PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019


(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

BARBU, DANIEL (coord.), A románok természete, trad.din lb.rom. Kortárs, Budapest, 2012, 210 pp. 

GOŞU, ARMAND (ed.),  DORIN DOBRINCU, MIHNEA BERINDEI , Istoria comunismului din România. Documente. Nicolae Ceauşescu (1965-1971), I, Editura Polirom, Iaşi, 2012, 704 pp. 

IANCU BOGDAN, Legislative Delegation-The Erosion of Normative Limits in Modern Constitutionalism, Springer Verlag, Heidelberg, Berlin, New York, 2012, 300 pp. 

IVAN, RUXANDRA (coord.), New Regionalism or No Regionalism? Emerging Regionalism in the Black Sea Area, Ashgate, London, 2012, 250 pp. 

MOTOC, IULIA, Despre democraţie în Europa unită, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, 168 pp. 

MOTOC, IULIA (coord.),Constantele dreptului: in honorem Aspazia Cojocaru, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 253 pp. 

 MOTOC, IULIA, EMMANUELLE JOUANNET (coord.),  Les doctrines internationalistes pendant le communisme réel / International Doctrines during Real Communism, Société de Législation Comparée, Collection de l’UMR Sorbonne, Paris, 2012, 568 pp. 

PREDA, CRISTIAN, SOARE, SORINA, Democratizzazione in Romania. Regime, partiti e sistema di partiti, trad.din lb.rom., Aracne Editrice, Roma, 2012, 320 pp. 

TUFIŞ, CLAUDIU, Learning Democracy and Market Economy in Postcommunist Romania, Editura Institutul European, Iaşi, 2012, 340 pp. 

TUFIŞ, CLAUDIU, MIRCEA COMŞA şi ANDREI GHEORGHIŢĂ (coord.), Alegerile prezidenţiale din România, 2009, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 248 pp. 

VLAD, LAURENŢIU (coord.), La Dimension humaine de l’histoire. L’Héritage intellectuel de Alexandru Duţu, Editura Institutul European, Iaşi, 2012, 358 pp. 

VOINEA, CAMELIA FLORELA, Atitudinile politice. În căutarea măsurii, I, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012, 261 pp. 

VOINEA, CAMELIA FLORELA (coord.), Political Attitudes and Mentalities. Old Theoretical Foundations – New Experimental and Prediction Challenges, I, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012, 156 pp. 

VOINEA, CAMELIA FLORELA (coord.), Political Attitudes and Mentalities. The Historical Heritage of Europe: A Challenge for the Future of Political Analysis, II, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012, 226 pp.