductiv, selecţia documentelor, note, comentarii şi indice de LAURENŢIU VLAD, Editura Institutul European, Iaşi, 2009 / Colecţia „Memorialistică diplomatică” a Institutului Diplomatic Român. 

ALEXANDRU DUŢU, Lumea dinăuntru şi lumea din afară. Articole, interviuri, note de lectură, ediţie îngrijită, introducere, note şi indice de LAURENŢIU VLAD, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009 / ediţia a doua revăzută, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009.