PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019

(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

ALEXANDRESCU, RALUCA, La Révolution mélancolique. Sur la construction et l'évolution du concept de démocratie dans la pensée politique roumaine moderne, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2011, 225 pp. 

AVRAMESCU, CĂTĂLINEra zgomotului. Despre politică, discernământ şi arta convieţuirii, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2011, 197 pp. 

GHICA, LUCIANA ALEXANDRA (editor), ALEXANDER WENDT, Teoria socială a politicii internaţionale, trad.din lb.eng. M.C.Braşoveanu, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de LUCIANA ALEXANDRA GHICA, Polirom, Iaşi, 2011, 414 pp. 

GUSSI, ALEXANDRULa Roumanie face à son passé communiste. Mémoires et cultures politiques, L'Harmattan, Paris, 2011, 280 pp. 

MARTON, SILVIA, ANCA OROVEANU, FLORIN  ŢURCANU (coord.), L'État en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles, New Europe College, Bucarest, 2011, 408 pp. 

MITCHIEVICI, ANGELO, IOAN STANOMIR, Teodoreanu reloaded, Editura Art, Bucureşti, 2011, 328 pp.

PREDA, CRISTIAN, Rumânii fericiţi. Vot şi putere de la 1831 până în prezent, Editura Polirom, Iaşi, 2011, 376 pp. 

STANOMIR, IOAN,  Umbre pe pânza vremii. Secvenţe de istorie intelectuală, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011, 292 pp. 

UDRESCU, CLAUDIA MARIA, Universitate şi politică în România postcomunistă, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2011, 271 pp. 

UDRESCU, CLAUDIA MARIA, Universitatea din Bucureşti. Modele şi traiectorii postcomuniste, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2011, 215 pp. / (colecţia „Timpul Prezent”, nr. 6, coordonator: Laurenţiu Vlad). 

VOINEA, CAMELIA FLORELA, Concepte antice despre decizie. Platon şi Aristotel, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2011.