PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019


(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

AVRAMESCU, CĂTĂLIN, Constituţia Statelor Unite ale Americii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2010, 288 pp.

BARBU, DANIEL, Indistincţia. O cronica a sfârşitului politicii româneşti, Editura Art, Bucureşti, 2010, 264 pp. 

BĂLUŢĂ, IONELA, La Bourgeoise respectable. Réflexion sur la construction d’une nouvelle identité féminine dans la seconde moitié du XIX siècle roumain, 2e édition, Éditions Universitaires Européennes, 2010. 

IVAN, RUXANDRA, ANDRÉ CABANIS, JEAN-MARIE CROUZATIER şi JACQUES SOPPELSA (coord.), Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations internationales, Idea Design & Print, Cluj-Napoca, 2010.

IVAN, RUXANDRA, ANDRÉ CABANIS, CIPRIAN MIHALI, ERNEST-MARIE MBONDA (coord.), La responsabilité de protéger: une perspective francophone, Idea Design & Print, Cluj-Napoca, 2010.

IVAN, RUXANDRA, MAMADOU BADJI, JEAN-MARIE CROUZATIER şi JACQUES SOPPELSA (coord.), Solidarité en (fF)rancophonie: réalité ou faux-semblant?, Idea Design & Print, Cluj-Napoca, 2010.

FUDULU, PAUL, Compatibilitatea religiilor cu performanţa economică. Decriptarea economică a dogmelor, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010, 167 pp. 

GHEBREA, GEORGETA, De la sărăcie la bunăstare şi înapoi? Reforma statului bunăstării în anii '90, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010, 217 pp. 

GHEBREA, GEORGETA (coord.), Şantiere de cercetare, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010, 284 pp. 

MOTOC, IULIA ANTOANELLA; CIOCULESCU, ŞERBAN (coord.), Manual de analiza politicii externe, Polirom, Iaşi, 2010, 454 pp.

PAVEL, DAN, Democraţia bine temperată. Studii instituţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2010, 198 pp. 

PETRESCU, DRAGOŞ, Explaining the Romanian Revolution of 1989. Culture, Structure and Contingency, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010, 453 pp. 

PREDA, CRISTIAN, Introducere în ştiinţa politică, Editura Polirom, Iaşi, 2010, 288 pp. 

PROCHASSON, CRISTOPHE; ŢURCANU, FLORIN (coord.),  La Grande Guerre: histoire et mémoire collective en France et en Roumanie, New Europe College-Institut d’études avancées, Bucureşti, 2010.

STANOMIR, IOAN, Apărarea libertăţii, 1938-1947, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010. 

TĂNASE, STELIAN,  Cioran şi Securitatea, Editura Polirom, Iaşi, 2010, 360 pp.