PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019


(back to all publications page/ 
retour á la page des publications)

BĂLUŢĂ, Ionela, Du Foyer au Forum. Pour une sociogenèse du féminisme roumain au XIXe siècle, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014. [CNATDCU A2]

FUDULU, Paul, Five Reasons for Discarding Western Economics. Solutions to Unsolvable Orthodox Problems, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014. [CNATDCU A2]

FUDULU, Paul, The Economic Decoding of Religious Dogmas. How Great World Religions Rank in Terms of Economic Consistency, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014. [CNATDCU A2]

NASTASĂ-MATEI, Irina, VLAD, Laurenţiu (coord.), Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014.[CNATDCU A2, CNCS B]

NASTASĂ-MATEI, Irina, VLAD, Laurenţiu (coord.), Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală, secolele XIX-XXI, ediţia a 2-a revăzută şi adăugită, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014.[CNATDCU A2, CNCS B]

NICOLAESCU, Brînduşa, Imaginea condiţiei umane în opera de ficţiune a prozatorului Norman Manea, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014. [CNATDCU A2]

PREDA, Cristian, Dumnezeu a trântit telecomanda, Curtea Veche, Bucureşti, 2014, 192 pp.[CNATDCU A2]

VLAD, Laurenţiu, Studenţi români la Universitatea Liberă din Bruxelles (a doua jumătate a veacului al XIX-lea – prima parte a secolului al XX-lea), Editura Institutul European, Iaşi, 2014. [CNATDCU A2, CNCS B]